Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » Nitriansky kraj » turistika » miesto

Miesto, Nitriansky kraj

Miesto v Nitriansky kraj

V Nitriansky kraj sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Nitriansky kraj:, 1 z 17

Hospodárske budovy, správa, Záhradnícky trh, Oddelenie dendrobiológie, Meteorologické observatórium, škôlka (pestovanie rastlín), Pevnôstka, panské sídlo, Záhradkárska osada Kvitnúci ostrov, Veľká rožná, Záhradkárska osada Tekvičné pole, Záhradkárska osada Krásne údolie, Záhradkárska osada Poľnohospodár, Pri nesvadskej ceste, Záhradkárska osada Pod orechom, Záhradkárska osada Elektrosvit, Záhradkárska osada Prútovisko, Záhradkárska osada Letomostie, Záhradkárska osada Modrá ryba, Bukrok, Záhradkárska osada Zelený raj, Záhradkárska osada U rybníka, Záhradkárska osada U Splavu, Záhradkárska osada Winnetou, Záhradkárska osada Jánošík, Pri bajčianskej ceste, Záhradkárska osada Púpava, Záhradkárska osada BUKROK, Záhradkárska osada Zámčan, Záhradkárska osada Hliník, Záhradkárska osada Vodár, Záhradkárska osada SVIT, Záhradkárska osada AGRO, Čierna dolina, Tesáre nad Žitavou, Konopnice, Horný majer, Pod studenou stráňou, chatka, Dolny Piritov, Horné vinice, Za majerom, Pri andódskej ceste, Šafranice, Záhradky, Opatová, Dolné Jabloňovce, Horná Malanta, Na vinskej, Medzi cestami, Štitare, Hornie záhumnia, Pri komočskej ceste, Hlavinka, Michalov majer, Dolné vinice, Pežerňa, Lieštinka, Horné Zbrojníky, Mlynský Sek, Trstinka

Miesto, Nitriansky kraj:, 2 z 17

Stredný vrch, Pod dedinou, Búr, Ladislavov dvor, Pažiť, Baňa, Dunajské lúky, Nad Libavou, Horné lúky, Pri tehelni, Pasienok pri salčianskej ceste, Dolné Devičany, Jovka, Tatárske, Za parným mlynom, Za košiarom, Vinice, Dolné Staré Levice, Ľanové polia, Stočky, Hon za Váhom, Urban, Pod kostolom, Za Váhom, Stredné Staré Levice, Za záhradami, Horné Sľažany, Nový dvor, Horné pole, Vŕšky, Nad záhrady, Predné Staré Levice, Kulová, Dolný vrch, Ontopa, Hôrka, Medzi cestami, Drevenica, Pod Urbanmi, Vodné dielo Kráľová, Na Rohu, Mahér, Vinice, Horné Lúčno, Pod Kazimírom, Kračiny, Lukačovské kopanice, Dlžaviny, Mašírovce, Brehy, Bošiakov štál, Svatojánsky vrch, Borisko štál, Dolné pasienky, Doplnkový hon, Dolný Krížny vrch, Šindolka, Uhliská, Malá Kesa, Šurda

Miesto, Nitriansky kraj:, 3 z 17

Kohútí vrch, Sadová, Taluvanica, Vinice, Pri Hrone, Pod chrobačím, Za cintorínom, Nová štvrť, Pri hruške, Veľké záhrady, Konopnice, Cez dolinku, Géňa, Záhumnice, Dyčianska dolina, Lieštiny pod čifárskou cestou, Za slivášmi, Bodorky, Žofijská osada, Pustý Chotár, Na kobelu, Pipíška, Pod Tomanovou, Svätojánsky vrch, Kňažské, Pereš, Bednárová, Konopiská, Humna, Dudok, Pasienok, Dolný Vinodol, Nová Chrenová, Svatojansky vrch, Pod slameniská, Dolnopetecká hora, Malý Pesek, Sokolce-Turi, Gálovo podlužie, Za kostolom, Núrodný Hon, Veľký Pesek, Konopiská, Čanta, Mikov dvor, Medvecké, Horné lúky, Dolné pole, Lak-Sokolce, Majerské, Nad studničkou, Riegler, Sliváš, Nová Hora, Pod vinohradmi, Osminy, Pasienky, Kovacova, Zavaleniny, Záhumnie

