Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » Nitriansky kraj » turistika » miesto

Miesto, Nitriansky kraj

Miesto v Nitriansky kraj

V Nitriansky kraj sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Nitriansky kraj:, 1 z 17

Hospodárske budovy, správa, Záhradnícky trh, Oddelenie dendrobiológie, Meteorologická stanica, Pevnôstka, škôlka (pestovanie rastlín), panské sídlo, Záhradkárska osada Kvitnúci ostrov, Pri nesvadskej ceste, Záhradkárska osada Poľnohospodár, Záhradkárska osada Krásne údolie, Veľká rožná, Záhradkárska osada Tekvičné pole, Záhradkárska osada Elektrosvit, Záhradkárska osada Pod orechom, Záhradkárska osada Prútovisko, Záhradkárska osada Modrá ryba, Záhradkárska osada Letomostie, Bukrok, Záhradkárska osada Zelený raj, Záhradkárska osada U rybníka, Záhradkárska osada U Splavu, Záhradkárska osada Winnetou, Záhradkárska osada Jánošík, Pri bajčianskej ceste, Záhradkárska osada BUKROK, Záhradkárska osada Púpava, Záhradkárska osada Zámčan, Záhradkárska osada Hliník, Záhradkárska osada Vodár, Záhradkárska osada SVIT, Záhradkárska osada AGRO, Čierna dolina, Vajka nad Žitavou, Tesáre nad Žitavou, Konopnice, Horný majer, chatka, Pod studenou stráňou, Za majerom, Dolny Piritov, Horné vinice, Pri andódskej ceste, Šafranice, Záhradky, Opatová, Dolné Jabloňovce, Medzi cestami, Na vinskej, Horná Malanta, Hornie záhumnia, Pri komočskej ceste, Dolné vinice, Hlavinka, Pod chrobačím, Dolný vrch, Trstinka, Stredný vrch, Mlynský Sek, Pod dedinou

Miesto, Nitriansky kraj:, 2 z 17

Búr, Ladislavov dvor, Pažiť, Vinice, Nad Libavou, Baňa, Pri tehelni, Šurda, Horné lúky, Dolné Devičany, Za parným mlynom, Pasienok pri salčianskej ceste, Tatárske, Konopnice, Pod kostolom, Dolné Staré Levice, Vinice, Ľanové polia, Kostolný Sek, Stočky, Hon za Váhom, Za košiarom, Za Váhom, Za záhradami, Dolnopetecká hora, Stredné Staré Levice, Nový dvor, Vŕšky, Horné pole, Pasienok, Predné Staré Levice, Nad záhrady, Na Rohu, Pežerňa, Kulová, Lukačovské kopanice, Mahér, Vinice, Kračiny, Horné Lúčno, Ontopa, Dolné pole, Pod Urbanmi, Urban, Hôrka, Pod Kazimírom, Čanta, Pustý Chotár, Uhliská, Horné Zbrojníky, Šindolka, Majerské, Brehy, Riegler, Bošiakov štál, Doplnkový hon, Mašírovce, Dolné pasienky, Borisko štál, Svatojánsky vrch

Miesto, Nitriansky kraj:, 3 z 17

Dolný Krížny vrch, Dlžaviny, Sokolce-Turi, Dolinky pod humnami, Nová štvrť, Taluvanica, Kohútí vrch, Sadová, Za cintorínom, Sikenica, Pri Hrone, Géňa, Dyčianska dolina, Cez dolinku, Nad studničkou, Veľký Pesek, Záhumnice, Veľké záhrady, Lieštinka, Pri hruške, Za slivášmi, Pipíška, Žofijská osada, Kňažské, Humna, Dudok, Lieštiny pod čifárskou cestou, Bednárová, Pereš, Konopiská, Bodorky, Svätojánsky vrch, Na kobelu, Drevenica, Pod Tomanovou, Svatojansky vrch, Horné Sľažany, Dolný Vinodol, Nová Chrenová, Pod slameniská, Štitare, Medvecké, Medzi cestami, Mikov dvor, Za kostolom, Gálovo podlužie, Nad mlynom, Konopiská, Malý Pesek, Horné lúky, Lak-Sokolce, Sliváš, Zavaleniny, Pod Kusou horou, Kovacova, Nová Hora, Pasienky, Osminy, Záhumnie, Nové pozemky

