Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » Nitriansky kraj » turistika » miesto

Miesto, Nitriansky kraj

Miesto v Nitriansky kraj

V Nitriansky kraj sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Nitriansky kraj:, 1 z 17

Tesárska roklina, Záhradkárska osada Kvitnúci ostrov, Záhradkárska osada Poľnohospodár, Záhradkárska osada Tekvičné pole, Záhradkárska osada Krásne údolie, Veľká rožná, Pri nesvadskej ceste, Záhradkárska osada Pod orechom, Záhradkárska osada Elektrosvit, Záhradkárska osada Prútovisko, Bukrok, Záhradkárska osada Modrá ryba, Záhradkárska osada Letomostie, Záhradkárska osada Zelený raj, Záhradkárska osada U rybníka, Záhradkárska osada U Splavu, Záhradkárska osada Winnetou, Záhradkárska osada Jánošík, Záhradkárska osada Púpava, Pri bajčianskej ceste, Záhradkárska osada Zámčan, Záhradkárska osada BUKROK, Záhradkárska osada Vodár, Záhradkárska osada Hliník, Za majerom, Záhradkárska osada SVIT, Záhradkárska osada AGRO, U Gabrhelov, Chata na Drozdove, Fujacova lúka, Pod Kelovo, Ižop, Čierna dolina, Pod Hutiskom, U Janíkov, Cesta na Bukovinu, Vajka nad Žitavou, Paše, Horný majer, Opatové Moravce, chatka, Pod studenou stráňou, Horné vinice, Dolny Piritov, Pri andódskej ceste, Záhradky, Šafranice, Katinove dvory, Nad Libavou, Opatová, Medzi cestami, Horná Malanta, Hornie záhumnia, Malé vrbiny, Malá Bukovina, Pri mlyne, Pri komočskej ceste, Horny Urban, Medzi potoky, Pod chrobačím

Miesto, Nitriansky kraj:, 2 z 17

Báčovce, Pri kríži, Dolné vinice, Krupinica, Kohútí vrch, Korytárov mlyn, Pod dedinou, Trstinka, Horné Zbrojníky, Stredný vrch, Dolné Jabloňovce, Baňa, Pažiť, Vinice, Ladislavov dvor, Šurda, Pri tehelni, Pod vinicami, Mlynský Sek, Tatárske, Pri viniciach, Konopnice, Za parným mlynom, Na vinskej, Pasienok pri salčianskej ceste, Za Váhom, Dolné Staré Levice, Za košiarom, Stočky, Kostolný Sek, Ľanové polia, Pod kostolom, Vinice, Humna, Urban, Hon za Váhom, Za záhradami, Predné Staré Levice, Dolnopetecká hora, Dolný Vinodol, Nový dvor, Stredné Staré Levice, Horné pole, Nad záhrady, Medzi cestami, Dolné pole, Pod Urbanmi, Kračiny, Štitare, Hlavinka, Mahér, Kulová, Vysoký breh, Dolný vrch, Pežerňa, Pežerňa, Ontopa, Cigánska osada, Dolné pasienky, Dolný Krížny vrch

Miesto, Nitriansky kraj:, 3 z 17

Šindolka, Doplnkový hon, Mašírovce, Svatojánsky vrch, Búr, Dolné Terany, Pri Hrone, Horné lúky, Nová štvrť, Kukuričniská, Za cintorínom, Sikenica, Taluvanica, Cez dolinku, Pri hruške, Dolné Devičany, Veľké záhrady, Lieštinka, Géňa, Dyčianska dolina, Záhumnice, Bednárová, Pod Tomanovou, Kňažské, Drevenica, Pipíška, Žofijská osada, Pustý Chotár, Podlakša, Dudok, Za slivášmi, Bodorky, Konopiská, Lieštiny pod čifárskou cestou, Na kobelu, Svätojánsky vrch, Horné Sľažany, Svatojansky vrch, Nová Chrenová, Pod slameniská, Vŕšky, Pasienok, Veľký Pesek, Sokolce-Turi, Za kostolom, Horné lúky, Čanta, Gálovo podlužie, Čanta, Malý Pesek, Medvecké, Dolinky pod humnami, Brehy, Sliváš, Záhrady, Riegler, Jalakšová, Krčovaniská, Riegler, Majerské

