Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » Nitriansky kraj » doprava » autobusová zastávka

Autobusová zastávka, Nitriansky kraj

Autobusová zastávka v Nitriansky kraj

V Nitriansky kraj sa nachádza viac ako 1000 kusov autobusová zastávka.

autobusová zastávka inde

okres Nitra (710x), okres Nové Zámky (401x), okres Levice (359x), Nitra (345x), okres Topoľčany (326x), okres Komárno (321x), okres Zlaté Moravce (236x), Komárno (182x), okres Šaľa (103x), Zobor (80x), Levice (76x), Topoľčany (70x), Chrenová (65x), Zlaté Moravce (57x), Nové Zámky (54x), Štúrovo (43x), Mlynárce (43x), Šaľa (37x), Hurbanovo (35x), Vráble (35x), Párovské Háje (29x), Šurany (29x), Cabaj - Čápor (28x), Cabaj (28x), Močenok (27x), Dražovce (27x), Nitrianske Hrnčiarovce (27x), Lužianky (27x), Mužla (27x), Rybník (26x)

Autobusová zastávka, Nitriansky kraj:, 1 z 17

Čab, Jednota, autobusová zastávka, Dolné Lefantovce, Zdrav. stredisko, Krnča, rázcestie, autobusová zastávka, Kapince, Jednota, Nové Sady, č. d. 221, Čechy,,RD, autobusová zastávka, Radava,,Jednota, Kolárovo,Pačérok,ZDA, autobusová zastávka, Bajka, obec, Mojmírovce, RD, Čeľadice, Jednota, Diakovce, obchod, Podhorany, Sokolníky, rázcestie, Jatov, Kendereš rázc., Hosťovce, cesta RD, Lužianky, žel. stanica, Tesárske Mlyňany, nová osada, Autobusová stanica, Bajtava,,ZŠ, Veľké Ripňany, sklady, Pod Zoborom, Žitavany, Jednota, Marcelová,,Privatex Agro, Ivanka pri Nitre, železničná stanica, Trávnik, č.d. 142, Krtovce, Tovarníky, kult. dom, Vinodol, Dolný Vinodol, OcÚ, Šaľa, žel. stanica, Topoľčianky, mlyn, 1, Krušovská, ARTEP, Veča, Lúčna, Katolícka fara, Dubník,,Rubanská cesta, Diakovce, Kino, Nitrafrost, Úľany nad ŽŽitavou, č. d. 28, Podhradie, Bajč, kukturni dom, autobusová zastávka, Želiezovce,,SES, Hydroglóbus, Duklianska, Malá nad Hronom,,ihrisko, Lipovník, domovina, Divadlo Andreja Bagara, Prašice, dolný koniec, Trnovec nad Váhom, Nitrianska, Jánskeho, Dvorčianska, KSC Janíkovce, Radava, č. d. 319, Nová Ves nad Žitavou, kostol, Kmeťovo, žel. stanica, Prašice, RD

Autobusová zastávka, Nitriansky kraj:, 2 z 17

Eötvösova ulica, plaváreň, Iňa, ZŠ, Alekšince, ZŠ, Komenského, ZŠ, Ludanice, ACHP, Zlaté Moravce, Prílepy, Čierna dolina, Rišňovce, RD, Vrbová nad Váhom, Hliník, Mužla, Jednota, Malá Jarková - Kis ér utca, autobusová zastávka, Modrany,,Studená dolina, Hattalova, PP Géňa, de Miclén, Lúčnica nad ŽŽitavou, Martinová, žžel. zast., Vieska nad Žitavou, Jednota, Nemocnica, detské odd., Krnča, polesie, Rastislavice, ŠM, Kapitulská, Kolíňany, vápenka, Oponice, rázcestie, Vráble, Matador, Hosťová, Strekov, OcÚ, Šalgovce, OcÚ, Kukučínov, Malý Pesek, Maňa, nákupné stredisko, Podlužany, PD, Hurbanovo, Zelezny háj, rácz., Žitavany, pomník, Tovarníky,,Topos, autobusová zastávka, Hruboňovo, Faltus, Pukanec, námestie, Krnča, nám., Vieska nad Žitavou, Arboretum, Marcelová,,kostol, Mestský park, PD VVO, 9, Žihárec, Pusta, Rastislavice, ZŠ, Vráble,,ZŠ, Dvory nad Žitavou,,ovocný sad, Cabaj-Čápor, Cabaj nám., Šaľa, hospod. škola, Veľká Dolina, Bačala, Želiezovce,,Jabloňovce rázc., Podlužany, rázcestie, Záhradná, Metodova, Horné Lefantovce, ZŠ, Vinohrady, autobusová zastávka, Priemyselný park II, Závada, kult.dom, 4, Kameničná,Balvany,ŠM, Palárikovo, Dolný Kerestúr, rácz.

