Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » Nitriansky kraj » turistika » miesto

Miesto, Nitriansky kraj

Miesto v Nitriansky kraj

V Nitriansky kraj sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Nitriansky kraj:, 1 z 17

Tesárska roklina, Záhradkárska osada Kvitnúci ostrov, Záhradkárska osada Tekvičné pole, Záhradkárska osada Poľnohospodár, Pri nesvadskej ceste, Záhradkárska osada Krásne údolie, Veľká rožná, Záhradkárska osada Pod orechom, Záhradkárska osada Elektrosvit, Záhradkárska osada Prútovisko, Bukrok, Záhradkárska osada Modrá ryba, Záhradkárska osada Letomostie, Záhradkárska osada Zelený raj, Záhradkárska osada U rybníka, Záhradkárska osada Jánošík, Záhradkárska osada U Splavu, Záhradkárska osada Winnetou, Záhradkárska osada Zámčan, Pri bajčianskej ceste, Záhradkárska osada Púpava, Záhradkárska osada Hliník, Záhradkárska osada Vodár, Záhradkárska osada BUKROK, Za majerom, Záhradkárska osada SVIT, Záhradkárska osada AGRO, Ižop, Pod Kelovo, Cesta na Bukovinu, Pod Hutiskom, Čierna dolina, Vajka nad Žitavou, Horný majer, Paše, chatka, Pod studenou stráňou, Záhradky, Opatové Moravce, Dolny Piritov, Pri andódskej ceste, Horné vinice, Šafranice, U Gabrhelov, Dolné Jabloňovce, Opatová, Katinove dvory, Chata na Drozdove, Fujacova lúka, Hornie záhumnia, Medzi cestami, U Janíkov, Pri mlyne, Malé vrbiny, Pri komočskej ceste, Horná Malanta, Pri kríži, Pod dedinou, Dolný vrch, Pežerňa

Miesto, Nitriansky kraj:, 2 z 17

Krupinica, Medzi potoky, Pežerňa, Horné Zbrojníky, Dolné vinice, Stredný vrch, Mlynský Sek, Horny Urban, Nad Libavou, Kohútí vrch, Dolné Devičany, Tatárske, Baňa, Hon za Váhom, Na vinskej, Za Váhom, Búr, Konopnice, Štitare, Horné lúky, Šurda, Ľanové polia, Kostolný Sek, Humna, Čanta, Čanta, Malá Bukovina, Za parným mlynom, Pažiť, Za záhradami, Za košiarom, Pod kostolom, Ladislavov dvor, Pri tehelni, Vinice, Pasienok pri salčianskej ceste, Doplnkový hon, Nový dvor, Kulová, Drevenica, Horné pole, Korytárov mlyn, Dolný Vinodol, Sadová, Dolinky pod humnami, Vŕšky, Stočky, Nad záhrady, Dolné Staré Levice, Mašírovce, Mahér, Pasienok, Nová štvrť, Hlavinka, Za cintorínom, Ontopa, Bodorky, Vysoký breh, Cigánska osada, Stredné Staré Levice

Miesto, Nitriansky kraj:, 3 z 17

Riegler, Šindolka, Predné Staré Levice, Dolné pole, Horné Sľažany, Dolný Krížny vrch, Pri hruške, Kračiny, Urban, Svatojánsky vrch, Dolné pasienky, Pod Urbanmi, Báčovce, Dolné Terany, Sokolce-Turi, Sikenica, Pod chrobačím, Vinice, Za slivášmi, Veľké záhrady, Žofijská osada, Kukuričniská, Dyčianska dolina, Pri Hrone, Taluvanica, Lieštinka, Horné Terany, Trstinka, Pipíška, Svätojánsky vrch, Majerské, Pustý Chotár, Nad studničkou, Cez dolinku, Konopiská, Podlakša, Brehy, Dudok, Gálovo podlužie, Horné lúky, Malý Pesek, Lak-Sokolce, Záhumnice, Svatojansky vrch, Na kobelu, Géňa, Nad mlynom, Nová Chrenová, Dolnopetecká hora, Pod vinicami, Pod slameniská, Pri viniciach, Veľký Pesek, Medvecké, Pod Tomanovou, Lieštiny pod čifárskou cestou, Bednárová, Kňažské, Zavaleniny, Pod vinohradmi

