Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » Nitriansky kraj » vzdelanie

vzdelanie v Nitriansky kraj

vzdelanie

276x základná škola, 162x skôlka, 22x univerzita, 18x stredná škola, 10x autoškola

vzdelanie

Vzdelanie v Nitriansky kraj

V Nitriansky kraj sa nachádza 488 kusov vzdelanie.

vzdelanie inde

okres Nitra (135x), Nitra (103x), okres Nové Zámky (88x), okres Levice (77x), okres Topoľčany (58x), okres Komárno (55x), okres Zlaté Moravce (46x), Komárno (38x), Levice (36x), Chrenová (34x), okres Šaľa (29x), Zlaté Moravce (25x), Nové Zámky (25x), Topoľčany (23x), Zobor (22x), Šaľa (17x), Šurany (15x), Štúrovo (10x), Topoľčianky (6x), Mlynárce (6x), Mesto - Centrum (5x), Diakovce (5x), Hurbanovo (5x), Šaľa - Veča (4x), Hul (4x), Cabaj - Čápor (4x), Kozárovce (4x), Tlmače (4x), Černík (4x), Rybníky III. (4x)

Vzdelanie, Nitriansky kraj:, 1 z 9

Slovenská poľnohospodárska univerzita, Gymnázium Hansa Selyeho - Selye János Gimnázium, Spojená škola internátna, Zdenka Nejedlého 41, Univerzita Konštantína filozofa, Základná škola s materskou školou, Filozofická fakulta UKF, Univerzita J. Selyeho, Základná škola s materskou školou Leandera Osztényiho s VJM Selice, Základná škola s materskou školou Petra Pázmánya s vyučovacím jazykom maďarským - Pázmány Péter Alapiskola és Óvoda, Základná škola s materskou školou Jozefa Murgaša, Materská škola Malý Lapáš, Szemerényi Károly Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Cirkevná materská škola sv. Imricha s vyučovacím jazykom maďarským, Základná škola Svätoplukovo, Stredná odborná škola technická, Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana, Základná škola Čaradice, Stredná odborná škola obchodu a služieb Topoľčany, Základná škola s materskou školou Károlya Dömeho, Materská škola Hospodárska 7, Cirkevná základná škola P.Palásthyho s VJM, Základná škola, Stredná priemyselná škola stavebná, Konkolyho 8, Hurbanovo, Základná škola Jozefa Cígera Hronského, Materská škola Terézie Vansovej, Reformovaná teologická fakulta Univerzita J. Selyeho, Stredná odborná škola stavebná - Építészeti Szakközépiskola, Univerzita J. Selyeho - Pedagogická fakulta, Špeciálna základná škola, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ekonomická fakulta Univerzita J. Selyeho, Základná škola, Gymnázium sv. Vincenta de Paul, Materská škola, Základná škola sv. Vincenta de Paul, ZŠ Topoľová, Základná škola s VJM Eötvösa, Cirkevná spojená škola Marianum, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Základná škola Józsefa Kovátsa s vyučovacím jazykom maďarským, Bátorove Kosihy, MŠ Veľké Ripňany, Stredná odborná škola technická, Základná škola Nové Sady, Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Stredná odborná škola, Základná škola Nám.Konkolyho-Thege č.2, Hurbanovo, ZŠ s MŠ Móra Kóczána s VJM, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Gyulu Juhásza, Základná škola Pri Podlužianke, Stredná zdravotná škola, Materská škola - Dúha, Gymnázium Párovská ulica č.1, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Nesvady, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Endre Adyho, Stredná odborná škola techniky a mechanizácie, Ul. 1. mája 1, Hurbanovo, Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola, ZŠ Móra Jókaiho s VJM, Základná škola, Saratovská ul. 85 (VI. Základná škola), Špeciálna základná škola s VJM, Komárňanská 42, Hurbanovo, Stredná odborná škola

