Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » Nitriansky kraj » turistika » miesto

Miesto, Nitriansky kraj

Miesto v Nitriansky kraj

V Nitriansky kraj sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Nitriansky kraj:, 1 z 17

Hospodárske budovy, správa, Záhradnícky trh, Oddelenie dendrobiológie, Meteorologická stanica, škôlka (pestovanie rastlín), Pevnôstka, panské sídlo, Záhradkárska osada Kvitnúci ostrov, Záhradkárska osada Krásne údolie, Pri nesvadskej ceste, Záhradkárska osada Poľnohospodár, Záhradkárska osada Tekvičné pole, Veľká rožná, Záhradkárska osada Elektrosvit, Záhradkárska osada Pod orechom, Bukrok, Záhradkárska osada Prútovisko, Záhradkárska osada Modrá ryba, Záhradkárska osada Letomostie, Záhradkárska osada Zelený raj, Záhradkárska osada U rybníka, Záhradkárska osada U Splavu, Záhradkárska osada Winnetou, Záhradkárska osada Jánošík, Pri bajčianskej ceste, Záhradkárska osada BUKROK, Záhradkárska osada Zámčan, Záhradkárska osada Púpava, Záhradkárska osada Hliník, Záhradkárska osada Vodár, Záhradkárska osada SVIT, Záhradkárska osada AGRO, Čierna dolina, Vajka nad Žitavou, Horný majer, Pod studenou stráňou, Tesáre nad Žitavou, chatka, Konopnice, Za majerom, Dolny Piritov, Horné vinice, Pri andódskej ceste, Šafranice, Záhradky, Dolné Jabloňovce, Horná Malanta, Medzi cestami, Opatová, Krstie diely, Hornie záhumnia, Lazce, Pri komočskej ceste, Kohútí vrch, Hlavinka, Dolné vinice, Pod chrobačím, Lieštinka, Trstinka, Stredný vrch

Miesto, Nitriansky kraj:, 2 z 17

Pod dedinou, Pažiť, Baňa, Búr, Pri tehelni, Ladislavov dvor, Nad Libavou, Horné lúky, Vinice, Na vinskej, Tatárske, Mlynský Sek, Za parným mlynom, Pasienok pri salčianskej ceste, Dolné Staré Levice, Humna, Za košiarom, Stočky, Kostolný Sek, Hon za Váhom, Ľanové polia, Urban, Za Váhom, Pod kostolom, Vinice, Predné Staré Levice, Horné pole, Nový dvor, Stredné Staré Levice, Vŕšky, Horné Sľažany, Nad záhrady, Pasienok, Za záhradami, Dolné pole, Na Rohu, Vinice, Mahér, Pod Urbanmi, Horné Lúčno, Pežerňa, Drevenica, Štitare, Čanta, Kračiny, Ontopa, Pod Kazimírom, Hôrka, Lukačovské kopanice, Medvecké, Kulová, Dolný vrch, Doplnkový hon, Horné Zbrojníky, Borisko štál, Brehy, Dolný Krížny vrch, Mašírovce, Riegler, Šindolka

Miesto, Nitriansky kraj:, 3 z 17

Dolné pasienky, Uhliská, Svatojánsky vrch, Dlžaviny, Bošiakov štál, Za cintorínom, Nová štvrť, Pri Hrone, Šurda, Sikenica, Taluvanica, Géňa, Konopnice, Dyčianska dolina, Nad studničkou, Veľký Pesek, Záhumnice, Dolné Devičany, Pri hruške, Veľké záhrady, Svätojánsky vrch, Pereš, Na kobelu, Konopiská, Pipíška, Bodorky, Kňažské, Lieštiny pod čifárskou cestou, Bednárová, Za slivášmi, Pustý Chotár, Žofijská osada, Dudok, Pod Tomanovou, Dolnopetecká hora, Nová Chrenová, Dolný Vinodol, Malý Pesek, Svatojansky vrch, Pod slameniská, Želiarske, Medzi cestami, Dolinky pod humnami, Nad mlynom, Za kostolom, Konopiská, Horné lúky, Gálovo podlužie, Sokolce-Turi, Sliváš, Cez dolinku, Majerské, Jalakšová, Lak-Sokolce, Zavaleniny, Pod Kusou horou, Kovacova, Osminy, Pasienky, Sadová