Miesto, Nitriansky kraj:, 4 z 17

Kapustiská, Bodor, Horny Urban, Košítka, Dušnok, Jalakšová, Želiarske, Pod mlynom, Hôrka, Vŕšky pasienok, Dolina, Malé Kosihy, Panský hon, Pod vinohradmi, Pusté vinice, Konopnice, Longoš, Titváň, Horné záhumenice, Citrová osada, Pod záhradami, Kupáň, Horné Funduše, Opatovská pusta, Od paňanského chotára po vinohrady, Suľany, Káčere, Horné pridunajské polia, Taráň, Malá Kesa, Konopniská, Východný klin, Trhyňa, Nixbrod, Močolov les, Dobogov, Na jamách, Čakýň, Horné lúky, Žengov, Nad dedinou, Cúdenice, Egeteš, čurgov, Pri vnútorných viniciach, Rohožnica, Česnek, Záhumenice, Sikenica, Balvaniská, Žltý dom, Horný majer, Pasienok, Viničky, Za luhom, Komárovské od hulského, Jatov, Balvany, Pažiť, Horné diely

Miesto, Nitriansky kraj:, 5 z 17

Špice, Konôpkov majer, Pastva, Nový dvor, Vinohrady, Horné lúky, Hetmín, Litava, Úzka lúka, Hrby, Pri kostole, Druhé hony, Dvorec, Záhrady, Čergov - Vinohrady, Močariny, Kostolné, Belesové lúky, Červený majer, Plešky, Žliabok, Zemianske vinohrady, Pod stráňou, Novosady, Pri cintoríne, Pánske, Slanec, Záhumenice, Lazy, Dolné humná, Za hostincom, Záhumnie, Horné lázky, Šók, Pri vode, Do tálov, Doliny, Cintorínske, Rothavky, Hladomer, Hore Čapášom, Za kostolom, Kajsanské lúky, Za záhradou, U kríža, Lúky nad mlynom, Horné záhumnie, Vargov vrch, Konopnice, Pánska tabla, Kľačany, Kuzmov jarok, Konopnice, Za štátnou školou, Pod topoľmi, Rajčúchy, Kopanice, Doliny, Kaša, Pod Hájom

Miesto, Nitriansky kraj:, 6 z 17

Betlehem, Klčovisko, Kapustniská, Somola, Hlavinka, Pod hôrkou, Mlakyty, Jacovské, Tajlíky, Vinné pivnice, Karlov dvor, Chrenovec, Od Tupej, Izát, Dlhé, Tvrdošovská cesta, Na širokých kopaniciach, Štepnica, Za cintorínom, Vinice, Zdola obrázka, Široké lúky, Sadovské, Hurbanovce, Hodruša, Kopanice lazy, Kazateľnica, Pod starými, Kapustnice, Nad kováčom, Pasienky, Rýľovo, Záhumnie, Rybník, Dolné lúky, Rýľové, Rozkoš majer, Záhumnie, Cintorínsky hon, Zatkó, Úbočie, Kňazský vrch, Doln časť, Spodné pole, Konopniská, Pod Hliníkom, Pri nitrianskej ceste, Deberča, Prameň, Vŕšok, Konopnice, Galov vrch, Nové mlyny, Vrchová strana, Pod hájom, Pred riekou, Štampoch, Na tehlianskej ceste, Trstina, Pri Hornom jazere

Miesto, Nitriansky kraj:, 7 z 17

Pod vinohradmi medzi dvoma cestami, Horné záhumnice, Domovina, Záhumeničky, Bojnianka, Pasienok, Veľká dolina, Slovenský majer, Za malou kompou, Kapustniská, Za hájom, Celé, Pirte, Koteľnica, Nad Tabánom, Diviaky, Vinica, Kapustniská, Zvonivé, Pod lesom, Pri somorovej ceste, Záhumenice, Rybník, H á j, Pod okáčinou, Veľká Ragoňa, Búčska pusta, Medzi doliny, Kapusnice, Malá Lahňa, Pri šókskej ceste, Pri tvrdošovskej ceste, Dvor Lahne, Dolné lúky, Radošinka, Horný Krížny vrch, Za mlynom, Žrebčia záhrada, Krížny vrch, Panský les a pasienok, Pánske table, Konopniská, Na žriedle, Predné rázsochy, Pri jazere, Čierne blato, Kedvencek 05, Langovské, Tulát, Malá sihoť, Dolné pole, Chrastie a pod chrastím, Pasienky, Predné blato, Pri kúpeli, Pod Vargovým vrchom, Korytá, Pod cintorínom, Stávka, Mrazný vrch

