Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » Nitriansky kraj » turistika » miesto

Miesto, Nitriansky kraj

Miesto v Nitriansky kraj

V Nitriansky kraj sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Nitriansky kraj:, 1 z 17

Tesárska roklina, Záhradkárska osada Kvitnúci ostrov, Záhradkárska osada Tekvičné pole, Záhradkárska osada Krásne údolie, Veľká rožná, Záhradkárska osada Poľnohospodár, Pri nesvadskej ceste, Záhradkárska osada Pod orechom, Záhradkárska osada Elektrosvit, Záhradkárska osada Modrá ryba, Záhradkárska osada Prútovisko, Záhradkárska osada Letomostie, Bukrok, Záhradkárska osada Zelený raj, Záhradkárska osada U rybníka, Záhradkárska osada U Splavu, Záhradkárska osada Winnetou, Záhradkárska osada Jánošík, Záhradkárska osada BUKROK, Pri bajčianskej ceste, Záhradkárska osada Púpava, Záhradkárska osada Zámčan, Záhradkárska osada Vodár, Záhradkárska osada Hliník, Za majerom, Záhradkárska osada SVIT, Záhradkárska osada AGRO, Chata na Drozdove, Pod Kelovo, Ižop, Čierna dolina, Fujacova lúka, Pod Hutiskom, Cesta na Bukovinu, Vajka nad Žitavou, Tesáre nad Žitavou, Konopnice, Horný majer, Opatové Moravce, chatka, Pod studenou stráňou, Paše, Dolny Piritov, Horné vinice, Pri andódskej ceste, Šafranice, U Gabrhelov, Záhradky, Dolné Jabloňovce, Katinove dvory, Opatová, Na vinskej, Medzi cestami, Horná Malanta, Hornie záhumnia, U Janíkov, Pri komočskej ceste, Medzi potoky, Pežerňa, Kohútí vrch

Miesto, Nitriansky kraj:, 2 z 17

Dolné vinice, Pod chrobačím, Báčovce, Mlynský Sek, Stredný vrch, Trstinka, Pod dedinou, Horné Zbrojníky, Baňa, Pažiť, Šurda, Pri tehelni, Búr, Ladislavov dvor, Nad Libavou, Horné lúky, Pasienok pri salčianskej ceste, Za parným mlynom, Tatárske, Pri viniciach, Dolné Devičany, Pod kostolom, Ľanové polia, Hon za Váhom, Dolné Staré Levice, Vinice, Stočky, Za košiarom, Za Váhom, Kostolný Sek, Urban, Nad záhrady, Malá Bukovina, Nový dvor, Pri mlyne, Stredné Staré Levice, Malé vrbiny, Za záhradami, Predné Staré Levice, Pri kríži, Hlavinka, Kulová, Čanta, Cigánska osada, Vysoký breh, Štitare, Mahér, Pežerňa, Pustý Chotár, Dolný vrch, Kračiny, Pod Urbanmi, Čanta, Krupinica, Ontopa, Svatojánsky vrch, Korytárov mlyn, Sokolce-Turi, Šindolka, Dolný Krížny vrch

Miesto, Nitriansky kraj:, 3 z 17

Dolné pasienky, Riegler, Doplnkový hon, Riegler, Mašírovce, Majerské, Za cintorínom, Pri Hrone, Nová štvrť, Dolné Terany, Taluvanica, Kukuričniská, Vinice, Lak-Sokolce, Konopnice, Géňa, Veľké záhrady, Lieštinka, Nad studničkou, Záhumnice, Pri hruške, Dyčianska dolina, Kňažské, Žofijská osada, Humna, Bednárová, Za slivášmi, Bodorky, Pod Tomanovou, Lieštiny pod čifárskou cestou, Pipíška, Konopiská, Dudok, Drevenica, Svätojánsky vrch, Podlakša, Na kobelu, Dolnopetecká hora, Pod slameniská, Svatojansky vrch, Horné Sľažany, Nová Chrenová, Pasienok, Horné pole, Dolný Vinodol, Vŕšky, Dolné pole, Dolinky pod humnami, Malý Pesek, Želiarske, Za kostolom, Veľký Pesek, Medvecké, Medzi cestami, Pod vinicami, Konopiská, Horné lúky, Gálovo podlužie, Záhrady, Brehy