Miesto, Nitriansky kraj:, 4 z 17

Pod vinohradmi, Záhumnie, Nová Hora, Horny Urban, Dušnok, Bodor, Košítka, Kapustiská, Nové pozemky, Dolina, Vŕšky pasienok, Pusté vinice, Titváň, Panský hon, Longoš, Hôrka, Pod mlynom, Mikov dvor, Pod záhradami, Horné Funduše, Kupáň, Citrová osada, Opatovská pusta, Horné záhumenice, Čakýň, Suľany, Od paňanského chotára po vinohrady, Káčere, Trhyňa, Malá Kesa, Konopniská, Taráň, Horné pridunajské polia, Močolov les, Nixbrod, Východný klin, Nad dedinou, Dobogov, Veľká dolina, Žengov, Na jamách, Horné lúky, Hetmín, Egeteš, Konopnice, Cúdenice, Záhumenice, Pri vnútorných viniciach, Rohožnica, Balvaniská, Žltý dom, čurgov, Sikenica, Česnek, Pasienok, Hrby, Konôpkov majer, Horné lúky, Jatov, Pri kostole

Miesto, Nitriansky kraj:, 5 z 17

Horný majer, Úzka lúka, Litava, Dolné humná, Špice, Pažiť, Komárovské od hulského, Viničky, Vinohrady, Balvany, Pastva, Horné diely, Za luhom, Nový dvor, Dvorec, Pri cintoríne, Zemianske vinohrady, Za hostincom, Novosady, Belesové lúky, Žliabok, Lazy, Záhumenice, Červený majer, Plešky, Kostolné, Slanec, Pánske, Čergov - Vinohrady, Močariny, Záhrady, Druhé hony, Záhumnie, Pod stráňou, Rothavky, Cintorínske, Za záhradou, Za kostolom, Do tálov, Hore Čapášom, Pri vode, Kajsanské lúky, Horné lázky, Doliny, Hladomer, Horné záhumnie, Kuzmov jarok, Konopnice, Betlehem, U kríža, Kopanice, Za štátnou školou, Lúky nad mlynom, Doliny, Klčovisko, Pod Hájom, Kľačany, Kaša, Pánska tabla, Konopnice

Miesto, Nitriansky kraj:, 6 z 17

Rajčúchy, Vargov vrch, Pod topoľmi, Tvrdošovská cesta, Karlov dvor, Mlakyty, Od Tupej, Somola, Dlhé, Jacovské, Chrenovec, Kapustniská, Hlavinka, Izát, Vinné pivnice, Pod hôrkou, Tajlíky, Rýľovo, Kazateľnica, Záhumnie, Štepnica, Nad kováčom, Pod starými, Hodruša, Dolné lúky, Na širokých kopaniciach, Za cintorínom, Záhumnie, Rozkoš majer, Rybník, Zdola obrázka, Kopanice lazy, Kapustnice, Šók, Vinice, Hurbanovce, Široké lúky, Sadovské, Rýľové, Pasienky, Cintorínsky hon, Pod Hliníkom, Pri nitrianskej ceste, Konopniská, Prameň, Zatkó, Úbočie, Doln časť, Kňazský vrch, Vŕšok, Spodné pole, Deberča, Konopnice, Nové mlyny, Pred riekou, Štampoch, Vrchová strana, Pri Hornom jazere, Trstina, Pod hájom

Miesto, Nitriansky kraj:, 7 z 17

Na tehlianskej ceste, Galov vrch, Pod vinohradmi medzi dvoma cestami, Záhumeničky, Pasienok, Veľká dolina, Za hájom, Horné záhumnice, Kapustniská, Slovenský majer, Za malou kompou, Bojnianka, Domovina, Kapustniská, Vinica, Celé, Nad Tabánom, Diviaky, Zvonivé, Koteľnica, Pirte, H á j, Pri somorovej ceste, Pod lesom, Záhumenice, Rybník, Pod okáčinou, Kapusnice, Veľká Ragoňa, Búčska pusta, Medzi doliny, Malá Lahňa, Dvor Lahne, Dolné lúky, Pri šókskej ceste, Pri tvrdošovskej ceste, Radošinka, Horný Krížny vrch, Za mlynom, Panský les a pasienok, Krížny vrch, Žrebčia záhrada, Konopniská, Predné rázsochy, Na žriedle, Pri jazere, Dolné konopnice, Čierne blato, Langovské, Kedvencek 05, Tulát, Pasienky, Chrastie a pod chrastím, Dolné pole, Predné blato, Malá sihoť, Pri kúpeli, Pod cintorínom, Pod Vargovým vrchom, Korytá

