Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » Nitriansky kraj » duchovno » kostol

Kostol, Nitriansky kraj

Kostol v Nitriansky kraj

V Nitriansky kraj sa nachádza 745 kusov kostol.

kostol inde

okres Levice (178x), okres Nitra (154x), okres Nové Zámky (127x), okres Topoľčany (100x), okres Komárno (93x), Nitra (60x), okres Zlaté Moravce (59x), okres Šaľa (35x), Topoľčany (29x), Chrenová (26x), Komárno (20x), Nové Zámky (18x), Levice (18x), Zobor (13x), Šahy (10x), Šaľa (7x), Cabaj - Čápor (7x), Radošina (7x), Šurany (7x), Nesvady (7x), Cabaj (7x), Diakovce (7x), Veľký Cetín (6x), Pribeta (6x), Maďarský Svodín (6x), Svodín (6x), Obid (6x), Zlaté Moravce (6x), Vráble (6x), Želiezovce (6x)

Kostol, Nitriansky kraj:, 1 z 13

Kostol sv. Ladislava, Kostol sv. Michala archanjela, Bazilika sv. Emeráma, Kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi, Evanjelický a.v. kostol svätého ducha, Kostol sv. Ladislava, Kaplnka sv. Anny, Kostol sv. Juraja, Kostol Navštívenia Panny Márie, Kostol sv. Filipa a Jakuba, Evanjelický a. v. kostol, Kostol Najsvätejšej Trojice, svätého Michala Archanjela, svätého Štefana, Reformovaný kostol, Kostol sv. Petra a Pavla, Narodenia Panny Márie, Kostol sv. Urbana, Zborový dom Cirkvi Bratskej, svätého Martina, Kostol sv. Martina, Kostol sv. Alžbety, Kostol sv. Anny, Evanjelický a. v. kostol, Kostol sv. Vojtecha biskupa, Kostol sv. Imricha, Kostol Evanjelickej cirkvi a. v., Kostol Stigmatizácie sv. Františka Assiského, Evanjelický a. v. kostol, Kostol Mena Panny Márie, Židovská synagóga, Kalvínsky kostol, Reformovaný kostol, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Kostol sv. Michala archanjela, Kostol sv. Heleny, Kostol sv. Jakuba apoštola, Kostol Sedembolestnej Panny Márie, Bazilika svätého Ondreja, Kostol sv. Kataríny, Chrám Obetovania Panny Márie, Kostol sv. Imricha, Kostol sv. Štefana Uhorského, Kaplnka sv. Andreja Svorada, Kostol Evanjelickej cirkvi a. v., Kostol sv. Imricha, Evanjelický a. v. kostol, Najsvätejšieho Božského Srdca Ježišovho, Kostol Najsvätejšieho srdca Ježišovho, Kostol sv. Maurícia, Kostol Božského Srdca Ježišovho, Kaplnka sv. Bernadety, Evanjelický a. v. kostol, Kostol sv. Rozálie, Evanjelický a. v. kostol, Kostol sv. Karola Boromejského, svätého Františka Xaverského, Kostol sv. Michala, Evanjelický a. v. kostol, Kostol Mena Panny Márie

Kostol, Nitriansky kraj:, 2 z 13

Evanjelický a. v. kostol, Koháryho kaplnka, Kostol svätej Kataríny, Cirkevný zbor Bratskej Jednoty Baptistov, Kostol sv. Michala archanjela, Kostol evanjelickej cirkvi a. v., Kostol svätého Ondreja, Evanjelický a. v. kostol, Kostol Panny Márie Nanebovzatej, Evanjelický kostol a. v., Kostol Všetkých svätých, Kostol sv. Jána Nepomuckého, Kostol sv. Lukáša, Kostol sv. Ladislava, Rotunda sv. Juraja, Evanjelický a. v. kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kostol reformovanej kresťanskej cirkvi, Evanjelický kostol a. v., Kaplnka Panny Márie zázračnej medaily, Kaplnka sv. Alžbety Uhorskej, Evanjelický a. v. kostol, Kostol Krista Kráľa, Kostol sv. Jána Nepomuckého, Židovská synagóga, Kostol Preblahoslavenej Panny Márie, Kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku, Evanjelický a. v. kostol, Kostol Ružencovej Panny Márie, Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Kostol Navšívenia Panny Márie, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Evanjelický a. v. kostol, kostol, Kostol sv. Štefana, Kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi, Kostol sv. Štefana Uhorského, Kostol sv. Martina, Kostol Narodenia Panny Márie, Kostol Narodenia Panny Márie, Evanjelický kostol a. v., Kostol sv. Michala Archanjela, Kostol sv. Martina z Tours, Kostol Božského Srdca Ježišovho, Kostol Narodenia Panny Márie, Evanjelický kostol a. v., Evanjelický a. v. kostol, Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie

