Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » Nitriansky kraj » turistika » miesto

Miesto, Nitriansky kraj

Miesto v Nitriansky kraj

V Nitriansky kraj sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Nitriansky kraj:, 1 z 17

Hospodárske budovy, správa, Záhradnícky trh, Oddelenie dendrobiológie, Meteorologická stanica, škôlka (pestovanie rastlín), Pevnôstka, panské sídlo, Záhradkárska osada Kvitnúci ostrov, Záhradkárska osada Poľnohospodár, Veľká rožná, Pri nesvadskej ceste, Záhradkárska osada Krásne údolie, Záhradkárska osada Tekvičné pole, Záhradkárska osada Elektrosvit, Záhradkárska osada Pod orechom, Záhradkárska osada Prútovisko, Záhradkárska osada Letomostie, Bukrok, Záhradkárska osada Modrá ryba, Záhradkárska osada Zelený raj, Záhradkárska osada U rybníka, Záhradkárska osada U Splavu, Záhradkárska osada Winnetou, Záhradkárska osada Jánošík, Záhradkárska osada BUKROK, Pri bajčianskej ceste, Záhradkárska osada Zámčan, Záhradkárska osada Púpava, Záhradkárska osada Hliník, Záhradkárska osada Vodár, Záhradkárska osada SVIT, Záhradkárska osada AGRO, Čierna dolina, Tesáre nad Žitavou, Vajka nad Žitavou, Horný majer, Konopnice, Pod studenou stráňou, chatka, Za majerom, Horné vinice, Dolny Piritov, Pri andódskej ceste, Šafranice, Opatová, Záhradky, Na vinskej, Medzi cestami, Horná Malanta, Hornie záhumnia, Pri komočskej ceste, Pod chrobačím, Kohútí vrch, Pežerňa, Dolné vinice, Hlavinka, Trstinka, Pod dedinou, Lieštinka, Stredný vrch

Miesto, Nitriansky kraj:, 2 z 17

Mlynský Sek, Nad Libavou, Dolné Jabloňovce, Baňa, Vinice, Pri tehelni, Pažiť, Ladislavov dvor, Pasienok pri salčianskej ceste, Dolné Devičany, Za parným mlynom, Tatárske, Stočky, Pod kostolom, Vinice, Hon za Váhom, Humna, Kostolný Sek, Za Váhom, Urban, Dolné Staré Levice, Za košiarom, Ľanové polia, Predné Staré Levice, Nový dvor, Horné Sľažany, Pasienok, Vŕšky, Stredné Staré Levice, Dolný Vinodol, Nad záhrady, Horné pole, Za záhradami, Na Rohu, Dolný vrch, Lukačovské kopanice, Pod Kazimírom, Pustý Chotár, Kulová, Pod Urbanmi, Medzi cestami, Mahér, Horné Lúčno, Čanta, Ontopa, Vinice, Dolné pole, Kračiny, Štitare, Hôrka, Bošiakov štál, Šindolka, Brehy, Dlžaviny, Borisko štál, Sokolce-Turi, Dolinky pod humnami, Mašírovce, Dolný Krížny vrch, Uhliská

Miesto, Nitriansky kraj:, 3 z 17

Horné Zbrojníky, Svatojánsky vrch, Dolné pasienky, Doplnkový hon, Nová štvrť, Pri Hrone, Búr, Za cintorínom, Horné lúky, Šurda, Sadová, Taluvanica, Lak-Sokolce, Dyčianska dolina, Géňa, Veľké záhrady, Pri hruške, Nad studničkou, Cez dolinku, Záhumnice, Konopnice, Bednárová, Drevenica, Svätojánsky vrch, Žofijská osada, Konopiská, Lieštiny pod čifárskou cestou, Bodorky, Za slivášmi, Dudok, Kňažské, Pod Tomanovou, Pipíška, Na kobelu, Dolnopetecká hora, Nová Chrenová, Malý Pesek, Pod slameniská, Svatojansky vrch, Horné lúky, Veľký Pesek, Konopiská, Za kostolom, Gálovo podlužie, Medvecké, Majerské, Riegler, Sliváš, Nová Hora, Pod Kusou horou, Kovacova, Sikenica, Pasienky, Záhumnie, Bodor, Malá Kesa, Kapustiská, Horny Urban, Košítka, Dušnok