Miesto, Nitriansky kraj:, 4 z 17

Krčovaniská, Osminy, Pod Kusou horou, Záhrady, Riegler, Medzi cestami, Za kostolom, Mikov dvor, Sliváš, Záhumnie, Jalakšová, Kovacova, Pasienky, Titváň, Longoš, Malá Kesa, Nové pozemky, Pereš, Štiavnik, Horné záhumenice, Želiarske, Kapustiská, Košítka, Opatovská pusta, Panský hon, Pod mlynom, Bodor, Nová Hora, Vŕšky pasienok, Pod záhradami, Citrová osada, Od paňanského chotára po vinohrady, Pusté vinice, Mlynský jarok, Dušnok, Suľany, Trhyňa, Čakýň, Močolov les, Konopniská, Káčere, Východný klin, Horné Funduše, Taráň, Merovce, Žengov, Žltý dom, Nixbrod, Dobogov, Na jamách, Hetmín, Nad dedinou, Horné lúky, Mladiny, Dvor Chotár, Konopnice, Horné diely, Balvaniská, Litava, Rohožnica

Miesto, Nitriansky kraj:, 5 z 17

Cúdenice, Česnek, Balvany, Pri vnútorných viniciach, Sikenica, Nový dvor, Egeteš, Pri kostole, Za luhom, Pánske, Záhumenice, Pažiť, Dolné humná, Viničky, Úzka lúka, Pasienok, Čergov - Vinohrady, Hrby, Vinohrady, Pastva, čurgov, Jatov, Močariny, Plešky, Za záhradou, Šók, Horný majer, Horné lázky, Horné lúky, Komárovské od hulského, Za hostincom, Špice, Kostolné, Belesové lúky, Žliabok, Pri cintoríne, Lazy, Konôpkov majer, Tvrdošovská cesta, Slanec, Pri vode, Červený majer, Novosady, Záhumenice, Kajsanské lúky, Záhrady, Do tálov, Za kostolom, Hore Čapášom, Zemianske vinohrady, Záhumnie, Doliny, Hladomer, Pod stráňou, Druhé hony, Horné záhumnie, Rajčúchy, Kopanice, Rothavky, Konopnice

Miesto, Nitriansky kraj:, 6 z 17

Cintorínske, Betlehem, Kostolné Moravce, Kľačany, Pánska tabla, Lúky nad mlynom, Vargov vrch, U kríža, Pod hôrkou, Kaša, Na biele dráhy, Kuzmov jarok, Konopiská, Pod Hájom, Za štátnou školou, Kapustniská, Tajlíky, Dolné lúky, Mlakyty, Štepnica, Somola, Konopnice, Jutriky, Klčovisko, Chrenovec, Rýľovo, Kamenec, Spodné pole, Rýľové, Nový Dvor, Kazateľnica, Sadovské, Jacovské, Rozkoš majer, Od Tupej, Izát, Záhumnie, Karlov dvor, Hodruša, Konopiská, Hlavinka, Vinné pivnice, Dlhé, Pod Hliníkom, Hájišťe, Zatkó, Pri nitrianskej ceste, Vinice, Záhumnie, Hurbanovce, Horné záhumnia, Deberča, Pasienky, Prameň, Pod vinohradmi medzi dvoma cestami, Doln časť, Pasienok, Tesáre nad Žitavou, Nové mlyny, Horné záhumnice

Miesto, Nitriansky kraj:, 7 z 17

Cintorínsky hon, Za malou kompou, Vŕšok, Kňazský vrch, Kapustniská, Dolne brehy, Galov vrch, Veľká Ragoňa, Na tehlianskej ceste, Pod hájom, Konopiská vyše mlyna, Bojnianka, Konopnice, Diviaky, Pri Hornom jazere, Trstina, Vrchová strana, Veľká dolina, Domovina, Slovenský majer, Za hájom, Pri somorovej ceste, Pod lesom, Záhumeničky, Nad Tabánom, Vinica, Koteľnica, Kapustniská, Druhý diel, Kapusnice, H á j, Zvonivé, Pirte, Rybník, Celé, Záhumenice, Medzi doliny, Pod okáčinou, Pri tvrdošovskej ceste, Dvor Lahne, Dolné lúky, Panský les a pasienok, Pri šókskej ceste, Malá Lahňa, Radošinka, Žrebčia záhrada, Hôrka, Konopniská, Na žriedle, Pri jazere, Pánske table, Malá sihoť, Langovské, Od čechynského chotára, Kedvencek 05, Tulát, Pasienky, Čierne blato, Pod cintorínom, Chrastie a pod chrastím