Kostol, Nitriansky kraj:, 3 z 13

Kostol Narodenia Panny Márie, Kostol Všetkých svätých, Dom Srdca Ježišovho, XIII, Kostol Narodenia Panny Márie, V, VI, I, II, III, Kostol sv. Jána Nepomuckého, Kaplnka sv. Františka Saleského, Kostol sv. Margity Antiochijskej, Kostol sv. Gorazda, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, kostol, kostol, Kostol Všetkých svätých, kostol, Kostol Reformovanej cirkvi, kostol, Kostol Najsvätejšej Trojice, Kostol sv. Jána Nepomuckého, Kaplnka Svätej rodiny, Kaplnka Ducha Svätého, kostol, Neologická synagóga, Kostol sv. Anny, Kostol sv. Cyrila a Metoda, kostol, Kaplnka sv. Jozefa, Kostol sv. Klementa rímského, Bratská jednota baptistov Cirkevný zbor Komárno, IX, Kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi, Kostol Ružencovej Panny Márie, VIII, VII, Kostol sv. Jozefa, Kostol Všetkých svätých, Kaplnka sv. Jána Nepomuckého, Kaplnka Ružencovej Panny Márie, Kostol sv. Urbana, Kostol Narodenia Panny Márie, Kostol Zoslania Ducha Svätého, Kaplnka Najsvätejšej Trojice, kostol, kostol, Kostol Reformovanej cirkvi, Kaplnka Panny Márie Matky Spasiteľa, Evanjelický a. v. kostol, Kostol sv. Gorazda, Sála kráľovstva Jehovových svedkov, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Kostol sv. Jána Nepomuckého, Kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Kostol Narodenia Panny Márie, Kostol Sedembolestnej Panny Márie, Kostol Materstva Panny Márie

Kostol, Nitriansky kraj:, 4 z 13

Kostol Všetkých svätých, kostol, Kostol sv. Vavrinca, Kostol sv. Štefana Kráľa, Kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi, Evanjelický kostol a. v., Kostol Narodenia Panny Márie, Kostol sv. Cyrila a Metoda, Synagóga, kostol, Evanjelický a. v. kostol, Kostol sv. Petra a Pavla, Kostol povýšenia Svätého kríža, Kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi, Kostol Sťatia sv. Jána Krstiteľa, Kostol sv. Mikuláša, biskupa, kostol, Kaplnka sv. Vendelína, Kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi, Kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi, Kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi, Kaplnka Božieho milosrdenstva, Kalvínsky kostol, svätého Štefana Kráľa, Szent Mihály templom, Kostol Povýšenia sv. Kríža, kostol, Bratská jednota baptistov, Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, Kostolík Magna Mater Hungarorum, Kostol Povýšenia svätého Kríža, Reformovaný kostol, kostol, kostol, kostol, Kostol sv. Petra a Pavla, kostol, kostol, Reformovaný kostol, Kaplnka Božieho hrobu, kostol, Reformovaný kostol, Kostol Zvestovania Pána, kostol, Kaplnka Svätej Trojice, kostol, Kostol najsvätejšieho spasiteľa, Kostol sv. Juraja, Reformovaný kostol, Kostol sv. Jána Nepomuckého, kostol, kostol, Kaplnka svätého Jána, Kostol Všetkých svätých, Reformovaný kostol, kostol, kostol, kostol, Reformovaný kostol, Kríž Ukrižovania