Miesto, Nitriansky kraj:, 4 z 17

Sikenica, Pod Kusou horou, Košítka, Kapustiská, Nové pozemky, Jalakšová, Dušnok, Bodor, Horny Urban, Dolina, Hôrka, Pod mlynom, Pusté vinice, Longoš, Titváň, Panský hon, Vŕšky pasienok, Želiarske, Za mlynom, Citrová osada, Trhyňa, Opatovská pusta, Kupáň, Piesočina, Mrazný vrch, Horné Funduše, Horné záhumenice, Pod záhradami, Káčere, Suľany, Od paňanského chotára po vinohrady, Konopniská, Taráň, Nixbrod, Nad mlynom, Močolov les, Východný klin, Horné pridunajské polia, Dobogov, Na jamách, Veľká dolina, Horné lúky, Nad dedinou, Žengov, Čakýň, Hetmín, Egeteš, Konopnice, Cúdenice, Pri vnútorných viniciach, čurgov, Krstie diely, Česnek, Balvaniská, Rohožnica, Lazce, Žltý dom, Záhumenice, Sikenica, Litava

Miesto, Nitriansky kraj:, 5 z 17

Horné diely, Nový dvor, Pasienok, Jatov, Pri kostole, Úzka lúka, Balvany, Vinohrady, Za luhom, Konôpkov majer, Komárovské od hulského, Pastva, Hrby, Horné lúky, Pažiť, Viničky, Špice, Horný majer, Dvorec, Lazy, Plešky, Pri cintoríne, Záhrady, Kostolné, Slanec, Belesové lúky, Záhumenice, Za hostincom, Druhé hony, Novosady, Dolné humná, Záhumnie, Močariny, Červený majer, Pod stráňou, Pánske, Zemianske vinohrady, Žliabok, Hladomer, Cintorínske, Horné lázky, Rothavky, Do tálov, Pri vode, Hore Čapášom, Za záhradou, Doliny, Kajsanské lúky, Za kostolom, Klčovisko, Konopnice, Pod Hájom, Horné záhumnie, Rajčúchy, Kľačany, Doliny, Kuzmov jarok, Lúky nad mlynom, Pánska tabla, Vargov vrch

Miesto, Nitriansky kraj:, 6 z 17

Kopanice, Za štátnou školou, Konopnice, U kríža, Kaša, Betlehem, Pod topoľmi, Mlakyty, Chrenovec, Od Tupej, Kapustniská, Izát, Jacovské, Tajlíky, Vinné pivnice, Pod hôrkou, Tvrdošovská cesta, Somola, Dlhé, Karlov dvor, Hlavinka, Pod starými, Kapustnice, Za cintorínom, Zdola obrázka, Kazateľnica, Na širokých kopaniciach, Hodruša, Záhumnie, Hurbanovce, Šók, Rýľovo, Vinice, Pasienky, Rybník, Rýľové, Rozkoš majer, Kopanice lazy, Sadovské, Nad kováčom, Štepnica, Široké lúky, Dolné lúky, Záhumnie, Doln časť, Konopniská, Pri nitrianskej ceste, Deberča, Úbočie, Kňazský vrch, Cintorínsky hon, Vŕšok, Pod Hliníkom, Prameň, Spodné pole, Zatkó, Štampoch, Konopnice, Pri Hornom jazere, Nové mlyny

Miesto, Nitriansky kraj:, 7 z 17

Pod hájom, Trstina, Vrchová strana, Galov vrch, Na tehlianskej ceste, Kapustniská, Slovenský majer, Záhumeničky, Za malou kompou, Pod vinohradmi medzi dvoma cestami, Domovina, Veľká dolina, Za hájom, Horné záhumnice, Bojnianka, Dunajská stráž, Pasienok, Diviaky, Vinica, Koteľnica, Nad Tabánom, Kapustniská, Za močiarom, Celé, Zvonivé, Hájovňa, Veľké diely, Pirte, Rybník, Chrastie, Brehy, Pri somorovej ceste, Záhumenice, Pod lesom, H á j, Luh-Vinice, Medzi doliny, Konopniská, Búčska pusta, Pod okáčinou, Kapusnice, Veľká Ragoňa, Pri tvrdošovskej ceste, Malá Lahňa, Dvor Lahne, Dolné lúky, Pri šókskej ceste, Pri mlyne a za mlynom, Horný Krížny vrch, Silastov, Pod úboč, Radošinka, Krížny vrch, Panský les a pasienok, Žrebčia záhrada, Na žriedle, Pri jazere, Predné rázsochy, Konopniská, Langovské