Autobusová zastávka, Nitriansky kraj:, 3 z 17

Bátovce, námestie, Vieska nad Žitavou, Jednota, Šurany, Duklianska ul., Zbrojníky, obec, Ulica Budovateľská 2, Nová pošta - Építők utcája 2, Új posta, Nitra, obaľovačka, Kolíňany, rázc., Kalinčiakovo, vápenka, Žemberovce, Jednota, 16, Jarok, vysielačka, Krškany, STS, Janíkovce, mototechna, autobusová zastávka, Tehla, rázc., autobusová zastávka, Alekšince, kostol, Mankovce, most, Veľké Ripňany, Behynce, Jednota, Veľké Dvorany, OcÚ, Neded, ZŠ, Beladice, Malé Chrašťany, cintorín, Veľké Zálužie, horný koniec, Tokajská, Lok, kolónia, Vráble, Kíreš, Horné Štitáre, horný koniec, Žirany, pod Vinohradom, Hornozoborská, Poliklinika - Poliklinika, autobusová zastávka, Divadlo Andreja Bagara, Eötvösova ulica, plaváreň, Šaľa STS, Šahy, nemocnica, Letecké pole, Ulica 29. augusta - Singellő, Augusztus 29 utca, Vodohospodárske stavby, autobusová zastávka, Nová Ves n. Žitavou, č.d. 170, Kovarce, nám., Kalná nad Hronom, Mochovce, rázc. EMO, Letecké pole 1, Komáromi Kacza - Singellő 1, Komáromi Kacz Endre utca, Bardoňovo,,rázc., Diakovce, cint., Čechy,,nám., Hokovce, obec, Andovce,,OcÚ, Autobusová zastávka Devičany, ZŠ Škultétyho, Harčáš, obytný dom - Harcsás, lakóház, Horné Chlebany, križ., Tesárske Mlyňany, most, Bardoňovo,,Jednota, Zvolenská, Práznovce, závod, Alekšince, obchod, Dolné Lefantovce, Kostolná č. d. 3, Komjatice, Fučíkova, Solčany, Lišne, 5

Autobusová zastávka, Nitriansky kraj:, 4 z 17

Strekov, Studňa, Tôň, závod, Ľudovítová, Dolné Lefantovce, OcÚ, Vajanského, Ivanka pri Nitre, farma, Komjatice, TESCO, Továrenská ul., Berek, Hlavná, Univerzity, Poliklinika Chrenová, Chotín,,rázc., Ardanovce, Kmeťovo, žel. stanica, 8. mája, Kozárovce, píla, Ondrejovce, kult. dom, Čaradice, OcÚ, Volkovce, Olichov, Zubor, Dubník,,Jasovská cesta, Jasová,,ihrisko, Hadovce, železničná stanica - Gadóc, vasútállomás, Pohranice, záhrady, Levická, Kolárovo,,Horná ul., Žitavce, Domovina, Komoča,,PD, Zbehy ZŠ, Štefanovičová, RD, Pukanec, Rumlovka, Hronské Kľačany, železničná stanica, Červenova, Horné Lefantovce, dolný koniec, Geňa, ŠM, Kalná nad Hronom, RD, Jedľové Kostoľany, Pažiť, Kuzmice, Ladice, kostol, Veľké Bedzany, Velčice, Jednota, Salka,,ZŠ, Nitr. Hrnčiarovce, Šopronská, Kalinčiakovo, vápenka, Jacovce, pri obchode, Janíkovce, mototechna, Nová Stráž, záhradky - Örsújfalu, kiskertek, Tlmače, Lipník, Rázcestie Priemyselná, Janíkovská cesta, Kasalova, Vlčany, Rigó, autobusová zastávka, Metodova, Nové Zámky, Cergát, Levice,skleníky, Mužla, Rybník, Janíkovce, Poľný Kesov, OcÚ, Horné Krškany