Kostol, Nitriansky kraj:, 5 z 13

svätého Jána Nepomuckého, kostol, kostol, kostol, Reformovaný kostol, kostol, kostol, kostol, Obrátenia svätého Pavla, kostol, kostol, kostol, Kostol sv. Benedikta opáta, Kostol Sedembolestnej Panny Márie, kostol, svätého Martina, kostol, Kaplnka sv. Urbana, kostol, Kostol Všetkých svätých, Kostol Reformovanej cirkvi (Kalvínsky), Božieho milosrdenstva, svätého Martina, Prícestní kríž, Kaplnka Svätého kríža, kostol, Najsvätejšej Trojice, Reformovaný kostol, Kostol Ružencovej Panny Márie, Kaplnka sv. Anny, Kostol Povýšenia Svätého kríža, kostol, Kostol sv. Jozefa, Kostol svätej Trojice, kostol, kostol, Kostol Všetkých svätých, kostol, Kaplnka blahoslavenej sestry Zdenky, Kaplnka Matky Božej Bolestnej, Kaplnka Povýšenia Svätého kríža, kostol, kostol, Kostol Narodenia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, Synagóga Status Quo ante, Reformovaný kostol, Reformovaný kostol, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, kostol, Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, Kaplnka Ukrižovania, Kostol svätej Rozálie, Sedembolestnej Panny Márie, Reformovaný kostol, kostol, kostol

Kostol, Nitriansky kraj:, 6 z 13

kostol, Kostol sv. Martina, kostol, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, kostol, kostol, svätého Martina, Jaskynka Panny Márie, Kostol svätého Michala archanjela, kostol, Univerzitné pastoračné centrum Pavla Straussa, kostol, Kostol sv. Mikuláša, Prícestná kaplnka, Panny Márie, Kostol Mena Panny Márie, Kostol Povýšenia Svätého Kríža, Kostol svätého Pia X., kostol, kostol, Lurdská jaskyňa, Kostol Sedembolestnej Panny Márie, Božieho milosrdenstva, Kostol sv. Tomáša Becketa, kostol, Kostol sv. Margity, Kostol sv. Martina z Tours, kostol, Lurdská jaskyňa, kostol, Lurdská jaskyňa, Narodenia Panny Márie, Evanjelický kostol, Rotunda 12 apoštolov, Kostol Navštívenia Panny Márie, kostol, kostol, svätého Juraja, kostol, Kostol Najsvätejšej Trojice, Kostol sv. Petra a Pavla, kostol, kostol, Kaplnka Ružencovej Panny Márie, kostol, kostol, Kostol Najsvätejšej Trojice, kostol, Evanjelický a. v. kostol, Kostol Panny Márie Nanebovzatej, Pamätník sv. Cyrila a Metoda, Kostol sv. Martina, kostol, kostol, Kostol premenenia Pána, Kostol svätého Michala, kostol, kostol, kostol, kostol

Kostol, Nitriansky kraj:, 7 z 13

kostol, Panny Márie, kostol, Kostol sv. Martina, kostol, Kostol návštevy Panny Márie, kostol, Kostol sv. Jána Krstiteľa, kostol, Kostol sv. Imricha, kostol, Kalvínsky kostol, kostol, Kaplnka sv. Imricha, kostol, Kostol Navštívenia Panny Márie, Kaplnka sv. Urbana, kostol, kostol, Sväté misie, kostol, kostol, kostol, Kostol sv. Martina z Tours, kostol, Kaplnka svätého Urbana, kostol, kostol, Lurdská jaskyňa, kostol, Kostol Povýšenia Svätého kríža, Kostol Sedembolestnej Panny Márie, kostol, kostol, Lurdská jaskyňa, Zjavenie sa Panny Márie, Kostol Všetkých svätých, Kostol Ružencovej Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, Kostol sv. Jána Krstiteľa, kostol, kostol, kostol, svätej Anny a Jakuba, kostol, Kostol Všetkých svätých, kostol, Kostol Ružencovej Panny Márie, Kaplnka svätého Vendelína, kostol, Kostol reformovanej cirkvi, kostol, Premenenie Pána, kostol, Reformovaný kostol, kostol, Drahá Matka

