Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » Nitriansky kraj » turistika » miesto

Miesto, Nitriansky kraj

Miesto v Nitriansky kraj

V Nitriansky kraj sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Nitriansky kraj:, 1 z 17

Hospodárske budovy, správa, Záhradnícky trh, Oddelenie dendrobiológie, Meteorologická stanica, škôlka (pestovanie rastlín), Pevnôstka, panské sídlo, Záhradkárska osada Kvitnúci ostrov, Pri nesvadskej ceste, Záhradkárska osada Krásne údolie, Záhradkárska osada Poľnohospodár, Veľká rožná, Záhradkárska osada Tekvičné pole, Záhradkárska osada Elektrosvit, Záhradkárska osada Pod orechom, Bukrok, Záhradkárska osada Prútovisko, Záhradkárska osada Letomostie, Záhradkárska osada Modrá ryba, Záhradkárska osada Zelený raj, Záhradkárska osada U rybníka, Záhradkárska osada U Splavu, Záhradkárska osada Winnetou, Záhradkárska osada Jánošík, Záhradkárska osada Púpava, Pri bajčianskej ceste, Záhradkárska osada BUKROK, Záhradkárska osada Zámčan, Záhradkárska osada Vodár, Záhradkárska osada Hliník, Záhradkárska osada SVIT, Záhradkárska osada AGRO, Čierna dolina, Vajka nad Žitavou, Horný majer, Pod studenou stráňou, Tesáre nad Žitavou, Konopnice, chatka, Horné vinice, Za majerom, Dolny Piritov, Pri andódskej ceste, Šafranice, Nad Libavou, Záhradky, Opatová, Medzi cestami, Na vinskej, Horná Malanta, Hornie záhumnia, Pri komočskej ceste, Kohútí vrch, Hlavinka, Dolné vinice, Pežerňa, Trstinka, Stredný vrch, Pod dedinou, Lieštinka

Miesto, Nitriansky kraj:, 2 z 17

Mlynský Sek, Ladislavov dvor, Búr, Vinice, Baňa, Horné lúky, Pažiť, Dolné Jabloňovce, Pri tehelni, Tatárske, Dolné Devičany, Pasienok pri salčianskej ceste, Za parným mlynom, Vinice, Za Váhom, Za košiarom, Kostolný Sek, Ľanové polia, Hon za Váhom, Pod kostolom, Dolné Staré Levice, Stočky, Nový dvor, Dolný Vinodol, Za záhradami, Horné pole, Pasienok, Dolnopetecká hora, Nad záhrady, Predné Staré Levice, Stredné Staré Levice, Horné Lúčno, Dolný vrch, Hôrka, Pod Kazimírom, Kračiny, Vinice, Drevenica, Ontopa, Lukačovské kopanice, Pod Urbanmi, Mahér, Medvecké, Urban, Na Rohu, Kulová, Mašírovce, Riegler, Borisko štál, Dolný Krížny vrch, Doplnkový hon, Dlžaviny, Dolinky pod humnami, Horné Zbrojníky, Brehy, Bošiakov štál, Svatojánsky vrch, Šindolka, Dolné pasienky, Uhliská

Miesto, Nitriansky kraj:, 3 z 17

Pri Hrone, Sikenica, Šurda, Nová štvrť, Za cintorínom, Pod chrobačím, Sadová, Taluvanica, Cez dolinku, Géňa, Dyčianska dolina, Veľké záhrady, Nad studničkou, Záhumnice, Lak-Sokolce, Konopnice, Pri hruške, Pereš, Kňažské, Lieštiny pod čifárskou cestou, Žofijská osada, Pustý Chotár, Pod Tomanovou, Dudok, Humna, Pipíška, Na kobelu, Za slivášmi, Bednárová, Bodorky, Svätojánsky vrch, Konopiská, Vŕšky, Svatojansky vrch, Malý Pesek, Horné Sľažany, Pod slameniská, Nová Chrenová, Nad mlynom, Veľký Pesek, Horné lúky, Sokolce-Turi, Želiarske, Štitare, Dolné pole, Medzi cestami, Gálovo podlužie, Čanta, Konopiská, Mikov dvor, Za kostolom, Sliváš, Majerské, Pasienky, Záhumnie, Kovacova, Nová Hora, Pod vinohradmi, Pod Kusou horou, Suľany