Miesto, Nitriansky kraj:, 8 z 17

Predné blato, Malý háj, Dolné pole, Pod Vargovým vrchom, Konopniská, Pod orešinou, Rákosište, Kučiny, Mrazný vrch, Horné lúky, Bošianske, Bačochrast, Kyselka, Pri kúpeli, Suché lúky, Prídavky, Korytá, Sihoť, Repný breh, Nové zeme, Nové zeme, Pod hlbokou cestou, Jurský dvor, Nad družstvom, Lukov dvor, Vonkajší chotár, Medzivŕšie, Za tehelňou, Dolina, Vŕšky, Pivničné záhrady, Pod uhliskom, Pred čiernou vodou, Stará hora, Michalovo, Balážové doliny, Pod zámok a Vaškopáč, Smrečina, Nové Triby, Prieložky, Lazy, Ríčaviny,Ostrý vrch a Pastierska studňa, Ladické Stanovisko, Priehon, Rakytová, Staré konopnice, Močiare, Breziny, Békeše, Záhumnie, Kučiny, Veternáky, Šírava, Bedenové, Pod zámok a Vaškopač, Pod Tordovým, Hrabovce, Ceriny, Kočovnice, Pod cerinou

Miesto, Nitriansky kraj:, 9 z 17

Pod vinohradmi, Hrádok, Medzi cestami, Končale, Konopnica, Pod Viničkami, Sekaniny, Zobor, Za vinicami nad Chrastočkou, Nad Konopnicou, Pri chotári, Malé pažite, Diely, Nová hora, Pod lieštinou, Za Žitavou, Barónky, Prostredné lúky, Dolné lúky, Chrastočka, Pri Cigáňoch, Brestíky, Terkelové, Veľká hora, Medzi jarkami, Horné lúky, Pačurová, Horné lúky, Duboše, Riedky háj, Háje, Pri studničke, Kopanice, Šinko, Vrch Černo, Želiarske, Veľké pažite, Novosady, Pod hradskou, Dubový hon, Vymokliny, Konča malej lúky, čergále, Tŕstie, Vidiecke lazy, Kratiny, Konopnice, Pri hradskej, Pri Panenke Márii, Hore brehom, Pri hradskej, Lieština, Pri malom kanáli, Dlhé diely, Hošták, Na kraji hája, Vŕsok, Pri kanáli, Rocké, Ravasník

Miesto, Nitriansky kraj:, 10 z 17

Dolný háj, Rybník, Chrobačia lúka, Lodný pasienok, Kod, Brestovňa, Pod záhradami, Za mlynom, Na lúkach, Doroštiansky hon, Pri chrenovej ceste, Malá Vajka, Ďalap, Stará lúka, Hruškový rad, Novanské lazy, Horný Andrásov dom, Vonkajší Geč, Od silského, Jovka, Dobytčie pasienky, Veľké vinice, Za záhumenice, Vrbový rad, Pri Dudváhu, Dielce, Kozárka, Pod vinohradmi, Kopanica, Martinová, Vonkajší Geč, Piesky, Pri železnici, Rakoťáš, Stará hora, Hoferské role, Na úvale, Jutrá, Dolný Geč, Dolná Malanta, Komárovská, Tormáš, Na kraj hája, Záhumenice, Cerovina, Horný Slanec, Solčianske lúky, Halotka, Pod Boriskom, Hrboľatý hon, Lúžno, Remarancie, Cintorínsky hon, Na Lazkoch, Modoš Štál, Ďurianovo, Drahošová, Tretí vrch, Za Zelenou, Na jame a Ďuriačov štál

Miesto, Nitriansky kraj:, 11 z 17

Kopaniská, Nad Madenkou, Močariská, Istočka, Pod katovým kruhom, Nová hora viníc, Na úvale, Ikrova lúka, Pri studničke, Na pieskoch, Dolný Slanec, Močiar, Brezinský vrch, Vrbový rad, Kostolné role, Za piri, Stanovištia, Drahošovo, Dolné Lúžno, Za Laskom, Tŕnie, Pod Uherelom, Na barinkách, Stará lúka, Za dolným krížom, Záhradka, Brezina, Jama, Vinný hrb, Vápeničky, Pri Zemianskej Olči, Pustolnica, Nad Stavenou chrasťou, Pos Boriskom, Pod Drieňovou, Pod čerešňami, Kakalské, Veselice, Panské jazero, Lazy, Pivničné, Bukovinky, Hradište a Osno, Mlyn Blatište, Predné lúky, Sirákovec, Blatište, Kút, Za humnami, Za dlhým rohom, Ištôčka, Pri malom škribinu, Pod Šanky, Pri Mrtvom Ipli, Lazy, Želiarske urbáre, Pánske tably, Kopaničky, Sek pri ovčinci, Palota