Autobusová zastávka, Nitriansky kraj:, 5 z 17

Jedľové Kostoľany, Ostno, Rybník, Krivín, Lužianky, ZŠ, Nová Dedina, Opatová, Komoča,,teheľňa, Sľažany, ZŠ, Autoškola - Autósiskola, Hurbanovo, Observatórium, autobusová zastávka, Reštaurácia Bažant - Fácán vendéglő, Oponice, domovina, autobusová zastávka, Vrbová nad Váhom, Hliník, Hurbanovo,Bohatá,Nuritech, Trnovec, SM, Horné Štitáre, č. d. 101, Komarno, Lándor, ŠM, Hajná Nová Ves, Jednota, Telince, Jednota, ZŠ Pribinova, Pukanec, Majere, pri kríži, Horná Kráľová, kostol, Sľažany, Dolné Sľažany, OcÚ, Vieska nad Žitavou, most, Bodzianske Lúky, Blesovce, Tovarníky, Feranec, Rybník, Krivín, Uhliská, rázcestie, Dvory nad Žitavou,,mlyn, Topoľčany, STS, Géňa, Bitúnok, autobusová zastávka, Chalupkova II., Továrenská cesta - Gyártelepi út, Nemocnica Zobor, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Šahy, vinice, G.Bethlehena, ZŠ, Nová Stráž, žel.st. - Örsújfalu, vasútállomás, Belince, Volkovce, OcÚ, Dedinka,,Tekovská cesta, Zbrojníky, ZŠ, Tekovské Lužnay, PNZZ, Kavcova, Radošina, rázc.k žel.st., Palárikova, Horné Chlebany, križ., NAD, Reštaurácia Bažant - Fácán vendéglő, Kolíňany, nadcestie, Jakuba Haška, Tesárske Mlyňany, OcÚ, Chotín,,hostinec, Bátorove Kosihy,,hl.nám., Horné Chlebany, križ., Neverice, Jednota, Hronské Kosihy, námestie

Autobusová zastávka, Nitriansky kraj:, 6 z 17

Športovcov,, HM Kaufland, Patince, osada, autobusová zastávka, Strekov, rázc.k žel.st., Veľké Ripňany, Vieska, Chmeľová dolina, Hurbanovo, Žel. st., Námestie Šoltésovej, Vieska nad Žitavou, Arboretum, Semerovo,,ZŠ, Šindolka, Horné Obdokovce, Jednota, Ferrenit, Námestie A. Hlinku, Dvory nad Žitavou,,Novogal, Jacovce, RD, Bojná, kaplnka, Letecké pole 2, Komáromi Kacza - Singellő 2, Komáromi Kacz Endre utca, Bádice, OcÚ, Horné Štitáre, horný koniec, Nitra, Malanta, vinice, Mojmírovce, ZŠ, Beladice, Pustý Chotár, rázc., Šahy, námestie, Žirany, pri Tržnici, Cabaj-Čápor, dolný koniec, Veľký Lapáš, Bodok, farma, Vráble, sídl. Lúky, Nové Sady, sídlisko, Bíňa,,dolný koniec, Čierne Kľačany, č.d. 235, Salka,,Jednota, Vozokany, Výčapy-Opatovce,,IV, Pivovarnícka, Artep, Sídlisko I, Billa - Öreg lakótelep, Billa, Park M.R.Štefánika - M.R.Štefánik park, Hájske, Mladý Háj, Jednota, Bajč, Kotelnica, SM rácz., Súlovce, Starý Tekov, Nová ulica, Pekárne, autobusová zastávka, Šahy, Itimex, Ulica Slobody, Hurbanovo, MÚ, Autobusová zastávka Devičany, Pod kalváriou, DOVOTEX, Záborského, Komenského ulica - Comenius utca, Vnútorná okružná, Park Anglia, Bánov, Jednota, Solčianky, Jednota, Bánov,,ul.kpt.Nálepku Jednota, Dedina Mládeže,Malý Ostrov, Kalná nad Hronom, ZŠ, Priemyselný park IV, Ulica SNP, autobusová zastávka, Starý Hrádok