Miesto, Nitriansky kraj:, 4 z 17

Košítka, Nové pozemky, Horny Urban, Bodor, Dušnok, Kapustiská, Jalakšová, Hôrka, Titváň, Panský hon, Dolina, Vŕšky pasienok, Pod mlynom, Malé Kosihy, Zavaleniny, Longoš, Osminy, Pusté vinice, Citrová osada, Kupáň, Horné záhumenice, Horné Funduše, Opatovská pusta, Pod záhradami, Od paňanského chotára po vinohrady, Východný klin, Malá Kesa, Trhyňa, Močolov les, Horné pridunajské polia, Taráň, Nixbrod, Konopniská, Dobogov, Na jamách, Čakýň, Žengov, Nad dedinou, Horné lúky, Konopnice, Balvaniská, Cúdenice, Záhumenice, Rohožnica, Česnek, Pri vnútorných viniciach, Žltý dom, Egeteš, Sikenica, čurgov, Konôpkov majer, Balvany, Pažiť, Vinohrady, Litava, Káčere, Horný majer, Hetmín, Úzka lúka, Špice

Miesto, Nitriansky kraj:, 5 z 17

Komárovské od hulského, Viničky, Pastva, Za luhom, Nový dvor, Horné lúky, Hrby, Jatov, Pasienok, Horné diely, Pri kostole, Slanec, Plešky, Pri cintoríne, Záhrady, Záhumnie, Čergov - Vinohrady, Dvorec, Pod stráňou, Novosady, Zemianske vinohrady, Belesové lúky, Pánske, Červený majer, Záhumenice, Druhé hony, Lazy, Močariny, Dolné humná, Žliabok, Kostolné, Za hostincom, Horné lázky, Doliny, Rothavky, Kajsanské lúky, Hore Čapášom, Za kostolom, Cintorínske, Pri vode, Za záhradou, Hladomer, Do tálov, Konopnice, Betlehem, Konopnice, Rajčúchy, Klčovisko, Lúky nad mlynom, Kuzmov jarok, Kaša, Vargov vrch, Za štátnou školou, U kríža, Pánska tabla, Pod Hájom, Pod topoľmi, Kľačany, Doliny, Kopanice

Miesto, Nitriansky kraj:, 6 z 17

Horné záhumnie, Tvrdošovská cesta, Hlavinka, Pod hôrkou, Tajlíky, Kapustniská, Mlakyty, Dlhé, Jacovské, Somola, Od Tupej, Chrenovec, Vinné pivnice, Izát, Karlov dvor, Záhumnie, Rýľové, Hurbanovce, Kazateľnica, Pod starými, Sadovské, Nad kováčom, Štepnica, Kapustnice, Rýľovo, Široké lúky, Rybník, Za cintorínom, Na širokých kopaniciach, Kopanice lazy, Šók, Vinice, Záhumnie, Zdola obrázka, Rozkoš majer, Pasienky, Dolné lúky, Hodruša, Zatkó, Cintorínsky hon, Prameň, Pod Hliníkom, Spodné pole, Úbočie, Pri nitrianskej ceste, Kňazský vrch, Deberča, Doln časť, Vŕšok, Konopniská, Galov vrch, Na tehlianskej ceste, Nové mlyny, Pred riekou, Pod hájom, Trstina, Pri Hornom jazere, Konopnice, Štampoch, Vrchová strana

Miesto, Nitriansky kraj:, 7 z 17

Záhumeničky, Za malou kompou, Veľká dolina, Pod vinohradmi medzi dvoma cestami, Za hájom, Domovina, Kapustniská, Slovenský majer, Pasienok, Bojnianka, Horné záhumnice, Diviaky, Nad Tabánom, Zvonivé, Vinica, Pirte, Koteľnica, Kapustniská, Celé, Rybník, Záhumenice, Pri somorovej ceste, Pod lesom, H á j, Medzi doliny, Pod okáčinou, Búčska pusta, Kapusnice, Veľká Ragoňa, Dolné lúky, Pri šókskej ceste, Malá Lahňa, Dvor Lahne, Pri tvrdošovskej ceste, Radošinka, Horný Krížny vrch, Krížny vrch, Žrebčia záhrada, Panský les a pasienok, Konopniská, Pri jazere, Pánske table, Predné rázsochy, Na žriedle, Kedvencek 05, Čierne blato, Langovské, Tulát, Dolné pole, Predné blato, Pasienky, Chrastie a pod chrastím, Malá sihoť, Pri kúpeli, Pod cintorínom, Pod Vargovým vrchom, Korytá, Malý háj, Mrazný vrch, Pod orešinou