Miesto, Nitriansky kraj:, 4 z 17

Cez dolinku, Sliváš, Krčovaniská, Nová Hora, Záhumnie, Sadová, Pasienky, Osminy, Zavaleniny, Pod Kusou horou, Sikenica, Kovacova, Horné Terany, Kapustiská, Horny Urban, Suľany, Jalakšová, Košítka, Nové pozemky, Dušnok, Bodor, Mlynský jarok, Vŕšky pasienok, Pusté vinice, Pod mlynom, Pereš, Štiavnik, Panský hon, Pod vinohradmi, Longoš, Titváň, Trhyňa, Čakýň, Mikov dvor, Opatovská pusta, Horné záhumenice, Citrová osada, Pod záhradami, Horné Funduše, Merovce, Káčere, Od paňanského chotára po vinohrady, Malá Kesa, Močolov les, Nixbrod, Konopniská, Taráň, Nad mlynom, Východný klin, Na jamách, Dvor Chotár, Nad dedinou, Horné lúky, Žengov, Mladiny, Dobogov, Konopnice, Cúdenice, Egeteš, Pri vnútorných viniciach

Miesto, Nitriansky kraj:, 5 z 17

Česnek, Sikenica, Záhumenice, čurgov, Balvaniská, Rohožnica, Žltý dom, Vinohrady, Konôpkov majer, Komárovské od hulského, Hetmín, Jatov, Špice, Úzka lúka, Hrby, Za luhom, Horné diely, Pri kostole, Horný majer, Viničky, Horné lúky, Pastva, Nový dvor, Pažiť, Pasienok, Balvany, Litava, Záhumenice, Pod stráňou, Čergov - Vinohrady, Druhé hony, Kostolné, Kostolné Moravce, Močariny, Žliabok, Zemianske vinohrady, Za hostincom, Slanec, Dolné humná, Pri cintoríne, Lazy, Plešky, Novosady, Záhumnie, Záhrady, Belesové lúky, Pánske, Červený majer, Rothavky, Za kostolom, Hore Čapášom, Doliny, Kajsanské lúky, Šók, Pri vode, Cintorínske, Hladomer, Do tálov, Za záhradou, Horné lázky

Miesto, Nitriansky kraj:, 6 z 17

Rajčúchy, Kopanice, Za štátnou školou, Konopnice, Na biele dráhy, Kuzmov jarok, U kríža, Lúky nad mlynom, Klčovisko, Vargov vrch, Konopnice, Horné záhumnie, Pánska tabla, Betlehem, Kaša, Jutriky, Pod Hájom, Kľačany, Mlakyty, Tajlíky, Nový Dvor, Izát, Pod hôrkou, Karlov dvor, Dlhé, Chrenovec, Tvrdošovská cesta, Vinné pivnice, Hlavinka, Od Tupej, Kapustniská, Somola, Konopiská, Jacovské, Kazateľnica, Na širokých kopaniciach, Horné záhumnia, Zdola obrázka, Kopanice lazy, Rýľové, Pod starými, Kamenec, Záhumnie, Široké lúky, Nad kováčom, Hájišťe, Dolné lúky, Záhumnie, Hodruša, Sadovské, Štepnica, Rýľovo, Hurbanovce, Vinice, Rybník, Pasienky, Rozkoš majer, Pod Hliníkom, Vŕšok, Úbočie

Miesto, Nitriansky kraj:, 7 z 17

Cintorínsky hon, Doln časť, Spodné pole, Pri nitrianskej ceste, Zatkó, Prameň, Konopniská, Kňazský vrch, Deberča, Na tehlianskej ceste, Galov vrch, Dolne brehy, Konopnice, Trstina, Pri Hornom jazere, Nové mlyny, Vrchová strana, Konopiská vyše mlyna, Pod hájom, Slovenský majer, Pasienok, Kapustniská, Za malou kompou, Za hájom, Pod vinohradmi medzi dvoma cestami, Záhumeničky, Horné záhumnice, Domovina, Bojnianka, Veľká dolina, Koteľnica, Kapustniská, Nad Tabánom, Vinica, Pirte, Diviaky, Zvonivé, Celé, H á j, Pod lesom, Záhumenice, Druhý diel, Rybník, Pri somorovej ceste, Kapusnice, Pod okáčinou, Medzi doliny, Veľká Ragoňa, Dvor Lahne, Pri tvrdošovskej ceste, Záhumnie, Malá Lahňa, Záhumnie, Dolné lúky, Pri šókskej ceste, Radošinka, Horný Krížny vrch, Panský les a pasienok, Krížny vrch, Žrebčia záhrada