Miesto, Nitriansky kraj:, 8 z 17

Pod orešinou, Malý háj, Kučiny, Konopniská, Horné lúky, Číčov, Rákosište, Pasienky pri dedine, Kyselka, Prídavky, Od čechynského chotára, Suché lúky, Repný breh, Sihoť, Bačochrast, Nové zeme, Pod hlbokou cestou, Dolina, Vonkajší chotár, Jurský dvor, Lukov dvor, Nad družstvom, Pred čiernou vodou, Pod uhliskom, Za tehelňou, Medzivŕšie, Vŕšky, Lúka na beregu, Stará hora, Pivničné záhrady, Michalovo, Močiare, Breziny, Pod zámok a Vaškopáč, Nové Triby, Ladické Stanovisko, Smrečina, Rakytová, Ríčaviny,Ostrý vrch a Pastierska studňa, Veternáky, Bedenové, Šírava, Békeše, Prieložky, Lazy, Staré konopnice, Priehon, Balážové doliny, Kučiny, Záhumnie, Pod zámok a Vaškopač, Veľká hora, Pod Tordovým, Nad Konopnicou, Konopnica, Šinko, Pri chotári, Terkelové, Pod cerinou, Kočovnice

Miesto, Nitriansky kraj:, 9 z 17

Dubový hon, Hrabovce, Ceriny, Konča malej lúky, Pod hradskou, Končale, Háje, Duboše, Tŕstie, Rakoťáš, Brestíky, Dolná Malanta, Za vinicami nad Chrastočkou, Barónky, Hrádok, Pri chrenovej ceste, čergále, Chrastočka, Pod Viničkami, Vonkajší Geč, Na lúkach, Medzi vinicami, Stará lúka, Vonkajší Geč, Kratiny, Dolná pažiť, Nová hora, Kozárka, Horný úhor pri Ostrove, Kopanice, Jovka, Marásky, Nové vinohrady, Kotol, Kormán, Nad hrdličkou, Rybník, Obecný les, Pod dolnými vŕškami, Langov majer, Dielce, Veľké pažite, Od silského, Novanské lazy, Prostredné lúky, Pri hradskej, Lazy, Nad mašinou, Ďalap, Horný Andrásov dom, Malé pažite, Viničky, Pri železnici, Komárovská, Kamenice, Starý majer, Vidiecke lazy, Podháj, Pri kanáli, Kuriálne hory

Miesto, Nitriansky kraj:, 10 z 17

Dlhé jutrá, Dlhé diely, Na kraj hája, Na Dudkoch, Dolné Heliská, Jutrá, Pri malom kanáli, Hošták, Horné lúky, Pri studničke, Na doline od radošinského chotára, Vrbový rad, Hoferské role, Dolný želiarsky vrch, Na úvale, Chrobačia lúka, Zobor, Pri Cigáňoch, Pánske tably, Medzi cestami, Nemečky, Pri dolnom Dunaji, Pod vinohradmi, Novosady, Horný Slanec, Horné lúky, Piesčiny, Palota, Želiarske, Stará hora, Pod lieštinou, Za Hronom, Studená stráň, Diely, Dolný želiersky vrch, Vymokliny, Záhumenice, Želiarske urbáre, Sekaniny, Pod vinohradmi, Horné Heliská, Rocké, Dolné lúky, Novosady, Na prielohách, Hruškový rad, Medzi jarkami, Horná pažiť, Za železnicou, Pri hradskej, Priehon, Pačurová, Dolný háj, Panský les, Doroštiansky hon, Pri Dudváhu, Pod záhradami, Pri hornom Dunaji, Vedľa hája, Lodný pasienok

Miesto, Nitriansky kraj:, 11 z 17

U Dunaja, Pod jelšou, Zadný úhor, Na kraji hája, Vrch Černo, Cerovina, Riedky háj, Dolný Geč, Zadné lúky, Vŕsok, Dobytčie pasienky, Ravasník, Pusté vinice, Tormáš, Konopnice, Za záhumenice, Za Žitavou, Kosmálky, Kopanica, Monďačina, Na prielohoch, Pod kaplnkou, Za vinicami, Za humnami, Hontová, Maňov vŕšok, Dolinky, Slivničný vrch, Stojutrové, Studený bok, Jahodník, Stará lúka, Slané blato, Záhumenice, Na medziach, Horné háje, Kopaničky, Pri kostole a Prosninská Záhumenice, Dlhé, Červený piesok, Doliny pod pažiťami, Vrchné zeme, Pánske hory, Kraľove lúky, Pod zámkom, Do jarkov, Horný želiarsky hon, Panské lánice, Chotárne pasienky, Veľká pláň, Kováčová, Pri Žitave, Pod babkou, Ireky, Viničky, Hrbské, Prvý ťah, Výmenná lúka, Pri Zemianskej Olči, Sihote