Autobusová zastávka, Nitriansky kraj:, 7 z 17

11, Komárno, Hadovce, železničná stanica - Gadóc, vasútállomás, Stavebná škola, Kasárne Krškany, Obyce, Modoš rázc., Želiezovce,,obch.dom, Lužianky, ZŠ, Nové Zámky, Novum, Zemné,,č.d.402, Bánov,,Štúrova ul., Kolta,,OcÚ, Ďurková, Bíňa,,rácz., Horné Chlebany, križ., Komárnanská ul., č.24, autobusová zastávka, Wrbová nad Váhom, kanál, Sikenica, Veľký Pesek, Jednota, ZŠ Krškany, Radošina, rázc., Horné Semerovce, obec, Lehota, č. d. 2, Priemyselný park V, 8, Kalná nad Hronom, Jednota, Chyzerovce, Madola, Stromová, Komjatice, rázcestie, Krušovská, pivovar, Komoča,,MŠ, Jasová,,vinice, Prašice, Okšov mlyn, Močenok, Gorazdov, autobusová zastávka, 12, autobusová zastávka, Bajka, obec, Rázcestie k žel. stanici, Chyzerovce, mlyn, autobusová zastávka, Vinárske závody, Patince, hostinec, autobusová zastávka, Semerovo,,Červený majer, Cabaj-Čápor, Kĺzová, Urbancova, Mužla, rázc. k žel. st., Zlaté Moravce, Kaufland, Horné Obdokovce, ZŠ, Dolné Lefantovce, Zdrav. stredisko, autobusová zastávka, Hontianska Vrbica, nám., Tesáre,č. d. 154, žel.st.mesto, Priemyselný park V, Topoľčianky, Števula, Nové Sady, Kotrbál, č. d.237, Beša, žel. st., Horná Kráľová, RD, Golianovo, ihrisko

Autobusová zastávka, Nitriansky kraj:, 8 z 17

Tlmače, autobusová stanica SES, Lovce, domovina, Krušovce, nem., Nové Sady, Ceroviny, RD, Obvodný úrad - Körzeti Hivatal, Rázcestie Autobusová stanica, Cabaj-Čápor, Nový Pereš, Tlmače,Tekovská ul., Komjatice, Funduše, Závada, ZŠ, Čermany, Branovo,,č.d.5, Alekšince, Lahne II, Machulince, Jednota, Starý Tekov, horný most, Panská dolina, Palárikovo, Čiky, 8, Vážsky most, Sistag - Vág-híd, Sistag, Chrabrany, domovina, Lehota, pošta, žel.st.mesto, Dvory nad Žitavou,,starý cintorín, Semerovo,,Čahanská, Ulica generála Klapku, Búč, Mária, Veľké Ripňany, Jednota, Veľký Lapáš, Jednota, 8. mája, Svätoplukovo, Jednota, Nové Zámky, Stará Nemocnica, Rybárska, Ulica E. B. Lukáča, ZŠ, Nemčiňany, rázc. Vozokany, Hadovská cesta, Danubius - Gadóci út, Danubius, Tekovské Lužany, sušička, Autoškola - Autósiskola, Levice, AS, autobusová zastávka, Žilinská, Čaradice, OcÚ, Mankovce, Borina, Stará ZŠ - Öreg iskola, Adámiho,, HM Kaufland, Levice, AS, Práznovce,,domovina, Marcelová, trafostanica, Brhlovce, Dolné Brhlovce, Tovarníky, kult. dom, Krtovce, Nový Dvor, Obyce, mlyn, Poliklinika, Marcelová, Jednota, Preseľany, Jednota, Lula, cintorín, Topoľčianky, Števula, Patince, hostinec, Cabaj-Čápor, Nový Pereš, Nevidzany, Jednota, Hostie, RD