Miesto, Nitriansky kraj:, 8 z 17

Od čechynského chotára, Na žriedle, Hôrka, Predné rázsochy, Konopniská, Pánske table, Pri jazere, Kedvencek 05, Čierne blato, Langovské, Tulát, Pasienky, Predné blato, Dolné pole, Chrastie a pod chrastím, Malá sihoť, Pri kúpeli, Pod cintorínom, Pod Vargovým vrchom, Mrazný vrch, Pod orešinou, Stávka, Malý háj, Kučiny, Konopniská, Horné lúky, Rákosište, Pasienky pri dedine, Prídavky, Kyselka, Repný breh, Bošianske, Korytá, Suché lúky, Sihoť, Bačochrast, Pod hlbokou cestou, Nové zeme, Nové zeme, Dolina, Lukov dvor, Jurský dvor, Vonkajší chotár, Nad družstvom, Za tehelňou, Pod uhliskom, Medzivŕšie, Pred čiernou vodou, Stará hora, Pivničné záhrady, Vŕšky, Michalovo, Ríčaviny,Ostrý vrch a Pastierska studňa, Pod zámok a Vaškopač, Prieložky, Békeše, Lazy, Breziny, Veternáky, Rakytová

Miesto, Nitriansky kraj:, 9 z 17

Priehon, Staré konopnice, Bedenové, Balážové doliny, Kučiny, Ladické Stanovisko, Pod zámok a Vaškopáč, Močiare, Smrečina, Nové Triby, Šírava, Záhumnie, Ceriny, Konopnica, Veľká hora, Pod cerinou, Pri chotári, Pod Tordovým, Hrabovce, Terkelové, Dubový hon, Šinko, Nad Konopnicou, Kočovnice, Chrastočka, Brestíky, Pod hradskou, Dolná Malanta, Pri chrenovej ceste, Duboše, Za vinicami nad Chrastočkou, Končale, čergále, Hrádok, Háje, Tŕstie, Rakoťáš, Barónky, Konča malej lúky, Rybník, Obecný les, Remanencia, Nad hrdličkou, Medzi vinicami, Malé pažite, Pánske tably, Horné lúky, Lodný pasienok, Nová hora, Remanencia, Dolný háj, Sekaniny, Kratiny, Rocké, Nad mašinou, Nové vinohrady, Kamenice, Za železnicou, Vymokliny, Vrbový rad

Miesto, Nitriansky kraj:, 10 z 17

Za Žitavou, Monďačina, U Dunaja, Pačurová, Veľké pažite, Na Dudkoch, Dobytčie pasienky, Na prielohoch, Želiarske urbáre, Pri kanáli, Vŕsok, Chrobačia lúka, Na doline od radošinského chotára, Horné lúky, Pod vinohradmi, Kotol, Vedľa hája, Od silského, Horný Slanec, Novosady, Hošták, Na úvale, Cerovina, Pusté vinice, Panský les, Pri železnici, Pri hradskej, Novosady, Priehon, Dolné lúky, Na kraj hája, Na kraji hája, Palota, Dolné Heliská, Kopanica, Pod Viničkami, Kozárka, Pod vinohradmi, Stará lúka, Stará hora, Komárovská, Jovka, Obecný les, Pod záhradami, Dolný želiersky vrch, Za záhumenice, Horná pažiť, Pri Dudváhu, Pod jelšou, Kosmálky, Vidiecke lazy, Dlhé diely, Dlhé jutrá, Vonkajší Geč, Viničky, Zobor, Doroštiansky hon, Na lúkach, Hruškový rad, Dolný želiarsky vrch