Miesto, Nitriansky kraj:, 8 z 17

Stávka, Konopniská, Kučiny, Horné lúky, Číčov, Rákosište, Od čechynského chotára, Kyselka, Prídavky, Pasienky pri dedine, Suché lúky, Repný breh, Bačochrast, Sihoť, Pod hlbokou cestou, Nové zeme, Jurský dvor, Lukov dvor, Dolina, Nad družstvom, Vonkajší chotár, Medzivŕšie, Pred čiernou vodou, Pod uhliskom, Za tehelňou, Vŕšky, Stará hora, Lúka na beregu, Pivničné záhrady, Michalovo, Balážové doliny, Priehon, Smrečina, Ladické Stanovisko, Prieložky, Pod zámok a Vaškopač, Šírava, Staré konopnice, Békeše, Pod zámok a Vaškopáč, Záhumnie, Lazy, Rakytová, Bedenové, Breziny, Veternáky, Kučiny, Močiare, Ríčaviny,Ostrý vrch a Pastierska studňa, Nové Triby, Pod Tordovým, Kočovnice, Pri chotári, Konopnica, Pod cerinou, Nad Konopnicou, Veľká hora, Šinko, Dubový hon, Ceriny

Miesto, Nitriansky kraj:, 9 z 17

Hrabovce, Terkelové, Hrádok, Končale, čergále, Pri chrenovej ceste, Chrastočka, Konča malej lúky, Rakoťáš, Pod hradskou, Brestíky, Tŕstie, Dolná Malanta, Barónky, Háje, Duboše, Za vinicami nad Chrastočkou, Želiarske, Kozárka, Diely, Rybník, Cerovina, Pri kanáli, Riedky háj, Záhumenice, Lazy, Pod vinohradmi, Pri hradskej, Na prielohoch, Pri hradskej, Zobor, Pánske tably, Starý majer, Konopnice, Novosady, Kormán, U Dunaja, Medzi cestami, Za záhumenice, Viničky, Vedľa hája, Hruškový rad, Pod lieštinou, Priehon, Prostredné lúky, Nemečky, Doroštiansky hon, Dlhé diely, Medzi jarkami, Nové vinohrady, Pri Cigáňoch, Dolná pažiť, Dolné lúky, Horný Slanec, Komárovská, Palota, Vrbový rad, Vymokliny, Nad mašinou, Sekaniny

Miesto, Nitriansky kraj:, 10 z 17

Na Dudkoch, Studená stráň, Za železnicou, Malé pažite, Monďačina, Pri studničke, Dolný želiarsky vrch, Langov majer, Vidiecke lazy, Novanské lazy, Za Žitavou, Horné lúky, Novosady, Pod dolnými vŕškami, Na prielohách, Hošták, Od silského, Kamenice, Zadné lúky, Ďalap, Veľké pažite, Vonkajší Geč, Rocké, Lodný pasienok, Kosmálky, Vrch Černo, Panský les, Pri hornom Dunaji, Nová hora, Horný Andrásov dom, Medzi vinicami, Dolný Geč, Piesčiny, Dielce, Na lúkach, Pri dolnom Dunaji, Kopanice, Dolný háj, Dolné Heliská, Pri železnici, Dlhé jutrá, Želiarske urbáre, Pod jelšou, Dolný želiersky vrch, Horný úhor pri Ostrove, Pod záhradami, Na doline od radošinského chotára, Obecný les, Pačurová, Na kraji hája, Vonkajší Geč, Zadný úhor, Jovka, Pusté vinice, Kratiny, Stará lúka, Kuriálne hory, Jutrá, Pri malom kanáli, Nad hrdličkou

Miesto, Nitriansky kraj:, 11 z 17

Za Hronom, Horné lúky, Marásky, Kopanica, Na úvale, Pod Viničkami, Kotol, Pod vinohradmi, Vŕsok, Chrobačia lúka, Stará hora, Pri Dudváhu, Tormáš, Horná pažiť, Horné Heliská, Ravasník, Hoferské role, Na kraj hája, Dobytčie pasienky, Podháj, V lazoch na cestu, Stojutrové, Ležiská, Myslíková, Hrebenčok, Osičie, Nad jamné, Sedrešiovská tabuľa, Veľká pláň, Veľké vinice, Dlhé zeme, Vrchné zeme, Za humnami, Pri hosťovskom chotári, Doliny pod pažiťami, Pri kríži, Biele políčka, Stará lúka, Cimbal, Kratiny, Horný želiarsky hon, Pri Žitave, Jahodník, Kraľove lúky, Dolné Brody, Pelúsky, Slivnica, Hontová, Panské lánice, Pod Chočou, Panské lúky, Nad hlbokým jarkom, Hrboľatý hon, Za piri, Za Domáňovským, Bukovina, Za Dolným hájom, Pri jarku, Rybník, Červený piesok