Miesto, Nitriansky kraj:, 8 z 17

Kedvencek 05, Dolné konopnice, Čierne blato, Tulát, Predné blato, Pasienky, Korytá, Dolné pole, Chrastie a pod chrastím, Malá sihoť, Hluchá, Pri kúpeli, Pod cintorínom, Pod Vargovým vrchom, Pod orešinou, Malý háj, Stávka, Pánske table, Kučiny, Číčov, Pod mlynom, Horné lúky, Rákosište, Dolina, Divé záhrady, Orešie, Urbársky les, Kurdok, Kyselka, Konopnice, Prídavky, Panská dolina, Panské nad Bačkovou, Od čechynského chotára, Pasienky pri dedine, Suché lúky, Mladý háj, Bačochrast, Nad Sustince, Vinohrady, Pod hlbokou cestou, Nové zeme, Chmelnisko, Nad družstvom, Dolina, Kolož, Jurský dvor, Vonkajší chotár, Lukov dvor, Pod uhliskom, Repný breh, Za tehelňou, Pred čiernou vodou, Medzivŕšie, Lúka na beregu, Stará hora, Vŕšky, Pivničné záhrady, Sihoť, Vízreszálló hely

Miesto, Nitriansky kraj:, 9 z 17

vízre szálló hely, Panský uhol, Dolina Mládeže, Kameničné podzáhrady, Legorov hon, Malotônske lúky, Druhý hon pri Častej, Lohot, Druhý hon pri Částe, Malý ostrov, Čierny chrbát, Čalovské pole, Banský uhol, Mŕtvy Dunaj, Malá Aňala, Vnútorné kamenisko, Ronka, Listové, Hliník, Částa, Veľký chrbát, Rakohátske polia, Pri strednej ceste, Pri Častej, Pod kamenným, Kindeš, Violínske polia, Čergov, Veľká struha, Malokráľovské, Stará Časta, Pri Částe, Zakázané, Starý pasienok, K Libardu, Buk, Dotva, Kukuričniská, Stagnóza II., Hájnický les, Piesky, Pod Východom, Detvice, Sudcovská sihoť, Ďotva, Vajaš, Čalvárský majer, Nilaše, Srstené chumáče, Mrchovisko, K Libárdu, Dubový chrbát, Michalovo, Za mrchoviskom, Boženický les, Horné Holiare, Vonkajší Gonda, Malý ostrov, Szénášiho lúky, Kráľova zem

Miesto, Nitriansky kraj:, 10 z 17

Stojaté, Čierný chrbát, Veľký Ostrov, Želiarske, Ohrada, Stará Gúta, Piesky, Mlynské zátone, Dolné Holiare, Za Nitrou, Košikáreň, Laban, Nad kanálom, Kvalahat, Čovaňoš, Malý Pogáň, Balvany, Dobytčie pole, Čistina, Salaše, Dlhé močariny, Balvany, Pustá Kava, Smrečina, Částa, Ladické Stanovisko, Lazy, Záhumnie, Veľká Gúta, Šírava, Panská lúka, Vinohrady, Kučiny, Balvany, Močiare, Východ, Kolárovó čast Pačérok, Nové Triby, Topole, Staré konopnice, Veternáky, Pod zámok a Vaškopáč, Dobytčie pole, Pod zámok a Vaškopač, Štagnovica, Botovské, Priehon, Balvany, Rakytová, Deravý chrbát, Békeše, Ružová záhrada, Balážové doliny, Prieložky, Laban, Ríčaviny,Ostrý vrch a Pastierska studňa, Bedenové, Breziny, Kočovnice, Veľká hora

Miesto, Nitriansky kraj:, 11 z 17

Pod Tordovým, Vážsky klin, Šinko, Ovčiarske, Ceriny, Pri chotári, Pačierok, Prútiny, Bokoň, Konopnica, Batoňa, Kindeš, Líščie, Šölledt, Hrabovce, Dubový hon, Pod cerinou, Nad Konopnicou, Vinohrady, Štrkové, Terkelové, Čalovár, Konča malej lúky, Hrádok, Pri chrenovej ceste, Vyžla, Háje, Za vinicami nad Chrastočkou, Rakoťáš, Tŕstie, Dolná Malanta, Nilaš, Čergov, Sakora, Chrastočka, čergále, Lohot, sady Hamušad, Barónky, Končale, Pod hradskou, Brestíky, Duboše, Pod záhradami, Horné, Sekaniny, Horné Heliská, Novanské lazy, Lodný pasienok, Kotol, Pri železnici, Horné lúky, Kratiny, Malé pažite, Zadný úhor, Nad hrdličkou, Vedľa hája, Zobor, Na Dudkoch, Pod jelšou