Miesto, Nitriansky kraj:, 4 z 17

Nad studničkou, Lak-Sokolce, Kovacova, Sadová, Osminy, Nová Hora, Zavaleniny, Pasienky, Záhumnie, Pod Kusou horou, Bodor, Kapustiská, Dušnok, Horné Terany, Suľany, Nové pozemky, Košítka, Titváň, Panský hon, Pod mlynom, Štiavnik, Pusté vinice, Longoš, Pereš, Konopnice, Vŕšky pasienok, Želiarske, Mlynský jarok, Pod vinohradmi, Mikov dvor, Čakýň, Pod záhradami, Opatovská pusta, Trhyňa, Horné Funduše, Horné záhumenice, Citrová osada, Od paňanského chotára po vinohrady, Merovce, Nad mlynom, Nixbrod, Konopniská, Taráň, Močolov les, Malá Kesa, Východný klin, Dvor Chotár, Žengov, Mladiny, Na jamách, Nad dedinou, Dobogov, Horné lúky, Cúdenice, Balvaniská, Sikenica, Česnek, Žltý dom, Záhumenice, Pri vnútorných viniciach

Miesto, Nitriansky kraj:, 5 z 17

Egeteš, čurgov, Rohožnica, Horný majer, Pasienok, Hetmín, Jatov, Špice, Hrby, Horné lúky, Komárovské od hulského, Horné diely, Pastva, Vinohrady, Nový dvor, Viničky, Úzka lúka, Dolné humná, Konôpkov majer, Káčere, Pri kostole, Litava, Balvany, Za luhom, Pažiť, Pod stráňou, Slanec, Druhé hony, Pri cintoríne, Kostolné Moravce, Záhrady, Červený majer, Zemianske vinohrady, Kostolné, Močariny, Lazy, Za hostincom, Čergov - Vinohrady, Záhumenice, Novosady, Belesové lúky, Plešky, Záhumnie, Žliabok, Pánske, Rothavky, Za kostolom, Kajsanské lúky, Horné lázky, Hladomer, Do tálov, Pri vode, Cintorínske, Hore Čapášom, Doliny, Za záhradou, Konopnice, Kuzmov jarok, Kaša, Klčovisko

Miesto, Nitriansky kraj:, 6 z 17

Na biele dráhy, Pod Hájom, Betlehem, Vargov vrch, Jutriky, Konopnice, Kopanice, U kríža, Horné záhumnie, Za štátnou školou, Lúky nad mlynom, Kľačany, Pánska tabla, Rajčúchy, Nový Dvor, Izát, Jacovské, Kapustniská, Chrenovec, Karlov dvor, Dlhé, Konopiská, Vinné pivnice, Somola, Mlakyty, Pod hôrkou, Tajlíky, Od Tupej, Hlavinka, Tvrdošovská cesta, Štepnica, Rýľové, Sadovské, Vinice, Pasienky, Záhumnie, Kamenec, Šók, Kazateľnica, Rozkoš majer, Záhumnie, Dolné lúky, Hurbanovce, Hájišťe, Horné záhumnia, Rýľovo, Hodruša, Kňazský vrch, Deberča, Pri nitrianskej ceste, Zatkó, Vŕšok, Doln časť, Prameň, Cintorínsky hon, Spodné pole, Pod Hliníkom, Vrchová strana, Konopnice, Konopiská

Miesto, Nitriansky kraj:, 7 z 17

Pri Hornom jazere, Na tehlianskej ceste, Dolne brehy, Nové mlyny, Trstina, Konopiská vyše mlyna, Galov vrch, Pod hájom, Domovina, Horné záhumnice, Kapustniská, Za malou kompou, Pasienok, Záhumeničky, Za hájom, Pod vinohradmi medzi dvoma cestami, Veľká dolina, Bojnianka, Slovenský majer, Vinica, Tesáre nad Žitavou, Kapustniská, Zvonivé, Diviaky, Celé, Koteľnica, Nad Tabánom, Pirte, Rybník, H á j, Pod lesom, Druhý diel, Pri somorovej ceste, Záhumenice, Pod okáčinou, Veľká Ragoňa, Medzi doliny, Kapusnice, Pri tvrdošovskej ceste, Dvor Lahne, Dolné lúky, Malá Lahňa, Pri šókskej ceste, Radošinka, Panský les a pasienok, Od čechynského chotára, Žrebčia záhrada, Hôrka, Pri jazere, Na žriedle, Konopniská, Pánske table, Langovské, Čierne blato, Kedvencek 05, Tulát, Pasienky, Chrastie a pod chrastím, Predné blato, Dolné pole