Miesto, Nitriansky kraj:, 4 z 17

Nové pozemky, Jalakšová, Panský hon, Hôrka, Longoš, Dolina, Želiarske, Konopnice, Zavaleniny, Pereš, Vŕšky pasienok, Pod vinohradmi, Malé Kosihy, Pusté vinice, Pod mlynom, Osminy, Titváň, Citrová osada, Trhyňa, Opatovská pusta, Kupáň, Pod záhradami, Mikov dvor, Horné záhumenice, Horné Funduše, Od paňanského chotára po vinohrady, Suľany, Horné pridunajské polia, Močolov les, Nixbrod, Taráň, Východný klin, Nad mlynom, Konopniská, Horné lúky, Žengov, Čakýň, Nad dedinou, Dobogov, Na jamách, Hetmín, Cúdenice, čurgov, Česnek, Záhumenice, Sikenica, Pri vnútorných viniciach, Rohožnica, Balvaniská, Žltý dom, Egeteš, Horné diely, Balvany, Komárovské od hulského, Úzka lúka, Pažiť, Pastva, Hrby, Litava, Za luhom

Miesto, Nitriansky kraj:, 5 z 17

Pasienok, Káčere, Jatov, Konôpkov majer, Nový dvor, Horné lúky, Dolné humná, Špice, Vinohrady, Pri kostole, Viničky, Horný majer, Za hostincom, Čergov - Vinohrady, Novosady, Dvorec, Druhé hony, Belesové lúky, Kostolné, Záhumnie, Pri cintoríne, Lazy, Pánske, Žliabok, Pod stráňou, Slanec, Záhrady, Plešky, Červený majer, Močariny, Záhumenice, Zemianske vinohrady, Pri vode, Hore Čapášom, Za kostolom, Cintorínske, Hladomer, Kajsanské lúky, Horné lázky, Rothavky, Doliny, Do tálov, Šók, Za záhradou, Kľačany, Doliny, U kríža, Pod Hájom, Pánska tabla, Kaša, Pod topoľmi, Konopnice, Kopanice, Horné záhumnie, Za štátnou školou, Klčovisko, Lúky nad mlynom, Vargov vrch, Betlehem, Rajčúchy

Miesto, Nitriansky kraj:, 6 z 17

Kuzmov jarok, Konopnice, Karlov dvor, Hlavinka, Tvrdošovská cesta, Chrenovec, Somola, Vinné pivnice, Tajlíky, Dlhé, Mlakyty, Pod hôrkou, Jacovské, Od Tupej, Kapustniská, Izát, Hurbanovce, Štepnica, Sadovské, Pod starými, Kapustnice, Rybník, Rýľové, Široké lúky, Zdola obrázka, Pasienky, Kopanice lazy, Rýľovo, Rozkoš majer, Na širokých kopaniciach, Hodruša, Dolné lúky, Vinice, Nad kováčom, Záhumnie, Za cintorínom, Kazateľnica, Záhumnie, Vŕšok, Pri nitrianskej ceste, Prameň, Úbočie, Pod Hliníkom, Zatkó, Doln časť, Spodné pole, Cintorínsky hon, Konopniská, Kňazský vrch, Deberča, Vrchová strana, Trstina, Konopnice, Štampoch, Nové mlyny, Galov vrch, Pod hájom, Na tehlianskej ceste, Pri Hornom jazere, Pred riekou

Miesto, Nitriansky kraj:, 7 z 17

Za hájom, Horné záhumnice, Pod vinohradmi medzi dvoma cestami, Záhumeničky, Bojnianka, Veľká dolina, Kapustniská, Pasienok, Za malou kompou, Slovenský majer, Domovina, Celé, Vinica, Diviaky, Zvonivé, Koteľnica, Nad Tabánom, Kapustniská, Pirte, Záhumenice, Pri somorovej ceste, Rybník, Pod lesom, H á j, Kapusnice, Búčska pusta, Pod okáčinou, Veľká Ragoňa, Medzi doliny, Dvor Lahne, Dolné lúky, Pri šókskej ceste, Malá Lahňa, Pri tvrdošovskej ceste, Horný Krížny vrch, Radošinka, Za mlynom, Panský les a pasienok, Krížny vrch, Žrebčia záhrada, Pánske table, Na žriedle, Pri jazere, Konopniská, Predné rázsochy, Kedvencek 05, Langovské, Čierne blato, Tulát, Dolné pole, Chrastie a pod chrastím, Malá sihoť, Predné blato, Pasienky, Pri kúpeli, Korytá, Pod Vargovým vrchom, Pod cintorínom, Stávka, Pod orešinou