Miesto, Nitriansky kraj:, 12 z 17

Dolné lúky, Pačurová, Nové vinohrady, Vidiecke lazy, Viničky, Vymokliny, Doroštiansky hon, Stará lúka, Dolné Heliská, Palota, Nemečky, Monďačina, Jager, Priehon, Medzi jarkami, Kormán, Nad mašinou, Horné lúky, Pri hornom Dunaji, Diely, Chrobačia lúka, Vŕbové, Želiarske urbáre, Horný úhor pri Ostrove, Rocké, Studená stráň, Kamenice, Hošták, Za Hronom, Kuriálne hory, Dolný želiarsky vrch, Dolný háj, Konopnice, Horný Slanec, Medzi cestami, Pánske tably, Kozárka, Záhumenice, Dolná pažiť, Novosady, Na úvale, Piesčiny, Za záhumenice, Pusté vinice, Pri kanáli, Pri Dudváhu, Pri hradskej, Pri dolnom Dunaji, Za železnicou, Komárovská, Hoferské role, Rybník, Panský les, Na prielohoch, Pod dolnými vŕškami, Novosady, Dlhé diely, Dolný želiersky vrch, Na doline od radošinského chotára, Vŕsok

Miesto, Nitriansky kraj:, 13 z 17

Podháj, Vonkajší Geč, Pri studničke, Tátoš, Na kraj hája, Dlhé jutrá, Obecný les, Vrch Černo, Zadné lúky, Pod vinohradmi, Vonkajší Geč, Jutrá, Marásky, Ďalap, Medzi vinicami, Od silského, Kopanica, Slepý kút, U Dunaja, Pri malom kanáli, Cerovina, Veľké pažite, Pod lieštinou, Hruškový rad, Vrbový rad, Horná pažiť, Na prielohách, Prostredné lúky, Horný Andrásov dom, Kopanice, Za Žitavou, Langov majer, Lesík, Pri Cigáňoch, Dobytčie pasienky, Ravasník, Dielce, Tormáš, Starý majer, Na lúkach, Paško, Na kraji hája, Laban, Pod Viničkami, Stará hora, Nová hora, Riedky háj, Dolný Geč, Pod vinohradmi, Pri hradskej, Lazy, Želiarske, Kosmálky, Pod kaplnkou, Remanencia, Nákle, Hore brehom, Pánske table, Červený piesok, Stanovištia

Miesto, Nitriansky kraj:, 14 z 17

Rybník, Hontová, Remanencia, Topole, Stojutrové, Pri kostole a Prosninská Záhumenice, Pri Bystričke, Kraľove lúky, Horné háje, Nad Majtanovu, Osičie, Záhumenice, Ležiská, Pri kríži, Výmenná lúka, Doliny pod pažiťami, Korlát, Pred kanálom, Kračiny a kliny, Slivničný vrch, Dolina, Nová hora viníc, Stránka, Maleništia, Kováčová, Pri mlyne, Vrbový rad, Krátke zeme, Brezina, Dolinky, Za Záhumenicami, Za vinicami, Stredná lúka, Hrebenčok, Lieština, Na medziach, Dlhé zeme, Stará lúka, Za piri, Dolný háj, Tŕnie, Pivničné, Lúčne zeme, Pod hájom, Dolný Slanec, Panské lánice, Malá Vajka, Biele políčka, Piesočné vinice, Panské lúky, Hustá chrasť, Staré vinice, Do jarkov, Pod katovým kruhom, Hlina, Vlasenovské, Za mlynom, Pri hosťovskom chotári, Bukovina stráň, Pri Panenke Márii