Miesto, Nitriansky kraj:, 12 z 17

Monďačina, Dolné Heliská, Panský les, Háj, Za Dolným hájom, Hrebenčok, Za Záhumenicami, Horné medze, Ostrov, Lomatinská hôrka, Krátke zeme, Hustá chrasť, Za horným krížom, Veľké diely, Za humnami, Na prielohoch, Za Hronom, Pod záhradami, Pri hosťovskom chotári, Jamy, Pri tlmačskej ceste, Podháj, Za horným krížkom, Nad kameňom, Medzi vinicami, Výmenky, Pri kostole a Prosninská Záhumenice, Na doline od radošinského chotára, Kraľove lúky, Dolný želiarsky vrch, Hrbské, Pod kaplnkou, Remanencia, Mäkkýše, Želiarske lúky, Malý majer, Topolie, Pod Chočou, Nad jamné, Veľká pláň, Panské lúky, Vyškovce, Chotárne pasienky, Za záhradami, Podobné lúky, Za vinicami, Predmostie, Stránka, Na prielohách, Predmostie, Horná pažiť, Na hájiku, Kosmálky, Dolné lúky, Záhumenice, Nad Hájom, Horné lúky, Horný Geč, Pod jelšou, Horné Heliská

Miesto, Nitriansky kraj:, 13 z 17

Verjaše, Za pajtou, Dolný želiersky vrch, Sihote, Veľké diely, Ireky, Pri mlyne, Viničky, Konopisko, Vrchné zeme, Pelúsky, Dlhé zeme, Želiarske, Kotol, Záhumné, Prvý ťah, Pod dedinou, Dlhý roh, Novosady, Remanencia, Rakytník, Priehon, Rovná strana, Na Dudkoch, Kamenice, Horné panské zeme, Veľkohofierske, Pred záhrady, Stráne, Agát, Široké, Kramarovská, Španie chrastie, Viničky, Butánová cesta, Dolné gazdovské, Staré vinice, Nad hrdličkou, Lúčne zeme, Poltiny, Kováčová, Mestečko, Pod vinicami, Rybársky kút, Panský hon, Vinice, Vedľa hája, Kresaný Kameň, Ireky, Dolný háj, Nemečky, Drobné diely, Dolná pažiť, Nové pasienky, Nad mašinou, Piesky, Obecný les, Nové vinohrady, Kapustniská, Kratiny

Miesto, Nitriansky kraj:, 14 z 17

Lúky, Horné háje, Vlasenovské, Za vinicami, U Dunaja, Za Slúnom, Remanencia, Starý majer, Tanková lúka, Hlina, Švostov, Ležiská, Lamatinská hôrka, Funduše, Obecný les, Slané blato, Korlát, Klčovisko, Dlhé jutrá, Za železnicou, Senô, Studená stráň, Pri kríži, Pusté vinice, Konopiská, Pažitné, Akáloš, Pod vinicami, Kalinová, Pri čerešniach, Za jazerskými humnami, Krátky hon, Ďurova lúka, Vidiecke pole, Lipina, Záhumné vinice, Cimbal, Pod topolienkami, Dolina, Horné strážske pasienky, Horné Lúky, Tlaské chodníky, Dolné lúky, Agátske lúky, Urbárske lúky, Pánske table, Pod horou, Panské lánice, Tomanov rígeľ, Nad hlbokým jarkom, Pod jarkom, Veľké Ďateliniská, Šanky, Dražke, Kopaničky, Do jarkov, Dolné Pírovské, Dolné Stráne, Hontová, Veperec