Miesto, Nitriansky kraj:, 8 z 17

Malý háj, Mrazný vrch, Konopniská, Kučiny, Horné lúky, Číčov, Rákosište, Pasienky pri dedine, Kyselka, Od čechynského chotára, Prídavky, Suché lúky, Repný breh, Sihoť, Bačochrast, Pod hlbokou cestou, Nové zeme, Vonkajší chotár, Lukov dvor, Dolina, Nad družstvom, Jurský dvor, Za tehelňou, Pod uhliskom, Medzivŕšie, Pred čiernou vodou, Stará hora, Vŕšky, Lúka na beregu, Pivničné záhrady, Michalovo, Smrečina, Prieložky, Bedenové, Staré konopnice, Ladické Stanovisko, Pod zámok a Vaškopač, Lazy, Záhumnie, Kučiny, Šírava, Veternáky, Balážové doliny, Močiare, Nové Triby, Rakytová, Priehon, Pod zámok a Vaškopáč, Breziny, Ríčaviny,Ostrý vrch a Pastierska studňa, Békeše, Pod Tordovým, Dubový hon, Hrabovce, Pri chotári, Pod cerinou, Terkelové, Konopnica, Kočovnice, Šinko

Miesto, Nitriansky kraj:, 9 z 17

Ceriny, Veľká hora, Nad Konopnicou, Konča malej lúky, čergále, Tŕstie, Duboše, Dolná Malanta, Končale, Barónky, Chrastočka, Pod hradskou, Za vinicami nad Chrastočkou, Háje, Hrádok, Brestíky, Rakoťáš, Pri chrenovej ceste, Riedky háj, Dolný Geč, Za Hronom, Želiarske, Kosmálky, Ďalap, Nové vinohrady, Pod Viničkami, Marásky, Kopanice, Hošták, Jutrá, Viničky, Kozárka, Pri malom kanáli, Pri hornom Dunaji, Horné lúky, Dolné lúky, Pod lieštinou, Na doline od radošinského chotára, Studená stráň, Dolný želiarsky vrch, Piesčiny, Kamenice, Medzi cestami, Stará hora, Novosady, Malé pažite, Horné Heliská, Nad hrdličkou, Rybník, Pri kanáli, Kopanica, Langov majer, Nemečky, Zobor, Pri hradskej, Pri hradskej, U Dunaja, Tormáš, Ravasník, Dlhé jutrá

Miesto, Nitriansky kraj:, 10 z 17

Na úvale, Dolné Heliská, Sekaniny, Zadné lúky, Na prielohoch, Nová hora, Horný Slanec, Horná pažiť, Pri Cigáňoch, Zadný úhor, Monďačina, Medzi jarkami, Vonkajší Geč, Na lúkach, Kormán, Želiarske urbáre, Vedľa hája, Podháj, Stará lúka, Pusté vinice, Vŕsok, Panský les, Pri Dudváhu, Pánske tably, Hoferské role, Palota, Pri železnici, Pod záhradami, Horné lúky, Od silského, Cerovina, Kuriálne hory, Diely, Novanské lazy, Pri studničke, Dielce, Záhumenice, Na prielohách, Komárovská, Vymokliny, Pod jelšou, Vrch Černo, Dolný želiersky vrch, Medzi vinicami, Prostredné lúky, Vonkajší Geč, Dolný háj, Chrobačia lúka, Veľké pažite, Jovka, Pri dolnom Dunaji, Pačurová, Nad mašinou, Pod vinohradmi, Kotol, Vrbový rad, Dolná pažiť, Hruškový rad, Za záhumenice, Horný Andrásov dom

Miesto, Nitriansky kraj:, 11 z 17

Za Žitavou, Na kraj hája, Konopnice, Pod dolnými vŕškami, Doroštiansky hon, Priehon, Lodný pasienok, Dobytčie pasienky, Horný úhor pri Ostrove, Na Dudkoch, Na kraji hája, Pod vinohradmi, Starý majer, Novosady, Rocké, Vidiecke lazy, Kratiny, Za železnicou, Dlhé diely, Lazy, Obecný les, Slané blato, Hustá chrasť, Panské lúky, Pod kaplnkou, Rybník, Kraľove lúky, Pod Šanky, Pri Zemianskej Olči, Pred kanálom, Majrovičovské, Krátke zeme, Veľké vinice, Veľká pláň, Nad lúčkami, Jahodník, Pod babkou, Butánová cesta, Stanovištia, Pri mlyne, Želiarske, Za vinicami, Pod zámkom, Kopaničky, Červený piesok, Lieština, Rakytina, Chotárne pasienky, Horné medze, Želiarske lúky, Pri Bystričke, Nad Majtanovu, Výmenná lúka, Maňov vŕšok, Pri hosťovskom chotári, Nové pasienky, Za Domáňovským, Poltiny, Za Dolným hájom, Vyše dolného mlyna