Miesto, Nitriansky kraj:, 12 z 17

Pod katovým kruhom, Pod Slepčianskym hájom, Za vinicami, Kračiny a kliny, Lipina, Za Záhumenicami, Za jazerskými humnami, Záhumenice, Nad lúčkami, Ireky, Tomanová, Nová hora viníc, Za Laskom, Pod zámkom, Chotárne pasienky, Horné medze, Konopište, Prvý ťah, Horné háje, Viničky, Stránka, Dolný Slanec, Kramarovská, Prieloh, Kutina, Majrovičovské, Pred kanálom, Poltiny, Dlhé, Na medziach, Dolné lúky, Panské jazero, Želiarske, Remanencia, Pod Šanky, Pri kríži, Dolný mlyn, Pred záhrady, Stráne, Martinová, Želiarske lúky, Butánová cesta, Nad Majtanovu, Záhumné, Piesky, Rakytina, Bukovina stráň, Majer, Pri Panenke Márii, Remanencia, Pod babkou, Za mlynom, Dolný háj, Majír, Studený bok, Rybník, Výmenná lúka, Maňov vŕšok, Hlina, Stredná lúka

Miesto, Nitriansky kraj:, 13 z 17

Ireky, Nákle, Kopaničky, Krátke zeme, Pri Zemianskej Olči, Brezina, Pod Vaníkovou, Maleništia, Do jarkov, Pánske table, Za záhradami, Dubové tále, Horné lúky, Lieština, Zadná lúka, Lúčne zeme, Horný hon, Pri Bystričke, Kováčová, Hustá chrasť, Na úvale, Slané blato, Topole, Jamy, Kod, Korlát, Tŕnie, Pod hájom, Na pieskoch, Piesočné vinice, Kostolné role, Vrbový rad, Staré vinice, Slivničný vrch, Sihote, Hore brehom, Hrbské, Brestovňa, Dolinky, Pod kaplnkou, Nové pasienky, Za mlynom, Za pajtou, Vyše dolného mlyna, Pivničné, Pánske hory, Kakalské, Malá Vajka, Staré vinohrady, Dolina, Konopnice, Pod priekopou, Beňovská, Pri kostole a Prosninská Záhumenice, Vlasenovské, Lúčné pole, Stanovištia, Pri mlyne, Žure, Močariny

Miesto, Nitriansky kraj:, 14 z 17

Kút, Oňský les, Pod hájom, Pod vinicami, Stará píla, Želiarske pozemky, Lúky, Vápeničky, Pri Virte, Na barinkách, Pri mlyne, Na Polianoch, Godorhát, Hradište a Osno, Pri Dubníckej ceste, Stráň, Nová pustatina, Na pieskoch, Lánice, Pod hôrkami, Na zadných lúčkach, Dolná Tabula, Potôčky, Pri mlynskej ceste, Mláky, Kozliská, Po Kazimírom, Pri čerešniach, Pod Lonom, Pod Jedľou, Pod kráľovou, Hon pri Váhu, Šiškovec, Cigánska pažiť, Bancerová, Akáloš, Pri malom škribinu, Pažitné, Štátny les, Za záhradami, Domkárske, Chvojno, Čierny roh, Nemčekov štál, Cankertovica, Pri mlyne, Ostrý vrch, Predmostie, Ostrov, Viničky, Kazimírov štál, Husárov kút, Pred Trstnatým, Brnovka, Strážske lúky, Ladáňske, Horné Brody, Filianova jama, Drahošová, Stredné lúky