Kostol, Nitriansky kraj:, 8 z 13

Kaplnka sv. Urbana, kostol, Kostol Všetkých svätých, Kalvária, kostol, kostol, Kostol sv. Juraja, kostol, kostol, Najsvätejšej Trojice, kostol, kostol, Kostol Narodenia Panny Márie, Prícestná kaplnka, Kostol Sedembolestnej Panny Márie, Kostol Najsvätejšej Trojice, Kostol Svätej rodiny, Kaplnka sv. Anny, svätého Antona Paduánskeho, kostol, Lurdská jaskyňa, Kostol Narodenia Panny Márie, Povýšenia Svätého Kríža, sedembolestnej Panny Márie, kostol, kostol, Kaplnka Panny Márie Škapuliarskej, svätého Ducha, Reformovaný kostol, Evanjelický kostol, kostol, Kostol sv. Jakuba staršieho, kostol, kostol, Kostol sv. Juraja, Kostol Narodenia Panny Márie, Kostol sv. Bystríka, kostol, Reformovaný kostol, svätého Jána Krstiteľa, kostol, Kostol sv. anjelov strážcov, kostol, kostol, svätého Jakuba, Všetkých svätých, Kostol sv. Michala archanjela, Kostol Panny Márie, Pomocnice kresťanov, kostol, Kostol sv. Štefana kráľa, kostol, Kostol Božského Srdca Ježišovho, kostol, Kostol Všetkých svätých, kostol, Kostol sv. Anjelov strážcov, Kostol Preblahoslavenej Panny Márie, Evanjelický a. v. kostol, kostol, kostol

Kostol, Nitriansky kraj:, 9 z 13

Kostol Panny Márie Pomocnice kresťanov, kostol, kostol, kostol, Kaplnka sv. Medarda a bl. P.P. Gojdiča, XI, svätého Michala Archanjela, X, Kaplnka sv. Jozefa, Kaplnka sv. Vendelína, kostol, Kostol sv. Michala archanjela, kostol, XIV, kostol, svätej Alžbety, Kostol sv. Jakuba Staršieho, kostol, Lurdská jaskyňa, kostol, kostol, kostol, kostol, Kostol Božieho milosrdenstva, Kostol Ružencovej Panny Márie, Kaplnka sv. Urbana, kostol, Reformovaný kostol, Kostol Najsvätejšej Trojice, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, Kostol sv. Vendelína, kostol, Kostol Povýšenia svätého Kríža, kostol, Kaplnka sv. Urbana, kostol, kostol, Kostol Povýšenia sv. Kríža, svätého Jána evanjelistu, Navštívenia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, Kostol Narodenia Panny Márie, kostol, Kaplnka Božského Srdca Ježišovho, Kostol Sedembolestnej Panny Márie, kostol, Kostol sv. Michala archanjela, Kostol Krista Kráľa, Kostol sv. Imricha, Kostol Narodenia Panny Márie, Kostol sv. Bartolomeja, kostol, kostol, Kostol sv. Heleny, svätého Michala, Kostol Všetkých svätých, kostol

Kostol, Nitriansky kraj:, 10 z 13

svätého Martina, Kostol sv. Cyrila a Metoda, kostol, Kostol sv. Alžbety Uhorskej, Kostol sv. Anny, Kostol sv. Filipa a Jakuba, Kostol sv. Martina, kostol, Kostol sv. Michala archanjela, Kostol sv. Ondreja, kostol, kostol, Evanjelický kostol, svätého Ondreja, kostol, Kostol sv. Michala archanjela, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Kaplnka sv. Anny, kostol, svätého Antona, Kostol Krista Kráľa, svätého Michala archanjela, kostol, Evanjelický kostol, Lurdská jaskyňa, Reformovaný kostol, Kostol sv. Imricha, Kostol Premenenia Pána, Kostol Všetkých svätých, kostol, Kostol sv. Imricha, kostol, Kostol sv. Štefana Uhorského, kostol, kostol, svätého Michala archanjela, Najsvätejšej Trojice, kostol, kostol, Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej, Kostol sv. Jána Krstiteľa, Nanebovzatia Panny Márie, sv. Kataríny Alexandrijskej, Márie Magdalény, Umučenia svätého Jána Krstiteľa, kostol, kostol, Kaplnka Povýšenia sv. Kríža, Mariánska kaplnka na Krížovom vrchu, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Kríža, Kostol sv. Juraja, kostol, svätého Michala Archanjela, kostol, Kostol sv. Petra a Pavla, kostol