Miesto, Nitriansky kraj:, 12 z 17

Pri hosťovskom chotári, Horné lúky, Pod katovým kruhom, Veľké vinice, Malá Vajka, Staré vinice, Za jazerskými humnami, Pred záhrady, Pred kanálom, Hrebenčok, Hore brehom, Lieština, Dubové tále, Osičie, Hustá chrasť, Nad Majtanovu, Za Laskom, Kod, Brezina, Stredná lúka, Panské lúky, Majer, Za Záhumenicami, Kratiny, Pod Slepčianskym hájom, Nová hora viníc, Dolina, Kostolné role, Lúčne zeme, Kračiny a kliny, Pri mlyne, Remanencia, Rybník, Cimbal, Nákle, Za mlynom, Za mlynom, Za pajtou, Pri kríži, Nad lúčkami, Prieloh, Žure, Pod priekopou, Topole, Lúčné pole, Tŕnie, Rybník, Zadná lúka, Dolné Brody, Za Domáňovským, Horné medze, Brestovňa, Pivničné, Pri Bystričke, Nové pasienky, Maleništia, Dolný Slanec, Kutina, Želiarske, Konopnice

Miesto, Nitriansky kraj:, 13 z 17

Beňovská, Korlát, Dolný háj, Pelúsky, Poltiny, Záhumné, Pod Chočou, Slivnica, Majír, Stráne, Kramarovská, Kakalské, Pánske table, Dolné lúky, Pod Vaníkovou, V lazoch na cestu, Horný hon, Majrovičovské, Nad hlbokým jarkom, Pod hájom, Jamy, Piesočné vinice, Vyše dolného mlyna, Za piri, Pri Panenke Márii, Na pieskoch, Na úvale, Dlhé zeme, Krátke zeme, Bukovina stráň, Pri jarku, Remanencia, Myslíková, Konopište, Dolný mlyn, Hrboľatý hon, Za Dolným hájom, Nad jamné, Staré vinohrady, Želiarske lúky, Ireky, Biele políčka, Piesky, Martinová, Rakytina, Ležiská, Tomanová, Vrbový rad, Vlasenovské, Stránka, Butánová cesta, Pod Šanky, Lipina, Za záhradami, Panské jazero, Hlina, Pri kríži, Stanovištia, Sedrešiovská tabuľa, Bukovina

Miesto, Nitriansky kraj:, 14 z 17

Pod Uherelom, Brezina, Malý majer, Hrabový vŕšok, Brnovka, Lužný lesík, Ikrova lúka, Vyše mlyna, Šiškovec, Pri čerešniach, Beňovo uhlisko, Nový dvor, Drahošová, Dolná Tabula, Áčov majer, Pri Dubníckej ceste, Štátny les, Pri malom škribinu, Želiarske pozemky, Buk, Pod hôrkami, Chvojno, Bošiačka, T.B., Pod Drieňovou, Repíková, Dlhé lúky, Ištôčka, Chlapov jarok, Stráň, Pod kráľovou, Pažiť, Mláky, Pod hájom, Močaristé lúky, Drahošovo, Lánice, Kostolný vrch, Husárov kút, Kozliská, Halotka, Vozárka, Domáňovské, Čalovec-Kameničná, Čomorské lúky, Za záhradami, Vyše hradskej, Modoš Štál, Ladáňske, Stredný hon, Potôčky, Kút, Panský hon, Úhory, Pod vinicami, Akáloš, Pri modranskom chotári, Pri Mrtvom Ipli, Pod Nemečkovo, Halotka