Miesto, Nitriansky kraj:, 8 z 17

Malá sihoť, Pod cintorínom, Pod Vargovým vrchom, Pod orešinou, Mrazný vrch, Malý háj, Kučiny, Konopniská, Horné lúky, Rákosište, Prídavky, Pri kúpeli, Kyselka, Bošianske, Suché lúky, Korytá, Repný breh, Bačochrast, Sihoť, Nové zeme, Nové zeme, Pod hlbokou cestou, Vonkajší chotár, Nad majerom, Lukov dvor, Jurský dvor, Dolina, Medzivŕšie, Za tehelňou, Pred čiernou vodou, Pod uhliskom, Pivničné záhrady, Stará hora, Vŕšky, Michalovo, Békeše, Ladické Stanovisko, Ríčaviny,Ostrý vrch a Pastierska studňa, Prieložky, Bedenové, Močiare, Breziny, Kučiny, Pod zámok a Vaškopač, Priehon, Smrečina, Pod zámok a Vaškopáč, Balážové doliny, Staré konopnice, Veternáky, Záhumnie, Šírava, Lazy, Nové Triby, Rakytová, Veľká hora, Dubový hon, Konopnica, Hrabovce, Pri chotári

Miesto, Nitriansky kraj:, 9 z 17

Kočovnice, Pod cerinou, Pod Tordovým, Nad Konopnicou, Terkelové, Ceriny, Šinko, Konča malej lúky, Rakoťáš, Brestíky, Dolná Malanta, Duboše, Hrádok, Chrastočka, Pod hradskou, Barónky, Tŕstie, Za vinicami nad Chrastočkou, Háje, Končale, čergále, Pri chrenovej ceste, Za Hronom, Medzi jarkami, Novanské lazy, Horné lúky, Horná pažiť, Palota, Kotol, Pod vinohradmi, Dolný želiarsky vrch, Nemečky, Horný Slanec, Rocké, Nové vinohrady, Pri kanáli, Vrch Černo, Dolná pažiť, Vŕsok, Studená stráň, Pusté vinice, Starý majer, Na doline od radošinského chotára, Dolný želiersky vrch, Jovka, Dolné lúky, Od silského, Lazy, Rybník, Panský les, Želiarske, Lodný pasienok, Horné Heliská, Riedky háj, Obecný les, Prostredné lúky, Kopanice, Na kraji hája, Pri železnici, Vrbový rad

Miesto, Nitriansky kraj:, 10 z 17

Pod jelšou, Za záhumenice, Jutrá, Dlhé jutrá, Na Dudkoch, Pod Viničkami, Na kraj hája, Cerovina, Pri Cigáňoch, Pri studničke, Ďalap, Na lúkach, Nad hrdličkou, Záhumenice, Komárovská, Dobytčie pasienky, Kamenice, Na úvale, Kopanica, Kosmálky, Pánske tably, Hruškový rad, Pod záhradami, Nad mašinou, Dolný háj, Podháj, Horné lúky, Pri hradskej, Monďačina, Obecný les, Doroštiansky hon, Na prielohách, Vonkajší Geč, Novosady, Dolné Heliská, Viničky, Pačurová, Chrobačia lúka, Kozárka, Vymokliny, Novosady, Stará lúka, Pod lieštinou, Dolný Geč, Za Žitavou, Pri Dudváhu, Pri hradskej, Horný Andrásov dom, Dielce, Vidiecke lazy, Konopnice, Sekaniny, U Dunaja, Remanencia, Dlhé diely, Vonkajší Geč, Kratiny, Ravasník, Nová hora, Pri malom kanáli