Vzdelanie, Nitriansky kraj:, 2 z 9

Základná škola Pohraničná, Základná škola Andreja Kmeťa, Materská škola Kapitánova, Stredná odborná škola, Základná škola, Materská škola s VJM, Základná škola, Saratovská ul. 43 (V. základná škola), Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Základná umelecká škola Jozefa Rosinského v Nitre, Gymnázium Štúrovo, Materská škola Sedmokráska, Stredná umelecká škola Ladislava Bielika, Základná umelecká škola, Základná škola, Školská 14, Materská škola Rázusova 26, Základná škola s VJM ul. Práce, Gymnázium Petra Pázmáňa s VJM, Obchodná akadémia, Súkromná ZUŠ, Stredná priemyselná škola strojnícka a elektronická, Stredná odborná škola polytechnická, Základná škola - Báb, Gymnázium Šahy, Spojená škola internátna, Špeciálna ZŠ internátna a Praktická škola, Základná škola Devínska 12, Obchodná akadémia, ZŠ Jána Amosa Komenského, Cirkevná základná škola Žofie Bosniakovej, Základná škola s materskou školou Bernolákova 1, MŠ s VJM Tulipán, Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Základná škola s VJM, Reedukačné centrum, Základná škola s materskou školou Veľké Ripňany, ZŠ Mihálya Katonu s vyučovacím jazykom maďarským, ZŠ pri Liečebno-výchovnom sanatóriu v Nitre, Gymnázium Šurany, Základná škola, Základná škola Štúrovo, Stredná odborná škola služieb, MŠ s VJM, Materská škola a jasle, Stredná odborná škola dopravy a služieb, Spojená škola internátna / Špeciálna základná škola s materskou školou internátna v Leviciach, Základná škola Komenského č. 21, Nesvady, Základná škola G. Czuczora s VJM, ZŠ Bernolákova 35, Stredná odborná škola technická, Stredná odborná škola potravinárska, Spojená škola internátna, 2. základná škola, Základná umelecká škola T. Sládkoviča, SÚKROMNÉ JASLE A MATERSKÁ ŠKÔLKA SMEJKO, Stredná odborná škola techniky a služieb, Špeciálna základná škola, Základná škola Jána Hollého, Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Základná umelecká škola, Základná škola s materskou školou K. Strmeňa Palárikovo, Spojená škola

Vzdelanie, Nitriansky kraj:, 3 z 9

Materská škola Cyrilometodská, Spojená škola, Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra, Materská škola, SOŠ gastronómie a cestovného ruchu, Súkromná materská a základná škola UNES, MŠ Dražovce, ŠZŠ s materskou školou, UKF - Katedra hudby, Materská škola, SOŠ Nitra, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, MŠ Za humnami, Stredná odborná škola, ZŠ Benkova, základná škola, Gymnázium Juraja Fándlyho, Detský svet Marie Montessori, Materská škola Nezábudka, Súkromná základná škola a súkromné gymnázium T.Smaragd, Materská škola Eötvösova ul. 64, Základná škola s materskou školou Lužianky, Základná škola Diakovce, skôlka, Piaristická Materská škola, Spojená škola, Nivy 2, Základná škola s materskou školou sv. Gorazda, Stredná priemyselná škola, ZUŠ Tralaškola, Materská škola Topoľová, Materská škola, ZŠ sv. Svorada a Benedikta, Základná škola Ľudovíta Štúra, Pedagogická a sociálna akadémia, Gymnázium Andreja Vrábla, Základná škola, Lehota 144, MŠ Nedbalova, Materská škola Bocianiky, Materská škôlka Platanová, Materská škola, Základná škola SNP 5, Brnka, Materská škola, Konopná ul. 8, MŠ Mostná, Materská škola, Materská škola Alexyho Nitra, Materská škola Diakovce, Materská škola Mankovce, Materská škola Lodná, Materská škola, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre, Materská škola, Materská škola MDŽ 26, Filozofická fakulta UKF, Základná umelecká škola Ferenca Liszta, univerzita, Vansová, Gymnázium Pétera Czeglédiho Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským, ZŠ J. Holčeka, Autoškola Paluška