Miesto, Nitriansky kraj:, 8 z 17

Stávka, Mrazný vrch, Pod orešinou, Malý háj, Konopniská, Pánske table, Kučiny, Horné lúky, Číčov, Rákosište, Orešie, Kyselka, Pasienky pri dedine, Prídavky, Od čechynského chotára, Repný breh, Suché lúky, Bačochrast, Sihoť, Pod hlbokou cestou, Nové zeme, Dolina, Vonkajší chotár, Jurský dvor, Lukov dvor, Nad družstvom, Pred čiernou vodou, Za tehelňou, Medzivŕšie, Pod uhliskom, Vŕšky, Lúka na beregu, Stará hora, Pivničné záhrady, Malotônske lúky, Ronka, Buk, Michalovo, Horné Holiare, Dolné Holiare, Čistina, Nad kanálom, Bedenové, Veternáky, Rakytová, Staré konopnice, Pod zámok a Vaškopáč, Močiare, Záhumnie, Šírava, Prieložky, Kučiny, Breziny, Ladické Stanovisko, Nové Triby, Békeše, Priehon, Smrečina, Balážové doliny, Pod zámok a Vaškopač

Miesto, Nitriansky kraj:, 9 z 17

Ríčaviny,Ostrý vrch a Pastierska studňa, Lazy, Dubový hon, Kočovnice, Pri chotári, Pod Tordovým, Hrabovce, Konopnica, Pod cerinou, Veľká hora, Nad Konopnicou, Ceriny, Terkelové, Šinko, Rakoťáš, čergále, Hrádok, Pod hradskou, Háje, Brestíky, Dolná Malanta, Pri chrenovej ceste, Končale, Chrastočka, Barónky, Tŕstie, Konča malej lúky, Duboše, Za vinicami nad Chrastočkou, Na prielohách, Na prielohoch, Veľké pažite, Kratiny, Dolná pažiť, Pánske tably, Pačurová, Vidiecke lazy, Piesčiny, Panský les, Na doline od radošinského chotára, Na lúkach, Priehon, Želiarske urbáre, Kopanice, U Dunaja, Pri hradskej, Jovka, Kormán, Diely, Horný Slanec, Pri dolnom Dunaji, Vrch Černo, Dolné lúky, Langov majer, Pod jelšou, Nemečky, Horné lúky, Marásky, Hruškový rad, Pod dolnými vŕškami

Miesto, Nitriansky kraj:, 10 z 17

Kotol, Cerovina, Ravasník, Prostredné lúky, Tormáš, Vŕsok, Pri malom kanáli, Za Hronom, Nad hrdličkou, Nad mašinou, Rybník, Novosady, Medzi jarkami, Pod lieštinou, Pod záhradami, Komárovská, Jutrá, Vonkajší Geč, Palota, Vonkajší Geč, Vedľa hája, Vrbový rad, Rocké, Pri Cigáňoch, Obecný les, Dielce, Kuriálne hory, Nová hora, Novanské lazy, Od silského, Horný úhor pri Ostrove, Horné lúky, Na kraj hája, Na úvale, Konopnice, Starý majer, Dolný želiersky vrch, Kozárka, Kosmálky, Pri hornom Dunaji, Vymokliny, Dlhé diely, Horné Heliská, Medzi cestami, Dobytčie pasienky, Želiarske, Pod Viničkami, Dolný háj, Podháj, Zobor, Záhumenice, Stará lúka, Na Dudkoch, Malé pažite, Riedky háj, Za železnicou, Novosady, Doroštiansky hon, Hošták, Lazy

Miesto, Nitriansky kraj:, 11 z 17

Dolný Geč, Pri Dudváhu, Pri studničke, Ďalap, Stará hora, Chrobačia lúka, Dolný želiarsky vrch, Horná pažiť, Pri železnici, Sekaniny, Na kraji hája, Monďačina, Lodný pasienok, Zadné lúky, Medzi vinicami, Dlhé jutrá, Nové vinohrady, Pri hradskej, Pri kanáli, Hoferské role, Pod vinohradmi, Zadný úhor, Horný Andrásov dom, Studená stráň, Kopanica, Za záhumenice, Za Žitavou, Dolné Heliská, Pusté vinice, Kamenice, Pod vinohradmi, Viničky, Hore brehom, Maleništia, Za Dolným hájom, Lúčné pole, Výmenná lúka, Dolné Brody, Pri kostole a Prosninská Záhumenice, Za mlynom, Nad jamné, Viničky, Horné háje, Brestovňa, Lieština, Tomanová, Korlát, Ireky, Stará lúka, Osičie, Do jarkov, Stojutrové, Pred kanálom, Bukovina, Veľká pláň, Pod babkou, Pod Slepčianskym hájom, Majer, Butánová cesta, Horný želiarsky hon