Miesto, Nitriansky kraj:, 11 z 17

Stará hora, Medzi vinicami, Priehon, Tormáš, Hoferské role, Veľké pažite, Malé pažite, Za železnicou, Medzi cestami, Pod vinohradmi, Na prielohoch, Zobor, Želiarske urbáre, Remanencia, Diely, Hošták, Vedľa hája, Kopaniská, Bukovina, Jamy, Rybník, Dubové tále, Barbora, Za Laskom, Kopaničky, Sihote, Butánová cesta, Remarancie, Hontová, Kutina, Na medziach, Krátke zeme, Blatište, Dolinky, Nadpalčie, Pod Slepčianskym hájom, Nad Majtanovu, U bresta, Ležiská, Pod katovým kruhom, Nad Stavenou chrasťou, Za mlynom, Pod priekopou, Dolný háj, Lúčne zeme, Za Záhumenicami, Za záhradami, Nad Cerkoncom, Horné tovské lúky, Majer, Nad jamné, Vrbový rad, Kračiny a kliny, Babie hory, Rybnická tabla, Pod Vaníkovou, Slimavky, Kostolné role, Kod, Pri kríži

Miesto, Nitriansky kraj:, 12 z 17

Staré vinice, Hrabovina, Topole, Nad močidlami, Vlasenovské, Brezina, Pánske table, Kúty, Prvý ťah, Prostredné diely, Malá Vajka, Na širokej, Maňov vŕšok, Pod kaplnkou, Korlát, Horné lúky, Hrbské, Toplienky, Pivničné, Panské lánice, Nad záhradami, Bukovinky, Slané blato, Pri Zemianskej Olči, Nad Porošín, Remanencia, Konopnice, Ďurova lúka, Kopaničky, Tŕnie, Močiar, Tomanová, Stará lúka, Pod zámkom, Pod topolienkami, Ježovica, Žure, Pri mlyne, Dolný mlyn, Doliny pod pažiťami, Stanovištia, Poltiny, Dolinka, Sirákovec, Viničky, Záhumenice, Dolné tovské zeme, Kraľove lúky, Cimbal, Lúžno, Za mlynom, Bukovina stráň, Sadzienky, Nad Slimavkami, Pod babkou, Nákle, Prieloh, Ireky, Želiarske, Lieština

Miesto, Nitriansky kraj:, 13 z 17

Pri hosťovskom chotári, Stráne, Kút, Veperec, Tlaské chodníky, Kakalské, Pri kríži, Ireky, Kacihýbeľ, Mlyn Blatište, Veľká pláň, Hore brehom, Vrchné zeme, Hrebenčok, Za jazerskými humnami, Za vinicami, Veselice, Dolný Slanec, Dolné lúky, Kratiny, Vinný hrb, Lazy, Kopaničky, Pod Kováčom, Rakytina, Pri Panenke Márii, Vyše dolného mlyna, Horné medze, Panské jazero, Za humnami, Pod Šanky, Hustá chrasť, Predné lúky, Pod Chočou, Kramarovská, Kováčová, Nové pasienky, Háj, Záhumné, Pod hájom, Pri kostole a Prosninská Záhumenice, Boky, Porošín, Beňovská, Horný želiarsky hon, Kováčov, Dolné Brody, Nad lúčkami, Dolina, Panské lúky, Mačkáš, Krčmárka, Na úvale, Hlina, Osičie, Horné tovské zeme, Staričie, Nová hora viníc, Na pieskoch, Pelúsky

Miesto, Nitriansky kraj:, 14 z 17

Konopiská, Do jarkov, Za piri, Lipina, Tretí vrch, V lazoch na cestu, Piesky, Za pajtou, Maleništia, Nad rybníkom, Za humnami, Za Dolným hájom, Slivnica, Rybník, Hrboľatý hon, Staré vinohrady, Želiarske lúky, Horné háje, Studený bok, Slivničný vrch, Majír, Stránka, Prašnice, Chotárne pasienky, Dlhé zeme, Dolné Lúžno, Martinová, Pod vinicami, Za novinou, Brestovňa, Dolné Stráne, Veľké vinice, Široké, Pánske hory, Pred záhrady, Stredné dráhy, Nad hlbokým jarkom, Kapustniská, Lúky, Nad Brodami, Tanková lúka, Pri čerešniach, Istočka, Berný háj, Horný Geč, Repniská, Mochovská cerina, Veľké diely, Mesiarova kopanica, Pod Košútom, Nad alejou, Nad mlynom, Hlaváčov rígeľ, Pri malom škribinu, Krátky hon, Nad majerom, Chlapov jarok, Novákovské lúky, Pod Boriskom, Osičinská dolina