Vzdelanie, Nitriansky kraj:, 4 z 9

Autoškola D&T Truck, Základná škola Rozmarínová, Materská škola, Základná umelecká škola Ferenca Liszta, základná škola, základná škola, Stredná odborná škola techniky a služieb, základná škola, Materská škola Nové Sady, základná škola, Nagysallói Magyar tanítási Nyelvű Általános Iskola, Gymnázium, Materská škola, Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Súkromná stredná odborná škola pedagogická, Základná škola, Gabriela Bethlena 41, Nové Zámky, skôlka, ZŠ sv. Don Bosca, Obchodná akadémia, SOŠ Technická, ZŠ Pribinova, základná škola, Gymnázium Nové Zámky, základná škola, Obchodná akadémia, Základná škola F. Rákócziho II., ZŠ Nábrežie mládeže 5, Cirkevná základná škola, ZŠ s MŠ, Novozámocká 129, Nitra, Cirkevná materská škola Marianum, Špeciálna základná škola, skôlka, Spojená škola S.A.Jedlíka, Materská škola Škultétyho Topoľčany, Základná škola, Základná škola Mojmírova, ZŠ Mostná 3, Základná umelecká škola, Základná škola Robotnícka, Základná škola s materskou školou, Základná škola, Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU, stredná škola, základná škola, SOŠ Polytechnická, základná škola, SOŠ Zdravotná, Stredná odborná škola služieb, základná škola, Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Nitra, Vincent de Paule Gymnázium, Vincent de Paule Gymnázium, Základná škola, základná škola, , Základná škola, ZŠ Beethovenova 1, základná škola, Cirkevná základná škola Antona Bernoláka, Základná škola Martin nad Žitavou

Vzdelanie, Nitriansky kraj:, 5 z 9

Súkromná špeciálna základná škola, Stredná odborná škola technická, ZŠ s MŠ, základná škola, Materská škola, Ul. Pavla Országha Hviezdoslava 20, Základná škola, Základná škola Jána Amosa Komenského, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, UKF-Katedra botaniky a genetiky, ZŠ kniežaťa Pribinu, Súkromná materská škola, základná škola, skôlka, Základná škola Štefana Senčíka, Základná škola, Spojená škola Špeciálna základná škola J,Kráľa 39, Zlaté Moravce - elokované pracovisko, ZŠ Mojmírovce, Škola umeleckého priemyslu Ladislava Bielika, Základná škola Bátorove Kosihy, základná škola, základná škola, ZŠ Nábrežná, ZŠ Na hôrke 30, SPU Technická fakulta - katedra stavieb, Základná škola na Hradnej ulici, SPU Technická fakulta - katedra dopravy a manipulácie, SOŠ Obchodu a služieb, ZŠ Ščasného 22, SPU Technická fakulta, základná škola, ZŠ Fatranská, Materská škola s VJM ul. K. Kacza 39, Stredná odborná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, ZŠ s MŠ Veľký Kýr, Základná umelecká škola, Materská Škola Ľ. Okánika 6, Základná škola, Materská škola Slniečko, Súkromná SOŠ, MŠ Nábrežie Mládeže, Základná škola s materskou školou, základná škola, skôlka, základná škola, Materská škola, Materská škola, Základná škola M.Korvína, Materská škola, základná škola, základná škola, základná škola, Materská škola, Stredná odborná škola veterinárna Nitra, Materská škôlka, SSOŠ Animus, Základná škola, Tribečská

Vzdelanie, Nitriansky kraj:, 6 z 9

skôlka, Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Vysoká škola ekonómie a manažmentu, Medija detské jasle a materské centrum, Gymnázium Janka Kráľa, Základná škola J.A.Komenského, Základná umelecká škola, Základná škola Tulipánová 1, Základná škoda, ZŠ Škultétyho, skôlka, FBP SPU Nitra - Katedra hygieny, UKF - Pedagogická fakulta, Stredná odborná škola potravinárska, ZŠ Krčméryho 2, Materská škola Sv. Alžbety, základná škola, Školský areál, Základná škola, Materská škola, Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Ul. Janka Jesenského 41, skôlka, Materská škola s VJM Eötvösova 48, Základná škola, Materská škola - Báb, Základná škola, Stredná priemyselná škola stavebná v Nitre, Gymnázium Golianova, Základná umelecká škola, Materská škola, Materská škola, , Materská škola, Ul. Terézie Vansovej 2, skôlka, skôlka, Minijasle, skôlka, Endrődi János, ZŠ Alekšince, základná škola, Materská a základná škola, skôlka, základná škola, základná škola, Základná škola s materskou školou Kozárovce, Základná škola Mojzesovo - Černík, Špeciálna materská škola, Materská škola, Vojenská ul. 114, Materská škola, Materská škola Vieska nad Žitavou, Bývalá Materská škola Tyršová, základná škola, Gymnázium, Spojená katolícka škola, skôlka, základná škola, MŠ Bitúnková, Základná škola, Rišňovce, Základná škola, Základná škola