Autobusová zastávka, Nitriansky kraj:, 9 z 17

Ivanka pri Nitre, Texiplast, Výs. stredisko Calex, autobusová zastávka, Tabaková ulica, Mederčská ulica, Plynáreň, autobusová zastávka, Radošina, Čertova pec, Palárikovo, pivnica, Ulica Mieru, garáže, Nové Zámky, Tekvicové pole, Hurbanovo, Pavlov dvor, Závada, nám., Rastislavice, Hlavná, Imeľ, Agrocoop, Volkovce, Olichov, Zubor, Branč, Arkuš, autobusová zastávka, Zbehy, Oder dvor, Jelenec, ZŠ, Šurany, Elitex, Močenok, Mory, Hurbanovo, pivovar, Rázcestie Autobusová stanica, Klárovo,,rázc.k žel.st., Veľké Chyndice, Jednota, Nemčiňany, Starý Tekov, horný most, Štitáre, Ku Gáborke, Kráľová nad Váhom, Mlynárska ul., Rázcestie Moskovská, Brhlovce, Horné Brhlovce, Ulica Budovateľská 1, Novinový stánok, Bádice, rázcestie, autobusová zastávka, Klinčeková, Úľany nad ŽŽitavou, ZŠ, Kamenica nad Hronom,,Galícia, Solčany, ZŠ, Nitra, Dražovce, rázc. k žel. st., Kostolná, Štúrova, Ulica generála Klapku 1 - Klapka György utca 1, Košická, Dražovce, Starý Tekov, námestie, Olympia, Prašice, Duchonka, rázc. k pláži, Ulica generála Klapku, piváreň - Klapka György utca, sörözõ, Hul, most, Neverice, Kajaba, Horné Chlebany, križ., Železničná zastávka Mlynárce, autobusová zastávka, Štefanovičová, rázc. (2.0), Lehárov park - Lehár park, Želiezovce,,Mikula,rázc., Červený Hrádok, ZŠ, Obyce, Jednota, Dubník,,nám., Úľany nad Žitavou, žel. st.

Autobusová zastávka, Nitriansky kraj:, 10 z 17

Zemné,Gúg, Jedľové Kostoľany, Lúčne, autobusová zastávka, AS-Žel. stanica, nást. 31, Veľký Lapáš, domovina, Strekov, č.d.657, Volkovce, č. 136, Bešeňov,,Onča, Malé Ripňany, Semerovo,,PD, Krušovská, elektro, Hrkovce, Veľká Dolina, Bačala, rázc., Autobusová stanica, autobusová zastávka, Svätoplukovo, tabule, Nový Trnovec, Ladice, RD, autobusová zastávka, Eötvösova ulica, potraviny, autobusová zastávka, Kostoľany p. Tribečom, domovina, Šurany, Hviezdoslavova č.53, autobusová zastávka, Rastislavice, Nové Rastislavice, Pukanec, Čierne blato, Topoľčianky, ZŠ, Zemné,Gúg,č.d.2, autobusová zastávka, Bajka, Slovosivo, Báb, Malý Báb, ZŠ, Volkovce, RD, autobusová zastávka, Nitr. Hrnčiarovce, vinohrady, Dolné Obdokovce, OcÚ, Podhorany, Mechenice, pri kríži, Pukanec, námestie, Vrbová nad Váhom, Kindeš, Orešany, Harčáš, záhrady - Harcsás, Kertek, Trávnik, ZŠ, CENTRUM, Mlyny, Beša, ZŠ, Martin nad Žitavou, rázc., Rázcestie priemyselný park, Cabaj-Čápor, dolný koniec, Horné Krškany, Čaradice, most, Lehota, RD, Maňa, Domovina II., Jatov, Kendereš, Rázcestie Železničná stanica, Kolárovo,,Hlavná č.58, 1, Priemyselný park I, Kolíňany, konečná, Veča, Lúčna, Trnovec n. Váhom, rázc. k žel. st., Slatina, včelárska stanica, Krušovce, ZŠ

Autobusová zastávka, Nitriansky kraj:, 11 z 17

Čakajovce,,ZŠ, autobusová zastávka, Martinská dolina, Ivanka pri Nitre, Orolská, Papiereň - Papírgyár, Podhájska, kúpalisko, Machulince, č.d. 176, Dolný Ohaj, rázcestie, Lužianky, Korytovská, Ardanovce, Dvorec, OSP, Chrenovský cintorín, Hadovce 2 - Gadóc 2, Bojná, Malé Dvorany, osada, Ladice, žel. zastávka, Bojná, ZŠ, Danfoss, Hurbanovo, Maly Vék, Kalvária, Horné Obdokovce, cintorín, Vráble, Horný Oháj, RD, Keť,,rácz., Pekárne, 17, Výčapy-Opatovce,,III, Tajná, OcÚ, Čechy,,osada, Malé Kosihy,,obec, Bíňa,,kult.dom, Okoličná na Ostrove, žel. zast., Šahy, Tešmák, Správa ciest, autobusová zastávka, Vráble, Hefra, Orgovánová, Nevidzany, RD, Veľký Kýr, domovina, č. d. 130, Kolárovo,,Orechová ul., Neverice, rázc. II., Radošina, Čertova pec, autobusová zastávka, Palárikovo,Ľudovítov,osada, Bátovce, Jalakšová, Štitáre, rázcestie, Horné Štitáre, č. d. 101, Veľký Lapáš, Bodok, farma, Kamenica n.Hronom,,ŠM, Nitra, JLR, rázcestie, Palárikovo, Drahy, Iža, Komárňanská, Jarocká, autobusová zastávka, Radošina, Bzince, autobusová zastávka, Šurany, Nitriansky Hrádok, Hlavná 32, Prašice, dolný koniec, Kaufland - Kaufland, Močenok, Čingov, Dolné Lefantovce, č.d.209, Kamanová, Jednota