Miesto, Nitriansky kraj:, 12 z 17

Horné háje, Pri Žitave, Remanencia, Dolný Slanec, Viničky, Stránka, Prvý ťah, Za záhradami, Pelúsky, Nad jamné, Lipina, Staré vinohrady, Piesočné vinice, Vrbový rad, Dolina, Pivničné, Za humnami, Záhumenice, Pri Panenke Márii, Za mlynom, Pred záhrady, Pod priekopou, Stredná lúka, Osičie, Pánske hory, Bukovina, Korlát, Hore brehom, Pod katovým kruhom, Topole, Pri kríži, Kostolné role, Na úvale, Na pieskoch, Tŕnie, Stará lúka, Biele políčka, Lúčne zeme, Dolné Brody, Pri kríži, Piesky, Za pajtou, Slivnica, Prieloh, Maleništia, Panské lánice, Malá Vajka, Konopnice, Ireky, Dolný mlyn, Horný želiarsky hon, Hlina, Za Záhumenicami, Pri jarku, Staré vinice, Majer, Dubové tále, Rybník, Stráne, Myslíková

Miesto, Nitriansky kraj:, 13 z 17

Horné lúky, Jamy, Panské jazero, Martinová, Dlhé zeme, Pánske table, Majír, Za Laskom, Remanencia, Konopište, Ležiská, Kod, Kováčová, Vrchné zeme, Pod Vaníkovou, Hrebenčok, Stojutrové, Horný hon, Nákle, Za jazerskými humnami, Zadná lúka, Pri kostole a Prosninská Záhumenice, Ireky, Lúčné pole, Žure, Bukovina stráň, Tomanová, Dlhé, Kakalské, Kutina, Pod hájom, Brezina, Pod Chočou, Nad hlbokým jarkom, Za mlynom, Cimbal, Sedrešiovská tabuľa, Kramarovská, Slivničný vrch, Beňovská, Nová hora viníc, Kračiny a kliny, Dolný háj, Studený bok, Kratiny, Do jarkov, Na medziach, Hrbské, Za piri, Dolinky, Sihote, Záhumné, Hrboľatý hon, V lazoch na cestu, Pod Slepčianskym hájom, Brestovňa, Doliny pod pažiťami, Hontová, Vlasenovské, Dolné lúky

Miesto, Nitriansky kraj:, 14 z 17

Guľa, Za Lúčnom, Halotka, Brezinský vrch, Pavlovské, Chvojno, Mláky, Vyše mlyna, Ondorka, Čalovec-Kameničná, Pri čerešniach, Záhradka, Ištenešova pustatina, Modoš Štál, Dulákov vrch, Pri srstke, dvor Hlina, Klčovisko, Bošiačka, Kapustniská, Rígeľ, Funduše, Piesky, Čierny roh, Ikrova lúka, Piesky, Pod Kolibou, Stráň, Strážske lúky, Nad Kazimírovým štálom, Repíková, Okrúhla lúka, Čomorské lúky, Úhory, Beňovo uhlisko, Lopata, Brezina, Pos Boriskom, Horný úhor, Pod Lonom, Pri dubnickej ceste, Šanky, Drienovský štál a stráň, Istočka, Ištôčka, Jama, Vozárka, Za dolným krížom, Za vrchom, Drahošovo, Godorhát, Krátky hon, Lom vrch, Vyše hradskej, Stredný hon, Pri mlyne, Pod Levasovskou, Piesky, Predmostie, Štátny les