Miesto, Nitriansky kraj:, 15 z 17

Solčianske lúky, Lom vrch, Ireky za medzou, Lélske, Žombíky, Močariny, Brezovské Konopnice, Žiare, Dolné Macákovo, Dulákov vrch, Ladia, Stredné lúky, Za dlhým rohom, Klčovisko, Kapustniská, Hlaváčova dolina, Pod čerešňami, Pasienok, Pri semerovskej ceste, Po Kazimírom, Jama, Michalová, Cankertovica, Žiarny vrch, Za Zelenou, Ostrý vrch, Čierny roh, Nová pustatina, Lopata, Pri mlyne, Dráhy, Domkárske, Okrúhla lúka, Repniská, Bakajské, Nad Turňou, Brezinský vrch, Tebehátsky pasienok, Lom a Lopaťa, Šanky, Strážske lúky, Funduše, Pri novozámockom chotári, Pri enčeri, Komnianske lúky, Mochovská cerina, Filianova jama, Pod Levasovskou, Tanková lúka, Polánky, Pri mlynskej ceste, Za vrchom, Vápeničky, Ondorka, Cigánska pažiť, Brezinský vrch, Veľkolélsky ostrov, Lélsky horný Buk, Biela Bukovina, Predmostie

Miesto, Nitriansky kraj:, 16 z 17

Malý Pereš, Kalvária, Panské lúky, Na barinkách, Rígeľ, Veľký les, Predmostie, Konopisko, Španie lúky, Nad Brodami, Nad Kazimírovým štálom, Krátky hon, Nad mlynom, Pri studničke, Za Lomom a na zadnej Levasovskej, Pod Boriskom, Pri hruške, Horné Macákovo, Bancerová, Ostrov, Istočka, Malý Pereš, Tebehát, Močariská, Na Lazkoch, Krátky hon, Na jame a Ďuriačov štál, Stoky, Lúky, Viničky, Drieňovský štál, Hon pri Váhu, Michalová, Nad alejou, Forka, Drienovský štál a stráň, Pohorniská, Za Lúčnom, Oňský les, Nad Madenkou, Starý hon, Horný úhor, Na pieskoch, Nemecké zeme, Pod záhradami, Vidov dom, Vinice, Konský járok, Za kostolom, Jalšiny, Kúty, Javorina, Husište, Kopanice, Pred Trstnatým, Pod Jedľou, Čalovský Dudváh, Púchovské, Kločovnica, Kazimírov štál

Miesto, Nitriansky kraj:, 17 z 17

Barcová, Piesky, Pos Boriskom, Pavlovské, Horný Geč, Prostredné lúky, Horné Brody, Godorhát, Nemčekov štál, Za dolným krížom, Pri srstke, Pod Lonom, Briešťok, Horné strážske pasienky, Pustolnica, Guľa, Pod Závozom, Panské pozemky, Pri zlatnianskej ceste, Mestečko, Drobné diely, Pod Kolibou, Za vinicami, Ďurianovo, Pri Virte, Pri viniciach, Pod Košútom, Pažitné, Hradište a Osno, Vyškovce, Na Polianoch, Piesky, Dolná tabula, Pri dubnickej ceste, Ištenešova pustatina, Záhradka, Piesky, Na zadných lúčkach, dvor Hlina, Stará píla

miesto inde

okres Levice (2294x), okres Nové Zámky (1130x), okres Komárno (1048x), okres Zlaté Moravce (1018x), okres Nitra (936x), okres Topoľčany (902x), okres Šaľa (367x), Jedľové Kostoľany (161x), Nitra (121x), Nové Zámky (121x), Levice (120x), Komárno (109x), Žemberovce (106x), Nesvady (99x), Jabloňovce (97x), Prašice (94x), Hurbanovo (90x), Bátovce (89x), Plášťovce (88x), Rybník (88x), Želiezovce (88x), Tekovské Nemce (86x), Obyce (84x), Bojná (83x), Vráble (83x), Čifáre (81x), Svätý Peter (80x), Zlaté Moravce (80x), Horné Žemberovce (79x), Santovka (79x)
miesto v okres Levice
miesto v okres Nové Zámky
miesto v okres Komárno

Podobné, Nitriansky kraj:

9577x turistika, 7674x miesto, 466x orientačný bod, 326x strom, 312x poľovnícky posed, 214x turistické informácie, 194x chranený strom, 82x prístrešok, altánok, 77x vodárenská veža, 57x studňa, 41x atrakcia, 36x orientačná mapa, 32x miesto na piknik, 30x komín, 15x ohnisko, 9x ZOO, 8x štôlňa, 2x horáreň, 2x väznica
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Nitriansky kraj

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://nitriansky-kraj.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.