Miesto, Nitriansky kraj:, 11 z 17

Dolný Geč, Za Hronom, Pri Cigáňoch, Prostredné lúky, Dielce, Konopnice, Ravasník, Podháj, Pri malom kanáli, Studená stráň, Hoferské role, Medzi cestami, Na prielohách, Diely, Tormáš, Vonkajší Geč, Dolná pažiť, Kopanice, Želiarske, Nemečky, Ďalap, Lazy, Vrch Černo, Horný Andrásov dom, Jutrá, Novanské lazy, Pri studničke, Medzi jarkami, Starý majer, Pri hradskej, Pod lieštinou, Horné Heliská, Riedky háj, Záhumenice, Veľká pláň, Vyše dolného mlyna, Do jarkov, Háj, Slimavky, Za mlynom, Dolina, Majer, Veselice, Záhumenice, Horné háje, Chotárne pasienky, Hustá chrasť, Stredné dráhy, Pri kostole a Prosninská Záhumenice, Pod priekopou, Ležiská, Piesky, Pri mlyne, Maňov vŕšok, Vinný hrb, Kračiny a kliny, Na medziach, Toplienky, Prašnice, Hrebenčok

Miesto, Nitriansky kraj:, 12 z 17

Pod Vaníkovou, Dolný mlyn, Nad lúčkami, Horné tovské lúky, Za humnami, Močiar, Hrboľatý hon, Kod, Staré vinice, Korlát, Tretí vrch, Pod katovým kruhom, Ireky, Osičie, Rybník, Dolný Slanec, Vrbový rad, Kutina, Pri Zemianskej Olči, Kraľove lúky, Nové pasienky, Kacihýbeľ, Kakalské, Za záhradami, Predné lúky, Ďurova lúka, Vrchné zeme, Pod zámkom, Hlina, Za mlynom, Žure, Lipina, Dolné lúky, Krčmárka, Staričie, Hontová, Brestovňa, Dolné Stráne, Doliny pod pažiťami, Porošín, Boky, Remarancie, Majír, Mlyn Blatište, Panské lúky, Horné medze, Stará lúka, Hrabovina, Tomanová, Nad Stavenou chrasťou, Kratiny, Konopiská, Malá Vajka, Blatište, Slivnica, Veperec, Nad jamné, Kopaničky, Poltiny, Panské jazero

Miesto, Nitriansky kraj:, 13 z 17

Za novinou, Nová hora viníc, Lúžno, Dolné Lúžno, Za Záhumenicami, Záhumné, Martinová, Nákle, Stránka, Lieština, Na širokej, Ireky, Za pajtou, Pod babkou, Dolné tovské zeme, Topole, Kopaničky, Konopnice, Butánová cesta, Studený bok, Kút, Pod topolienkami, Stanovištia, V lazoch na cestu, Pánske hory, Veľké vinice, Rybnická tabla, Pelúsky, Dolinka, Kúty, Nad Slimavkami, Bukovina, Sadzienky, Lazy, Prvý ťah, Za piri, Viničky, Nad Porošín, Pred záhrady, U bresta, Horný želiarsky hon, Na úvale, Staré vinohrady, Horné lúky, Sihote, Na pieskoch, Dlhé zeme, Nad Cerkoncom, Kopaniská, Dolinky, Tlaské chodníky, Pod Slepčianskym hájom, Prieloh, Lúčne zeme, Hore brehom, Za humnami, Barbora, Panské lánice, Remanencia, Slivničný vrch

Miesto, Nitriansky kraj:, 14 z 17

Brezina, Babie hory, Široké, Dolný háj, Nad záhradami, Za Laskom, Slané blato, Kramarovská, Za jazerskými humnami, Nad hlbokým jarkom, Želiarske, Pod hájom, Pivničné, Pánske table, Kostolné role, Pod kaplnkou, Beňovská, Pod vinicami, Pri kríži, Tŕnie, Kováčová, Za vinicami, Jamy, Krátke zeme, Dolné Brody, Rakytina, Pod Chočou, Dubové tále, Vlasenovské, Pri hosťovskom chotári, Pod Kováčom, Mačkáš, Želiarske lúky, Stráne, Maleništia, Pri Panenke Márii, Bukovinky, Rybník, Pri kríži, Nad močidlami, Prostredné diely, Kováčov, Kopaničky, Bukovina stráň, Za Dolným hájom, Nad rybníkom, Nad Majtanovu, Nadpalčie, Horné tovské zeme, Pod Šanky, Hrbské, Cimbal, Ježovica, Sirákovec, Ciborovo, Ladáňske, Suché lazy, Panský hon, Istočka, Močaristé lúky