Autobusová zastávka, Nitriansky kraj:, 12 z 17

Dvory nad Žitavou,,OcÚ, Ludanice, ZŠ, Slatina, obec, Malý Lapáš, Na Pažiti, Neverice, Čakýň, Považská, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Bošany, rázc.k žel. st., Lužany, Gorazdova, Mojmírovce, domovina, Babindol, Čendeš, autobusová zastávka, Babindol, Čendeš, Sitnianska, Rišňovce, č.d. 255, Šurany, Kostolný Sek, Kostolná č.41, Čab, Ceram, rázcestie, Úzka, Vráble, sídl. Lúky ZŠ, Norovce, most, Lužianky, Rastislavova, Mojmírovce, OcÚ, Hokovce, obec, Bojná, Višovec, Chotín, Žel. stanica, Malé Janíkovce I, Vlčany, kostol, Nitrianska Streda, Špitálska, Mikov dvor, Černík, ZŠ, Želiezovce, Rozina, Trnovec nad Váhom, Jednota, CENTRUM, Mlyny, Martin nad Žitavou, rázc., Alekšince, PD, Nová Ves n. Žitavou, č.d. 170, Mestská hala, Vinodol, Horný Vinodol, kostol, Hajná Nová Ves, Jednota, autobusová zastávka, Jesenské, Radošina, rázc.k žel.st., Lomnická, Vráble,Teleflex, Mojzesovo, kostol, Lipovník, Jednota, Tekovské Nemce, park, Ulica Slobody, Kolta,,cintorín, Ulica Mieru, garáže, autobusová zastávka, Železničná stanica, Pastovce,,vinica, Topoľčianky, mlyn, Harčáš, obytný dom - Harcsás, lakóház, Jatov, Dolný Jatov, č. d. 65, Chmeľová dolina

Autobusová zastávka, Nitriansky kraj:, 13 z 17

Dolný Pial, ZŠ, Machulince, lanovka, Jelenec, ZŠ, Hronské Kľačany, železničná stanica, Bánov,,Pod hájom č.d.20, Kalná nad Hronom, RD, Košická, Výčapy-Opatovce,,II, Priemyselný park III, 5, Topoľčany, dom služieb, Sľažany, rázc.k žel.st., Potočná, Lovce, Jednota, Nesvady, ZŠ, Veľký Kýr, Motorest, Vinodol, Dolný Vinodol, ZŠ, Družby, Neverice, rázc. I., Chalupkova I., Kozárovce, železničná stanica, Jacovce, pošta, Maňa, žel. stanica, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Volkovce, Olichov, Tlmače, SOUS, Bojná, Malé Dvorany, Čižovec, Nová Stráž, cintorín - Őrsújfalu, temető, Letecké pole, Ulica 29. augusta - Singellő, Augusztus 29 utca, Dolné Lefantovce, č.d.209, Obyce, kostol, Žikava, OcÚ, Veľký Ďur, Rohožnica, Dedinka,,OcÚ, Zemné,,STS, autobusová zastávka, Kozárovce, Jelenec, rázc. k žel. st., Bánov,,Štefánikova ul.č.d.78, Michal nad Žitavou, ihrisko, Veľké Zálužie, RD, Maňa, nákupné stredisko, Veľký Lapáš. RD, Bajč, ŠM, Dvory nad Žitavou,,Mäspoma, Lužianky, Výskumný ústav, Zvolenská, Harčáš, osada - Harcsás, település, Plynárenská, Bojná, Malé Dvorany, Jednota, Záborského, Mužla, rázc. Vinohrad, Drozdí chodník, Dedina Mládeže,,centrum, Zbehy, mlyn, Zlaté Moravce, Kaufland, Kolárovo,,Harcsová ul., Pastovce,,rázc., Levice - Tehelňa