Miesto, Nitriansky kraj:, 12 z 17

Na medziach, Dolný mlyn, Pri Zemianskej Olči, Panské lánice, Krátke zeme, Staré vinohrady, Kakalské, Kratiny, Malá Vajka, Pri jarku, Martinová, Poltiny, Bukovina stráň, Pánske hory, Pred záhrady, Konopište, Nad hlbokým jarkom, Dolný háj, Hrebenčok, Kračiny a kliny, Majír, Rybník, Biele políčka, Doliny pod pažiťami, Nad Majtanovu, Pod priekopou, Hontová, Za pajtou, Rybník, Kostolné role, Na pieskoch, Vyše dolného mlyna, Hustá chrasť, Dlhé, Konopnice, Slivničný vrch, Pri Žitave, Pri mlyne, Zadná lúka, Červený piesok, Prvý ťah, Sihote, Slivnica, Dolinky, Lúčne zeme, Jamy, Pivničné, Za humnami, Pri hosťovskom chotári, Kod, Za záhradami, Slané blato, Ireky, Horné lúky, Pod katovým kruhom, Stránka, Hrbské, Za jazerskými humnami, Stredná lúka, Studený bok

Miesto, Nitriansky kraj:, 13 z 17

Pelúsky, Záhumenice, Na úvale, Za Záhumenicami, Pod kaplnkou, Stráne, Pri Bystričke, Maňov vŕšok, Myslíková, Ležiská, Pod Šanky, Rakytina, Kutina, Cimbal, Veľké vinice, Za piri, Jahodník, Piesočné vinice, Dolné lúky, Kraľove lúky, Vrbový rad, Želiarske, Tŕnie, Za Laskom, Chotárne pasienky, Horné medze, Majrovičovské, Beňovská, Vrchné zeme, Brezina, Kramarovská, Za vinicami, V lazoch na cestu, Pri Panenke Márii, Nad lúčkami, Dubové tále, Sedrešiovská tabuľa, Nové pasienky, Pánske table, Žure, Pod Vaníkovou, Pod zámkom, Piesky, Záhumné, Dolina, Remanencia, Panské jazero, Remanencia, Pri kríži, Kopaničky, Horný hon, Hlina, Dlhé zeme, Stanovištia, Pri kríži, Panské lúky, Za mlynom, Želiarske lúky, Vlasenovské, Topole

Miesto, Nitriansky kraj:, 14 z 17

Nová hora viníc, Pod hájom, Kováčová, Prieloh, Za Domáňovským, Nákle, Pod Chočou, Staré vinice, Dolný Slanec, Hrboľatý hon, Lipina, Malý majer, Pod záhradami, Piesky, Za záhradami, Michalová, Guľa, Ikrova lúka, Vápeničky, T.B., Pri dubnickej ceste, Domkárske, Pri mlyne, Lánice, Lom vrch, Za vrchom, Stoky, Javorina, Nad mlynom, Pri studničke, Pos Boriskom, Klčovisko, Bakajské, Godorhát, Pod Lonom, Michalová, Filianova jama, Kalvária, Nad Brodami, Pri Dubníckej ceste, Modoš Štál, Kazimírov štál, Šiškovec, Vinice, Za kostolom, Pri mlyne, Oňský les, Pod hájom, Nemčekov štál, Chvojno, Konský járok, Funduše, Púchovské, Solčianske lúky, Polánky, Za dolným krížom, Kúty, Kostolný vrch, Biela Bukovina, Kločovnica