Miesto, Nitriansky kraj:, 15 z 17

dvor Hlina, Pod hájom, Repisko, Pod kráľovou, Áčov majer, Stavebná pažiť, Na pieskoch, Nad Močidlami, Pod chyžkami, Bok, Halotka, Nad pažitkami, Pirovská hora, Ovsenisko, Pri mlyne, Dolné Pírovské, Za vodou, Sľúnovský jarok, Malý Pereš, Pod jarkom, Na Slivnom, Dolnie uhlisko, Polánky, Pri studničke, Kostolný vrch, T.B., Sedelca, Záhumienky, Vinice, Stará hora, Nad Červeň, Pod vysoký breh, Pod horou, Stráň, Lúky pri hati, Jankovská dolina, Suché lazy, Za vinicami, Dolné dráhy, Stankova Pustatina, Rybárska úboč, Brezina, Nad konopiskami, Pri moste, Čalovský Dudváh, Dolné dielničky, Dolné Šipice, Repíková, Stavebná hora, Rybáre, Holá stráňa, Pri hruške, Konský járok, Biela Bukovina, Drahošovo, Strážske lúky, Pri mlyne, Godorhát, Kút, Močaristé lúky

Miesto, Nitriansky kraj:, 16 z 17

Priesilská dolina, Okrúhla lúka, Slivno, Za Zelenou, Záhradka, Dolný les, Krátky hon, Močiare, Trstie, Cibrovo, Nové vinice, Funduše, Jama, Horné vinice, Nad hájom, Lašťoky, Záhumné vinice, Pod Kľúčom, Žombíky, Pod hradom, Močariská, Za dlhým rohom, Hlaváčova dolina, Trávniky, Vajdovka, Veľké diely, Ladáňske, Panské pozemky, Na Lazkoch, Pod vinicami, Vlčie kúty, Guľa, Nad závozom, Kopaničky, Háj, Červený Peň, Modoš Štál, Ráztoky, Za kostolom, Kalinová, Bukovina, Za záhradami, Pod záhradami, Ciborovo, Brezinský vrch, Drahošová, Nad Vinicami, Mestečko, Pod Uherelom, Pod čerešňami, Vyše hradskej, Vyše Sútesky, Pri enčeri, Drobné diely, Pažitné, Lopatky, Horné Stráne, Dolné záhumnie, Šiškovec, Stráň

Miesto, Nitriansky kraj:, 17 z 17

Vápeničky, Pri zlatnianskej ceste, Nad Babími horami, Čepov, Za Slúnom, Hornie háje, Vyše mlyna, Nad Panskými Vinicami, Nad kameňom, Púchovské, Stráne, Zemianske, Pri viniciach, Čomorské lúky, Patočiny, Konopisko, Konopnice, Malý majer, Sigiadka, Pri semerovskej ceste, Horné diely, Pažiť, Hornia sútezka, Plieška, Nad Kukučky, Patkôš, Nad Madenkou, Horný les, Nad mostíkom, Za dolným krížom, Jalšie, Panské Vinice, Dolné lúky, Rovne, Čapinské, Ďatelinisko, Vinice, Kúty, Noviny, Nová pustatina

miesto inde

okres Levice (3225x), okres Nové Zámky (1599x), okres Nitra (1361x), okres Zlaté Moravce (1245x), okres Komárno (1208x), okres Topoľčany (1193x), okres Šaľa (421x), Jedľové Kostoľany (162x), Levice (124x), Nitra (121x), Nové Zámky (121x), Jabloňovce (110x), Komárno (109x), Žemberovce (106x), Nesvady (102x), Plášťovce (95x), Prašice (95x), Bátovce (93x), Hurbanovo (90x), Rybník (90x), Želiezovce (89x), Tekovské Nemce (88x), Bojná (85x), Obyce (84x), Vráble (84x), Svätý Peter (82x), Zlaté Moravce (81x), Čifáre (81x), Santovka (80x), Kolárovo (80x)
miesto v okres Levice
miesto v okres Nové Zámky
miesto v okres Nitra

Podobné, Nitriansky kraj:

9443x turistika, 7948x miesto, 413x orientačný bod, 281x poľovnícky posed, 170x strom, 168x turistické informácie, 121x chranený strom, 81x prístrešok, altánok, 60x vodárenská veža, 44x studňa, 38x atrakcia, 28x orientačná mapa, 28x komín, 25x miesto na piknik, 15x ohnisko, 11x štôlňa, 8x ZOO, 2x horáreň, 2x väznica
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Nitriansky kraj

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://nitriansky-kraj.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.