Miesto, Nitriansky kraj:, 15 z 17

Zemianske, Suché lazy, Uličné, Babie hory, Dolné Brody, Žombíky, Stráň, Dolinky, Nad mostíkom, Doliny pod pažiťami, Vyše mlyna, Pažiť, Pod chyžkami, Kremenec, Sedelca, Godorhát, Kopanice, Nad lúčkami, Pri kríži, Brezina, Čapinské, Dolinka, Luh, Gočol, Rakytina, Za novinou, Áčov majer, Močiare, Panské, Podchočie horné, Za kováčom, Kúty, Beňovská, Tebehátsky pasienok, Ladia, Výčapské spoločné pasienky, Stráň, Lopatky, Novákovské lúky, Rybník, Nad závozom, Nad Slimavkami, Konský járok, Hlaváčova dolina, Stredný hon, Močaristé lúky, Nad Cerkoncom, Chválenô, Dolné tovské zeme, Nad alejou, Osičie, Červený Peň, Kacihýbeľ, Dolná sihoť, Mačkáš, Berný háj, Za mlynom, Pod babkou, Pináre, Krátky hon

Miesto, Nitriansky kraj:, 16 z 17

Ireky za medzou, Vyše dolného mlyna, Záhumnie, Rybárska úboč, Kopaničky, Konopnice, Dolné Zimanovce, Ladáňske, Prašnice, Kopaničky, Nad Vinicami, Veľké diely, Majír, Pod Vaníkovou, Porošín, Dolné Šipice, Majer Nádaš, Dolné lúky, Pri novozámockom chotári, Priesilská lúka, Pod hájom, Cibrovo, Rybáre, Rychtárske zeme, Vyše Sútesky, Slivničný vrch, Horné lúky, Konopnice, Maleništia, Nad Majtanovu, Malý Pereš, Koncova pastvina, Staričie, Dolnie uhlisko, Luh-Pasienky, V lazoch na cestu, Nad záhradami, Široké, Ďateliniská, Pri semerovskej ceste, Stráne, Patkôš, Záhumienky, Lašťoky, Slimavky, Veľké diely, Panské Vinice, Pri kopci Žrebíkoch, Vlčie kúty, Lúky pri hati, Háj, Konopiská, Dolný mlyn, Do pažite diely, Pod Dupencom, Stredné dráhy, Pod hájom, Háj, Bukovina stráň, Sihoť

Miesto, Nitriansky kraj:, 17 z 17

Dolné záhumnie, Domkárske, Dlhé hoňaje, Viničky, Horné tovské lúky, Pod zámkom, Pod kráľovou, Pod Slepčianskym hájom, Stavebná hora, Pánske hory, Jahodné, Pri viniciach, Čalovec-Kameničná, Medzi cestami, Rybník, Pri enčeri, Nad rybníkom, Na medziach, Mesiarova kopanica, Bukovina, Prieloh, Koncova pastvina, Hlaváčov rígeľ, Nad hájom, Čalovský Dudváh, Diely, Slivnica, Nad pažitkami, Mlyňany, Nové vinice, Pod novú horu, Pod priekopou, Jalšie, Pod hradom, Maňov vŕšok, Sľúnovský jarok, Lúčne zeme, Ciborovo, Studený bok, Vajdovka

miesto inde

okres Levice (3225x), okres Nové Zámky (1599x), okres Nitra (1362x), okres Zlaté Moravce (1245x), okres Komárno (1208x), okres Topoľčany (1193x), okres Šaľa (421x), Jedľové Kostoľany (162x), Levice (124x), Nitra (122x), Nové Zámky (121x), Jabloňovce (110x), Komárno (109x), Žemberovce (106x), Nesvady (102x), Plášťovce (95x), Prašice (95x), Bátovce (93x), Hurbanovo (90x), Rybník (90x), Želiezovce (89x), Tekovské Nemce (88x), Bojná (85x), Obyce (84x), Vráble (84x), Svätý Peter (82x), Zlaté Moravce (81x), Čifáre (81x), Santovka (80x), Kolárovo (80x)
miesto v okres Levice
miesto v okres Nové Zámky
miesto v okres Nitra

Podobné, Nitriansky kraj:

9485x turistika, 7949x miesto, 424x orientačný bod, 291x poľovnícky posed, 180x strom, 169x turistické informácie, 121x chranený strom, 83x prístrešok, altánok, 60x vodárenská veža, 48x studňa, 38x atrakcia, 29x orientačná mapa, 28x komín, 26x miesto na piknik, 16x ohnisko, 11x štôlňa, 8x ZOO, 2x horáreň, 2x väznica
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Nitriansky kraj

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://nitriansky-kraj.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.