Autobusová zastávka, Nitriansky kraj:, 14 z 17

Tehla, OcÚ, Tesárske Mlyňany, domovina, Malé Kosihy,,RD, Veľké Ripňany, Stavebniny, Topoľčany, sídl. Východ, autobusová zastávka, Malé Vozokany, OcÚ, Prašice, Duchonka, polesie, Sokolce, Made-rét, Autobusová stanica, Veľké Ripňany, Behynce, cintorín, Veľký Kýr, č. d. 600, Bajtava,,rázc., Bitunková ul., Pošta, Hronské Kľačany, nám., autobusová zastávka, Veľký Cetín, mlyn, 7, Rázcestie Metodova, Nová Stráž, pošta - Örsújfalu, posta, Solčany, Lišne, Hollého, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Diakovce, kúpalisko, Trnovec nad Váhom, Jednota, Trávnik, ObÚ, Rúbaň,,ZŠ, Janíkovce, Žitavce, kostol, Beladice, Velké Chrašťany, OcÚ, Biskupová, RD, Strmá, Železničná stanica - Vasútállomás, Jarok, OcÚ, autobusová zastávka, Pod Zoborom, Vrbová nad Váhom, hosp. dvor, Komenského, rázc., Turistická, Bielovce,,detský domov, Bešeňov,,pošta, Rázcestie Autobusová stanica, Martin nad Žitavou, most, Ulica SNP, Jacovce, mlyn, Velušovce, RD, Párovská, Branč, RD, Obec, Semerovo,,Surovina, Priemyselný park I, Komjatice, cintorín, Nemocnica, Areál, Podhradie, pod hradom, Nová Ves n. Žitavou, Jednota, Rákócziho ulica, ISTER, Kozárovce, nám., autobusová zastávka, Alekšince, Lahne

Autobusová zastávka, Nitriansky kraj:, 15 z 17

Novocintorínska cesta - Újtemető út, Dvory nad Žitavou,,cintorín, Svätoplukovo, domovina, Bátorove Kosihy,,Novovieska, Priemyselný park, nadjazd, Rajčany, Lomnická, Malý Kiar, obec, Amfiteáter, autobusová zastávka, Večierka, Branč, OcÚ, Golianova, autobusová zastávka, Zlaté Moravce, Prílepy, Horný Majer, autobusová zastávka, Kuzmice, Tovarníky, park, Kmeťovo, domovina, Levice, Milex, Nesvady, orechový sad, ARRIVA - ARRIVA, Hadovská cesta, Danubius - Gadóci út, Danubius, Žirany, kostol, autobusová zastávka, Malé Chyndice, OcÚ, Hruboňovo,Výčapky,č.d.109, Zariadenie pre seniorov Zobor, Strekov, č.d.657, Jurský dvor, Čajkov, Martin nad Žitavou, RD, Diakovce, cint., Kalná nad Hronom, Mochovce, EMO otoč., Rumanová, obchod, Veľký Ďur, Dolný Ďur, Slatina, obec, Šurany, Duklianska ul., Ľubá,,OcÚ, Hruboňovo, Ocú, Čeľadice, č. d. 182, Autobusová stanica, ARRIVA - ARRIVA, Selice, Jednota, Vinodol, Dolný Vinodol, pomník, Pukanec, Majere, pri kríži, Továrenská ul., Veľká Dolina, bytovky, Štefanovičová, u Dugu, Andovce,,č.d.205, Močenok, Nitrianska ul., Černík, zdrav. stredisko, Malé Bedzany, rozvodňa, Želiezovce,Jarok,rácz., Tlmače, ČOV, Rajčany, Kostoľany pod Tribečom, pomník, Hontianska Vrbica, most, Zbehy, Ťapušík, Machulince, cintorín