Miesto, Nitriansky kraj:, 15 z 17

Poltiny, Ireky, Kratiny, Za humnami, Horný hon, Na pieskoch, Majer, Za Dolným hájom, Maňov vŕšok, Horné lúky, Nad lúčkami, Pred záhrady, Brestovňa, Horný želiarsky hon, Dlhé, Panské jazero, Dolný mlyn, Studený bok, Na úvale, Slivnica, Bukovina, V lazoch na cestu, Za Domáňovským, Hrboľatý hon, Tomanová, Kostolné role, Nové pasienky, Lipina, Nad jamné, Majír, Pod priekopou, Majrovičovské, Želiarske, Želiarske lúky, Sihote, Veľké vinice, Piesky, Za záhradami, Kramarovská, Viničky, Zadná lúka, Pod Vaníkovou, Beňovská, Pelúsky, Za Mrchoviskom, Za jazerskými humnami, Rybník, Sudové, Konopnice, Ireky, Lúčné pole, Kakalské, Pod Chočou, Rakytina, Kopaničky, Chotárne pasienky, Sékeš, Myslíková, Prvý ťah, Konopište

Miesto, Nitriansky kraj:, 16 z 17

Pod Slepčianskym hájom, Vyše dolného mlyna, Hrbské, Nad hlbokým jarkom, Cimbal, Vrchné zeme, Staré vinohrady, Sedrešiovská tabuľa, Za pajtou, Pri Žitave, Prieloh, Jahodník, Dolné lúky, Jamy, Dolné Brody, Horné medze, Kutina, Pri kríži, Pod zámkom, Za Laskom, Dubové tále, Farská žila, Pánske hory, Pri jarku, Kod, Stráne, Pri Zemianskej Olči, Záhumné, Pod babkou, Butánová cesta, Za mlynom, Pod Šanky, Veľká pláň, Žure, Slané blato, Na barinkách, Pod Drieňovou, Funduše, Stredný hon, Ladia, Brezina, Jalšiny, Tanková lúka, Husárov kút, Tebehátsky pasienok, Žiare, Lom a Lopaťa, Starý hon, Guľa, Pri srstke, Lúky, Dlhé lúky, Pod hájom, Ďurianovo, Ladáňske, Pod Jedľou, Nad Kazimírovým štálom, Šanky, Drobné diely, Domáňovský majer

Miesto, Nitriansky kraj:, 17 z 17

Tebehát, Za dlhým rohom, Pod Levasovskou, Pri čerešniach, Pri viniciach, Za vrchom, Horné Macákovo, Malý Pereš, Žiarny vrch, Pažitné, Stoky, Pri mlynskej ceste, Močaristé lúky, Repíková, Kúty, Oňský les, Nad alejou, Ostrý vrch, Na zadných lúčkach, Barcová, Domkárske, Okrúhla lúka, Pod Lonom, Čalovec-Kameničná, Pustolnica, Drieňovský štál, Za kostolom, Veľkolélsky ostrov, Močariny, Dolná Tabula, Pri hruške, Pri semerovskej ceste, Vidov dom, Horné Brody, Konopisko, Kozliská, Lom vrch, Na pieskoch, Pod hôrkami, Drienovský štál a stráň

miesto inde

okres Levice (2294x), okres Nové Zámky (1129x), okres Komárno (1053x), okres Zlaté Moravce (1019x), okres Nitra (928x), okres Topoľčany (903x), okres Šaľa (367x), Jedľové Kostoľany (161x), Nové Zámky (121x), Levice (120x), Nitra (120x), Komárno (114x), Žemberovce (106x), Nesvady (102x), Jabloňovce (97x), Prašice (94x), Hurbanovo (90x), Bátovce (89x), Plášťovce (88x), Rybník (88x), Želiezovce (88x), Tekovské Nemce (85x), Obyce (85x), Bojná (83x), Vráble (83x), Svätý Peter (80x), Zlaté Moravce (80x), Horné Žemberovce (79x), Santovka (79x), Sikenica (78x)
miesto v okres Levice
miesto v okres Nové Zámky
miesto v okres Komárno

Podobné, Nitriansky kraj:

9768x turistika, 7672x miesto, 597x poľovnícky posed, 544x orientačný bod, 271x turistické informácie, 194x chranený strom, 122x prístrešok, altánok, 97x vodárenská veža, 66x studňa, 43x miesto na piknik, 42x orientačná mapa, 39x atrakcia, 36x komín, 23x ohnisko, 10x ZOO, 8x štôlňa, 2x horáreň, 2x väznica
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Nitriansky kraj

Viac o nás

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku nitriansky-kraj.oma.sk turistika miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.