Vzdelanie, Nitriansky kraj:, 7 z 9

Materská škola, Dopravná ul. 60, Základná škola, Základná škola, Základná škola, Materská škola Nábrežná, skôlka, Materská škola Dulovce, skôlka, Základná škola, Základná škola, Materská škola, Kalinčiakovo 44, Základná škola, Materská škola, základná škola, univerzita, Materská škola, UKF - Fakulta stredoeurópskych štúdií, skôlka, Základná škola, Základná škola, základná škola, MŠ Novomeského, skôlka, Materská škola, MŠ Ďorocká 4, ZŠ Velčice, Základná škola, skôlka, skôlka, skôlka, Základná škola s materskou školou, základná škola, Základná škola Zbehy, Materská škola Čajkovského ul. Nitra, základná škola, Základná škola, Základná škola, Materská škola, Hlboká ul. 1, Materská škola, základná škola, Materská škola, Medija n.o. detské jasle, základná škola, Materská škôlka, Materská škola, Materská škola, skôlka, Materská škola, skôlka, MŠ Bazovského 1, Základná škola, SPU fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Materská škola, Tekovská ul. 28, Základná škola, Materská škola Nedbalova, Základná škola, Materská škola Štiavnická - Nitra, Materská škola pri ZŠ Petra Pázmánya s VJM, Detská škôlka Hruboňovo, skôlka

Vzdelanie, Nitriansky kraj:, 8 z 9

skôlka, Materská škola, Perecká ul. 41, Materská škola, Okružná ul. 23, skôlka, Základná škola s materskou školou s VJM, ZŠ Topoľčianky, základná škola, Materská škola, MŠ Benkova 17, Materská škola Jozefa Murgaša, skôlka, Materská škola, Materská škola, Materská škola ADYHO, Materská škola, skôlka, Materská škola, Rišňovce, Materská škola, Materská škola, Materská škola, Materská škola, Materská škola, Učebňa autoškoly, skôlka, Materská škola, základná škola, skôlka, Materská škola, Materská škola, skôlka, skôlka, Materská škôlka, skôlka, Materská škola, skôlka, Základná škola s Materskou školou Bánov, Materská škola, Materská škola Zbehy, Materská škola, skôlka, skôlka, Základná škola s Materskou školou Bánov, Základná škola s Materskou školou Bánov, Víziková, Elán, Materská škôlka, Materská škola, skôlka, skôlka, Materská škola na ul. Cintorínska (Horná škôlka), Základná škola, základná škola, Základná škola Dulovce, Juro, KRC sport, Autoškola Slávik, Materská škola, Autoškola Panter, Materská škola na ul. SNP, základná škola

Vzdelanie, Nitriansky kraj:, 9 z 9

základná škola, Materská škôlka, Základná Škola J. Hollého, autoškola, Cirkevná základná škola svätého Don Bosca, základná škola, Základná škola Sándora Petőfiho s VJM, Dobšinského škôlka

vzdelanie inde

okres Nitra (135x), Nitra (103x), okres Nové Zámky (88x), okres Levice (77x), okres Topoľčany (58x), okres Komárno (55x), okres Zlaté Moravce (46x), Komárno (38x), Levice (36x), Chrenová (34x), okres Šaľa (29x), Zlaté Moravce (25x), Nové Zámky (25x), Topoľčany (23x), Zobor (22x), Šaľa (17x), Šurany (15x), Štúrovo (10x), Topoľčianky (6x), Mlynárce (6x), Mesto - Centrum (5x), Diakovce (5x), Hurbanovo (5x), Šaľa - Veča (4x), Hul (4x), Cabaj - Čápor (4x), Kozárovce (4x), Tlmače (4x), Černík (4x), Rybníky III. (4x)
vzdelanie v okres Nitra
vzdelanie v Nitra
vzdelanie v okres Nové Zámky
vzdelanie v Nitriansky kraj

Viac o nás

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku nitriansky-kraj.oma.sk vzdelavanie

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.