Autobusová zastávka, Nitriansky kraj:, 16 z 17

Bánov, Jednota, Veľké Lovce,,osada, Kamenica nad Hronom,,čerpacia stanica, Nová Stráž, žel.st. - Örsújfalu, vasútállomás, Cabaj-Čápor, Branko, Lužany, rázcestie, Bátovce, Jalakšová, Tekovské Nemce, Viničná ul., Veľké Dvorany, horný koniec, Nesvady, Aňalské Záhrady, 8, Veľké Ripňany, rázc. Obsolovce (3.0), Hadovce 1 - Gadóc 1, Zlaté Moravce, RD, Oponice, rázcestie Podlužany, 7, Ulica generála Klapku, piváreň - Klapka György utca, sörözõ, Muškátová, Hadovce 1 - Gadóc 1, Neverice, Jednota, Jelenec, železničná stanica, Zbehy, č.d.685, Veľké Lovce,,RD, Zlatno, garáž, Melek, OcÚ, Leľa,,svah, Tovarníky, SPTŠ, Alekšince, žel. st., Vlčany, Somola, Slepčany, Funduše, autobusová zastávka, Horné Obdokovce, č.d. 338, Horná Seč, Jednota, Svätý Ján, Hul, ZŠ, Ďurčanského, autobusová zastávka, Malá nad Hronom,,OcÚ, Nitr. Hrnčiarovce, Krajná, Šurianky,,Jednota, Priemyselný park III, Štitáre, rázcestie, Bottova, Lužianky, Rázcestie Vinárska, Močenok, hotel, Sedmikrásková, Bánov,,nám.u Capa, Kmeťova, Jelšovce, OcÚ, Komjatice, žel. st., Rúbaň,,ZŠ, Imeľ, Bohatská cesta, autobusová zastávka, SNP č.42, Ľudovítová, Tesárske Mlyňany, domovina, Melek, RD, Tehelná, Dvory nad Žitavou,,dom.potreby, Horné Obdokovce, Bodok

Autobusová zastávka, Nitriansky kraj:, 17 z 17

Veľké Ripňany, Behynce, rázc. (3.0), Štitáre, Chľaba, Kováčov, ústav, Pozba, Jednota, Trávnik, osada, ZŠ Škultétyho, Mestská hala, Topoľčany, ŠM, 7, Krušovská, pivovar, Súlovce, Betlehem, PD Dražovce, Terasy II. - Teraszok II. lakótelep, autobusová zastávka, Murgašova, Vrobavá nad Váhom, Tátoš, Pohranice, horný koniec, Selice, cintorín, Vnútorná okružná, Park Anglia - Belső körút, Anglia park, Žitavany, osada, PD Dražovce, Poľný Kesov, ZŠ, Hurbanovo, rázc. k žel. st., Bánov,,ul.kpt.Nálepku č.d.386, Kavcova, Hájske, OcÚ, Tesárske Mlyňany, žel. zast., AQUARIO, autobusová zastávka, Krtovce, Kolárovo,,čerp.stanica, Černík, pošta, Veľké Ripňany, Jednota, Nitr. Hrnčiarovce, Prašice, RD, Nové Zámky,,čist.st., Čechynce, E. Gajdára, Nové Zámky,,Agrokomplex, Amfiteáter, Nitrafrost

autobusová zastávka inde

okres Nitra (710x), okres Nové Zámky (401x), okres Levice (359x), Nitra (345x), okres Topoľčany (326x), okres Komárno (321x), okres Zlaté Moravce (236x), Komárno (182x), okres Šaľa (103x), Zobor (80x), Levice (76x), Topoľčany (70x), Chrenová (65x), Zlaté Moravce (57x), Nové Zámky (54x), Štúrovo (43x), Mlynárce (43x), Šaľa (37x), Hurbanovo (35x), Vráble (35x), Párovské Háje (29x), Šurany (29x), Cabaj - Čápor (28x), Cabaj (28x), Močenok (27x), Dražovce (27x), Nitrianske Hrnčiarovce (27x), Lužianky (27x), Mužla (27x), Rybník (26x)
autobusová zastávka v okres Nitra
autobusová zastávka v okres Nové Zámky
autobusová zastávka v okres Levice

Podobné, Nitriansky kraj:

2447x autobusová zastávka, 109x železničná stanica, 44x predaj lístkov, 18x taxi, 17x letisko, 15x autobusová stanica, 14x prístav, 3x heliport
Hľadáme zastavka, OSM tagy: highway = 'bus_stop' or amenity = 'bus_stop'.
Autobusová zastávka, Nitriansky kraj

Viac o nás

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku nitriansky-kraj.oma.sk doprava autobusova-zastavka

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.