Miesto, Nitriansky kraj:, 15 z 17

Brezina, Brezinský vrch, Vinice, Za vinicami, Horné strážske pasienky, Nemecké zeme, Pod Levasovskou, Za dlhým rohom, Púchovské, Žiare, Panský hon, Čalovský Dudváh, Panské lúky, Pos Boriskom, Ladia, Pri Mrtvom Ipli, Tanková lúka, Barcová, Pri modranskom chotári, Veľkolélsky ostrov, Pod čerešňami, Lélske, Malý majer, Piesky, Za vrchom, Vyše hradskej, Španie lúky, Halotka, Pri dubnickej ceste, Bakajské, Tebehátsky pasienok, Mestečko, Pri studničke, Domáňovské, Starý hon, Buk, Pod Boriskom, Dolné Macákovo, Hrabový vŕšok, Panské pozemky, Ištenešova pustatina, Jalšiny, Na Lazkoch, Nad Brodami, Za dolným krížom, Modoš Štál, Ireky za medzou, Prostredné lúky, Nad alejou, Jama, Vidov dom, Pri semerovskej ceste, Vyškovce, Okrúhla lúka, Guľa, Husište, Šanky, Chlapov jarok, Drieňovský štál, Repniská

Miesto, Nitriansky kraj:, 16 z 17

Nad Turňou, Pri novozámockom chotári, Piesky, Pod Kolibou, Záhradka, Horné Macákovo, Kapustniská, Žombíky, Nad Madenkou, Piesky, Áčov majer, Pasienok, Drobné diely, Pri viniciach, Malý Pereš, Repíková, Lom a Lopaťa, Malý Pereš, Pod Uherelom, Michalová, Ištôčka, Močaristé lúky, Tebehát, Pod Závozom, Dlhé lúky, Pavlovské, Pohorniská, Nad mlynom, Ondorka, Michalová, Briešťok, Pod záhradami, Rígeľ, Pri srstke, Funduše, Bošiačka, Za kostolom, Horný Geč, Brezovské Konopnice, Pod Košútom, Pri enčeri, Lužný lesík, Pod Nemečkovo, Forka, Solčianske lúky, Vozárka, Horný úhor, Pustolnica, Úhory, dvor Hlina, Drienovský štál a stráň, Pri zlatnianskej ceste, Konský járok, Žiarny vrch, Drahošovo, Nový dvor, Ďurianovo, Istočka, Nad Kazimírovým štálom, Čomorské lúky

Miesto, Nitriansky kraj:, 17 z 17

Javorina, Močariská, Veľký les, Pod Drieňovou, Kopanice, Pri hruške, Krátky hon, Za Lúčnom, Kostolný vrch, Čalovec-Kameničná, Vyše mlyna, Mochovská cerina, Polánky, Klčovisko, Dráhy, Za Lomom a na zadnej Levasovskej, Dulákov vrch, Stredný hon, Lom vrch, Za Zelenou, Lopata, Beňovo uhlisko, Kalvária, Pažiť, Stoky, T.B., Halotka, Krátky hon, Komnianske lúky, Hlaváčova dolina, Dolná tabula, Ikrova lúka, Na jame a Ďuriačov štál, Brezinský vrch, Kločovnica, Predmostie, Kúty, Lélsky horný Buk, Domáňovský majer, Biela Bukovina

miesto inde

okres Levice (2294x), okres Nové Zámky (1130x), okres Komárno (1048x), okres Zlaté Moravce (1018x), okres Nitra (936x), okres Topoľčany (902x), okres Šaľa (367x), Jedľové Kostoľany (161x), Nitra (121x), Nové Zámky (121x), Levice (120x), Komárno (109x), Žemberovce (106x), Nesvady (99x), Jabloňovce (97x), Prašice (94x), Hurbanovo (90x), Bátovce (89x), Plášťovce (88x), Rybník (88x), Želiezovce (88x), Tekovské Nemce (86x), Obyce (84x), Bojná (83x), Vráble (83x), Čifáre (81x), Svätý Peter (80x), Zlaté Moravce (80x), Horné Žemberovce (79x), Santovka (79x)
miesto v okres Levice
miesto v okres Nové Zámky
miesto v okres Komárno

Podobné, Nitriansky kraj:

9539x turistika, 7674x miesto, 439x orientačný bod, 326x strom, 303x poľovnícky posed, 212x turistické informácie, 194x chranený strom, 79x prístrešok, altánok, 77x vodárenská veža, 59x studňa, 41x atrakcia, 34x orientačná mapa, 31x miesto na piknik, 31x komín, 15x ohnisko, 11x štôlňa, 9x ZOO, 2x horáreň, 2x väznica
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Nitriansky kraj

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://nitriansky-kraj.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.