Miesto, Nitriansky kraj:, 15 z 17

Domáňovské, Halotka, Kozliská, Pod Boriskom, Pri enčeri, Vyše mlyna, Španie lúky, Pažiť, Pod hôrkami, Štátny les, Lélsky horný Buk, Pri zlatnianskej ceste, Tebehát, Pri malom škribinu, Horný Geč, Pustolnica, Chlapov jarok, Pod Závozom, Na zadných lúčkach, Akáloš, Piesky, Lúky, Horné Brody, Nad Kazimírovým štálom, Ondorka, Brezovské Konopnice, Domáňovský majer, Nad Madenkou, Dolné Macákovo, Viničky, Za dlhým rohom, Vyše hradskej, Nad alejou, Šanky, Horný úhor, Pri modranskom chotári, Lom a Lopaťa, Malý Pereš, Močaristé lúky, Úhory, Lélske, Ištenešova pustatina, Repíková, Drahošová, Vozárka, Bancerová, Briešťok, Čomorské lúky, Rígeľ, Drahošovo, Pred Trstnatým, Pohorniská, Na pieskoch, Istočka, Pod čerešňami, Ištôčka, Prostredné lúky, Krátky hon, Stará píla, Brnovka

Miesto, Nitriansky kraj:, 16 z 17

Stredný hon, Ladáňske, Mestečko, Dulákov vrch, Želiarske pozemky, Brezinský vrch, Husište, Predmostie, Lopata, Na Lazkoch, Pod Jedľou, Krátky hon, Žiare, Pri hruške, Cigánska pažiť, Hon pri Váhu, Pri srstke, Nemecké zeme, Starý hon, Čierny roh, Žombíky, Kopanice, Lužný lesík, Vidov dom, Pasienok, Pod Drieňovou, Kút, Žiarny vrch, Močariská, Hrabový vŕšok, Vyškovce, Bošiačka, Barcová, Pri Virte, Konopisko, Ireky za medzou, Drobné diely, Husárov kút, Nad Turňou, Ostrov, Áčov majer, Panské lúky, Veľkolélsky ostrov, Piesky, Veľký les, Pri semerovskej ceste, Cankertovica, Dolná Tabula, Močariny, Pri mlynskej ceste, Záhradka, Okrúhla lúka, Pod Uherelom, Drieňovský štál, Pod Kolibou, Brezinský vrch, Čalovský Dudváh, Hlaváčova dolina, Horné Macákovo, Dráhy

Miesto, Nitriansky kraj:, 17 z 17

Ostrý vrch, Za Lúčnom, Horné strážske pasienky, Pažitné, Dolná tabula, Mláky, Panské pozemky, Jalšiny, Za Lomom a na zadnej Levasovskej, Pavlovské, Potôčky, Za vinicami, Na Polianoch, Komnianske lúky, Hradište a Osno, dvor Hlina, Repniská, Halotka, Strážske lúky, Stredné lúky, Kapustniská, Pod Košútom, Za Zelenou, Na barinkách, Pod Nemečkovo, Mochovská cerina, Jama, Tebehátsky pasienok, Pri novozámockom chotári, Dlhé lúky, Čalovec-Kameničná, Pri Mrtvom Ipli, Na jame a Ďuriačov štál, Brezina, Beňovo uhlisko, Nový dvor, Nová pustatina, Stráň, Pri čerešniach, Ďurianovo

miesto inde

okres Levice (2294x), okres Nové Zámky (1130x), okres Komárno (1046x), okres Zlaté Moravce (1018x), okres Nitra (936x), okres Topoľčany (902x), okres Šaľa (367x), Jedľové Kostoľany (161x), Nitra (121x), Nové Zámky (121x), Levice (120x), Komárno (109x), Žemberovce (106x), Nesvady (99x), Jabloňovce (97x), Prašice (94x), Hurbanovo (90x), Bátovce (89x), Plášťovce (88x), Rybník (88x), Želiezovce (88x), Tekovské Nemce (86x), Obyce (84x), Bojná (83x), Vráble (83x), Čifáre (81x), Svätý Peter (80x), Zlaté Moravce (80x), Horné Žemberovce (79x), Santovka (79x)
miesto v okres Levice
miesto v okres Nové Zámky
miesto v okres Komárno

Podobné, Nitriansky kraj:

9598x turistika, 7672x miesto, 469x orientačný bod, 332x strom, 317x poľovnícky posed, 218x turistické informácie, 194x chranený strom, 86x prístrešok, altánok, 77x vodárenská veža, 57x studňa, 41x atrakcia, 37x orientačná mapa, 32x miesto na piknik, 30x komín, 15x ohnisko, 9x ZOO, 8x štôlňa, 2x horáreň, 2x väznica
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Nitriansky kraj

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://nitriansky-kraj.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.