Miesto, Nitriansky kraj:, 15 z 17

Vápeničky, Pod Jedľou, Močaristé lúky, Mestečko, Drahošová, Brnovka, Akáloš, Pod vinicami, Hlaváčova dolina, Konský járok, Pri zlatnianskej ceste, Pod čerešňami, Po Kazimírom, Pod Košútom, Za Zelenou, Dlhé lúky, Horné Macákovo, Nad Brodami, Na pieskoch, Ostrov, Pri Virte, Drieňovský štál, Husište, Púchovské, Bakajské, Na Lazkoch, Pod Závozom, Hradište a Osno, Dolná Tabula, Čalovský Dudváh, Vidov dom, Filianova jama, Malý Pereš, Pri hruške, Domáňovský majer, Prostredné lúky, Pod hôrkami, Michalová, Konopisko, Brezovské Konopnice, Žiarny vrch, Bancerová, Veľkolélsky ostrov, Za dlhým rohom, Malý majer, Pri semerovskej ceste, Na Polianoch, Chlapov jarok, Stoky, Kút, Kozliská, Starý hon, Žombíky, Hrabový vŕšok, Mochovská cerina, Pri novozámockom chotári, Za vinicami, Potôčky, Kúty, Horné Brody

Miesto, Nitriansky kraj:, 16 z 17

Kostolný vrch, Pri enčeri, Pri viniciach, Ireky za medzou, Lúky, Ďurianovo, Španie lúky, Pri malom škribinu, Šiškovec, Panský hon, Pohorniská, Veľký les, Pod Nemečkovo, Za záhradami, Drobné diely, Cankertovica, Michalová, Hon pri Váhu, Kalvária, Nad alejou, Za Lomom a na zadnej Levasovskej, Kločovnica, Pod záhradami, Dráhy, Dolná tabula, Ostrý vrch, Za kostolom, Pod kráľovou, Pod hájom, Solčianske lúky, Na barinkách, Pri mlyne, Lužný lesík, Nad mlynom, Ladáňske, Biela Bukovina, Pri mlynskej ceste, Pod Drieňovou, Oňský les, Pri Dubníckej ceste, Ladia, Halotka, Buk, Pod Uherelom, Žiare, Želiarske pozemky, Panské pozemky, Husárov kút, Pod Boriskom, Forka, Pasienok, Nový dvor, Brezinský vrch, Nová pustatina, Jalšiny, Polánky, Cigánska pažiť, Nemecké zeme, Močariny, Pažiť

Miesto, Nitriansky kraj:, 17 z 17

Vinice, Komnianske lúky, Nemčekov štál, T.B., Na zadných lúčkach, Horný Geč, Nad Madenkou, Stredné lúky, Javorina, Repniská, Domáňovské, Pri Mrtvom Ipli, Pred Trstnatým, Áčov majer, Močariská, Predmostie, Pustolnica, Lom a Lopaťa, Briešťok, Tebehát, Dolné Macákovo, Pri studničke, Horné strážske pasienky, Lánice, Stará píla, Viničky, Na jame a Ďuriačov štál, Kazimírov štál, Barcová, Domkárske, Nad Turňou, Kopanice, Krátky hon, Pažitné, Lélske, Lélsky horný Buk, Tebehátsky pasienok, Malý Pereš, Vyškovce, Tanková lúka

miesto inde

okres Levice (2294x), okres Nové Zámky (1130x), okres Komárno (1048x), okres Zlaté Moravce (1018x), okres Nitra (936x), okres Topoľčany (902x), okres Šaľa (367x), Jedľové Kostoľany (161x), Nitra (121x), Nové Zámky (121x), Levice (120x), Komárno (109x), Žemberovce (106x), Nesvady (99x), Jabloňovce (97x), Prašice (94x), Hurbanovo (90x), Bátovce (89x), Plášťovce (88x), Rybník (88x), Želiezovce (88x), Tekovské Nemce (86x), Obyce (84x), Bojná (83x), Vráble (83x), Čifáre (81x), Svätý Peter (80x), Zlaté Moravce (80x), Horné Žemberovce (79x), Santovka (79x)
miesto v okres Levice
miesto v okres Nové Zámky
miesto v okres Komárno

Podobné, Nitriansky kraj:

9572x turistika, 7674x miesto, 460x orientačný bod, 327x strom, 311x poľovnícky posed, 212x turistické informácie, 194x chranený strom, 82x prístrešok, altánok, 77x vodárenská veža, 59x studňa, 41x atrakcia, 35x orientačná mapa, 31x miesto na piknik, 30x komín, 15x ohnisko, 11x štôlňa, 9x ZOO, 2x horáreň, 2x väznica
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Nitriansky kraj

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://nitriansky-kraj.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.