Miesto, Nitriansky kraj:, 15 z 17

Pustolnica, Pri zlatnianskej ceste, Barina, Patkôš, Chválenô, Rybárska úboč, Kopaničky, Hlaváčov rígeľ, Lužný lesík, Šanky, Dolné Šipice, Dražke, Nová pustatina, Záhumienky, Nad Červeň, Nad Panskými Vinicami, Chlapov jarok, Komnianske lúky, Panské Vinice, Vyše hradskej, Pod Košútom, Za Slúnom, Jahodné, Červený Peň, Ďurianovo, Horné Stráne, Lúky pri hati, Dolné Lúky, Nad Madenkou, Ovsenisko, Pod Boriskom, Dolný les, Pod kamennou cestou, Áčov majer, Pri dubnickej ceste, Háj, Hradište a Osno, Sedelca, Nad Babími horami, Ištenešova pustatina, Háj, Lopatky, Čapinské, Lašťoky, Na pieskoch, Drahošová, Záhumné vinice, Tebehátsky pasienok, Jama, Osičinská dolina, Prostredné pole, Tanková lúka, Kremenec, Prostredné lúky, Patočiny, Studená voda, Močariská, Ištôčka, Pri hruške, Predmostie

Miesto, Nitriansky kraj:, 16 z 17

Dolnia sútezka, Púchovské, Drobné diely, Brezina, Holote, Pasienok, Rybáre, Pod horou, Nad Vachným Potokom, Rovne, Berný háj, Horný Geč, Lúky, dvor Hlina, Vajdovka, Pri čerešniach, Nad Vinicami, Horné Lúky, Slivno, Na jame a Ďuriačov štál, Čomorské lúky, Pod novú horu, Pod Dupencom, Žombíky, Nad Hájom, Nad konopiskami, Vyškovce, Nad Brodami, Zádorov, Na Slivnom, Vyše mlyna, Lánice, Na Lazkoch, Predmostie, Nad majerom, Pod chyžkami, Piesky, Pri moste, Pos Boriskom, Ráztoky, Kalinová, Nad alejou, Horné dráhy, Vinice, Nad Kukučky, Gerhartky, Domkárske, Za dlhým rohom, Bukovina, Holá stráňa, Trávniky, Stankova Pustatina, Pri viniciach, Pod hájom, Šiškovec, Pri malom škribinu, Polánky, Pri studničke, Pustý hrad, Pod Drieňovou

Miesto, Nitriansky kraj:, 17 z 17

Klčovisko, Plieška, Za kostolom, Dolné záhumnie, Stráne, Dolnie uhlisko, Okrúhla lúka, Horné vinice, Solčianske lúky, Stavebná hora, Dolné dielničky, Pri Dubníckej ceste, Cibrovo, Vápeničky, Horné Brody, Veľké diely, Rakytská dolina, Za záhradami, Akáloš, Strážske lúky, Mesiarova kopanica, Kúty, Malý majer, Vyše Sútesky, Ďatelinisko, Guľa, Stredný hon, Hornia sútezka, Čepov, Funduše, Ikrova lúka, Pod záhradami, Krčovaný háj, Krátky hon, Veľké diely, Vinice, Repíková, Jalšie, Horné strážske pasienky, Horné diely

miesto inde

okres Levice (3225x), okres Nové Zámky (1600x), okres Nitra (1362x), okres Zlaté Moravce (1245x), okres Komárno (1210x), okres Topoľčany (1193x), okres Šaľa (421x), Jedľové Kostoľany (162x), Levice (124x), Nitra (122x), Nové Zámky (121x), Jabloňovce (110x), Komárno (109x), Žemberovce (106x), Nesvady (102x), Plášťovce (95x), Prašice (95x), Bátovce (93x), Hurbanovo (90x), Rybník (90x), Želiezovce (89x), Tekovské Nemce (88x), Bojná (85x), Obyce (84x), Vráble (84x), Svätý Peter (82x), Zlaté Moravce (81x), Čifáre (81x), Santovka (80x), Kolárovo (80x)
miesto v okres Levice
miesto v okres Nové Zámky
miesto v okres Nitra

Podobné, Nitriansky kraj:

9523x turistika, 7949x miesto, 424x orientačný bod, 292x poľovnícky posed, 203x strom, 177x turistické informácie, 121x chranený strom, 85x prístrešok, altánok, 60x vodárenská veža, 52x studňa, 38x atrakcia, 29x orientačná mapa, 28x komín, 26x miesto na piknik, 16x ohnisko, 11x štôlňa, 8x ZOO, 2x horáreň, 2x väznica
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Nitriansky kraj

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://nitriansky-kraj.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.