Kostol, Nitriansky kraj:, 11 z 13

kostol, Kostol Nanebovstúpenia Pána, Kostol svätého Jozefa, Kostol Povýšenia sv. Kríža, kostol, kostol, Kostol obrátenia sv. Pavla, Kalvária, Kostol Najsvätejšej Trojice, kostol, kostol, kostol, Kostol sv. Jozefa, sv. Ladislava, kostol, Kostol Mena Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kostol sv. Petra a Pavla, svätého Michala, svätých Cyrila a Metoda, Kostol sv. Benedikta, Kostol sv. Martina, kostol, Ružencovej Panny Márie, Kaplonka Panny Márie, Kostol sv. Anny, Lurdská jaskyňa, kostol, Najsvätejšej Trojice, Reformovaný kostol, kostol, kostol, Reformovaný kostol, kostol, Kostol sv. Martina, Panny Márie Kráľovnej, kostol, Nepoškvrnenej Panny Márie, kostol, kostol, Kostol sv. Alžbety, Kaplnka sv. Michala, sv. Anny, Kostol sv. Mikuláša, Kostol sv. Mikuláša, Kostol sv. Michala archanjela, kostol, kostol, kostol, Kostol Ružencovej Panny Márie, kostol, kostol

Kostol, Nitriansky kraj:, 12 z 13

Kapince, kostol, kostol, kostol, svätého Kríža, Kostol sv. Anny, Reformovaný kostol, Kaplnka svätého Vendelína, kostol, kostol, kostol, Kostol Všetkých svätých, kostol, kostol, kostol, kostol, Kostol Panny Márie Nanebovzatej, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kostol narodenia sv. Jána Krstiteľa, kostol, Lurdská jaskyňa, kostol, kostol, Kostol Povýšenia Svätého kríža, Všetkých svätých, Kalvária, kostol, kostol, kostol, Kostol sv. Barbory, kostol, kostol, Kostol mena Panny Márie, kostol, Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie, Kostol sv. Jána Nepomuckého, Kostol Povýšenia sv. Kríža, kostol, kostol, Kostol Ružencovej Panny Márie, kostol, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, kostol, Reformovaný kostol, kostol, Kostol sv. pátra Pia, kostol, Kostol sv. Martina, Mentsd meg lelkedet, kostol, Kostol sv. Michala archanjela, kostol, kostol, kostol, kostol

Kostol, Nitriansky kraj:, 13 z 13

kostol, kostol, kostol, Reformovaný kostol, kostol, kostol, kostol, Pomník, Kaplnka sv. Martina, kostol, kostol, kostol, Kaplnka sv. Anny, Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, svätého Urbana, kostol, kostol, kostol, kostol, Kaplnka svätej Anny, Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, Kaplnka sv. Urbana, kostol, Kaplnka sv. Urbana, XII

kostol inde

okres Levice (178x), okres Nitra (154x), okres Nové Zámky (127x), okres Topoľčany (100x), okres Komárno (93x), Nitra (60x), okres Zlaté Moravce (59x), okres Šaľa (35x), Topoľčany (29x), Chrenová (26x), Komárno (20x), Nové Zámky (18x), Levice (18x), Zobor (13x), Šahy (10x), Šaľa (7x), Cabaj - Čápor (7x), Radošina (7x), Šurany (7x), Nesvady (7x), Cabaj (7x), Diakovce (7x), Veľký Cetín (6x), Pribeta (6x), Maďarský Svodín (6x), Svodín (6x), Obid (6x), Zlaté Moravce (6x), Vráble (6x), Želiezovce (6x)
kostol v okres Levice
kostol v okres Nitra
kostol v okres Nové Zámky

Podobné, Nitriansky kraj:

746x kostol, 607x cintorín, 551x kríž, 494x kaplnka, 1x katolícka škola
Hľadáme kostol, OSM tagy: amenity = 'place_of_worship'.
Kostol, Nitriansky kraj

Viac o nás

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku nitriansky-kraj.oma.sk duchovno kostol

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.