Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » Nitriansky kraj » turistika » miesto

Miesto, Nitriansky kraj

Miesto v Nitriansky kraj

V Nitriansky kraj sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Nitriansky kraj:, 1 z 17

Hospodárske budovy, správa, Záhradnícky trh, Oddelenie dendrobiológie, Meteorologická stanica, škôlka (pestovanie rastlín), Pevnôstka, panské sídlo, Záhradkárska osada Kvitnúci ostrov, Záhradkárska osada Poľnohospodár, Záhradkárska osada Tekvičné pole, Pri nesvadskej ceste, Veľká rožná, Záhradkárska osada Krásne údolie, Záhradkárska osada Pod orechom, Záhradkárska osada Elektrosvit, Záhradkárska osada Modrá ryba, Bukrok, Záhradkárska osada Prútovisko, Záhradkárska osada Letomostie, Záhradkárska osada Zelený raj, Záhradkárska osada U rybníka, Záhradkárska osada U Splavu, Záhradkárska osada Winnetou, Záhradkárska osada Jánošík, Pri bajčianskej ceste, Záhradkárska osada BUKROK, Záhradkárska osada Zámčan, Záhradkárska osada Púpava, Záhradkárska osada Vodár, Záhradkárska osada Hliník, Záhradkárska osada SVIT, Záhradkárska osada AGRO, Čierna dolina, Vajka nad Žitavou, Horný majer, chatka, Tesáre nad Žitavou, Konopnice, Pod studenou stráňou, Dolny Piritov, Horné vinice, Za majerom, Pri andódskej ceste, Šafranice, Záhradky, Opatová, Nad Libavou, Dolné Jabloňovce, Horná Malanta, Medzi cestami, Hornie záhumnia, Pri komočskej ceste, Hlavinka, Dolné vinice, Dolný vrch, Kohútí vrch, Pod dedinou, Mlynský Sek, Ladislavov dvor, Pri tehelni

Miesto, Nitriansky kraj:, 2 z 17

Baňa, Pažiť, Na vinskej, Tatárske, Za parným mlynom, Pasienok pri salčianskej ceste, Dolné Staré Levice, Kostolný Sek, Za Váhom, Ľanové polia, Stočky, Vinice, Hon za Váhom, Za košiarom, Pod kostolom, Nad záhrady, Predné Staré Levice, Za záhradami, Stredné Staré Levice, Nový dvor, Horné Lúčno, Kračiny, Pežerňa, Drevenica, Pod Urbanmi, Vinice, Na Rohu, Dolné pole, Lukačovské kopanice, Pod Kazimírom, Kulová, Hôrka, Mahér, Ontopa, Urban, Stredný vrch, Dolné pasienky, Doplnkový hon, Dolný Krížny vrch, Šindolka, Horné Zbrojníky, Mašírovce, Svatojánsky vrch, Dlžaviny, Bošiakov štál, Uhliská, Sokolce-Turi, Borisko štál, Dolinky pod humnami, Pri Hrone, Nová štvrť, Búr, Taluvanica, Šurda, Vinice, Pod chrobačím, Horné lúky, Sikenica, Za cintorínom, Veľký Pesek

Miesto, Nitriansky kraj:, 3 z 17

Cez dolinku, Konopnice, Trstinka, Dyčianska dolina, Géňa, Záhumnice, Nad studničkou, Dolné Devičany, Veľké záhrady, Pri hruške, Lieštinka, Na kobelu, Konopiská, Dudok, Bodorky, Kňažské, Pereš, Pustý Chotár, Za slivášmi, Bednárová, Svätojánsky vrch, Humna, Pod Tomanovou, Žofijská osada, Lieštiny pod čifárskou cestou, Pipíška, Pasienok, Horné pole, Dolný Vinodol, Dolnopetecká hora, Vŕšky, Nová Chrenová, Horné Sľažany, Svatojansky vrch, Pod slameniská, Gálovo podlužie, Medvecké, Medzi cestami, Štitare, Horné lúky, Čanta, Malý Pesek, Mikov dvor, Konopiská, Za kostolom, Riegler, Majerské, Sliváš, Lak-Sokolce, Brehy, Pod Kusou horou, Kovacova, Pasienky, Nová Hora, Sadová, Pod vinohradmi, Záhumnie, Kapustiská, Jalakšová, Dušnok

Miesto, Nitriansky kraj:, 4 z 17

Nové pozemky, Horny Urban, Košítka, Bodor, Malé Kosihy, Zavaleniny, Želiarske, Panský hon, Pod mlynom, Titváň, Dolina, Hôrka, Pusté vinice, Longoš, Vŕšky pasienok, Osminy, Horné záhumenice, Kupáň, Horné Funduše, Opatovská pusta, Pod záhradami, Citrová osada, Čakýň, Suľany, Od paňanského chotára po vinohrady, Káčere, Močolov les, Malá Kesa, Taráň, Nixbrod, Východný klin, Konopniská, Horné pridunajské polia, Nad mlynom, Trhyňa, Horné lúky, Na jamách, Nad dedinou, Na žriedle, Dobogov, Žengov, Egeteš, Cúdenice, Konopnice, Sikenica, Pri vnútorných viniciach, Balvaniská, Česnek, Žltý dom, čurgov, Rohožnica, Záhumenice, Balvany, Nový dvor, Pri kostole, Pažiť, Špice, Horné diely, Viničky, Hrby

Miesto, Nitriansky kraj:, 5 z 17

Pastva, Horný majer, Dolné humná, Komárovské od hulského, Konôpkov majer, Jatov, Vinohrady, Úzka lúka, Za luhom, Pasienok, Litava, Hetmín, Horné lúky, Čergov - Vinohrady, Kostolné, Záhumenice, Pri cintoríne, Záhrady, Záhumnie, Novosady, Za hostincom, Močariny, Belesové lúky, Lazy, Žliabok, Pánske, Plešky, Zemianske vinohrady, Pod stráňou, Druhé hony, Červený majer, Dvorec, Slanec, Za kostolom, Do tálov, Šók, Cintorínske, Za záhradou, Hladomer, Horné lázky, Doliny, Rothavky, Hore Čapášom, Kajsanské lúky, Pri vode, Konopnice, Kuzmov jarok, Pod Hájom, Za štátnou školou, Kaša, U kríža, Rajčúchy, Kľačany, Vargov vrch, Klčovisko, Horné záhumnie, Betlehem, Pánska tabla, Kopanice, Pod topoľmi

Miesto, Nitriansky kraj:, 6 z 17

Lúky nad mlynom, Doliny, Konopnice, Tajlíky, Mlakyty, Kapustniská, Somola, Chrenovec, Vinné pivnice, Dlhé, Hlavinka, Pod hôrkou, Karlov dvor, Od Tupej, Tvrdošovská cesta, Jacovské, Izát, Za cintorínom, Dolné lúky, Nad kováčom, Zdola obrázka, Kopanice lazy, Hodruša, Rozkoš majer, Pasienky, Rybník, Záhumnie, Štepnica, Záhumnie, Pod starými, Kazateľnica, Rýľovo, Rýľové, Kapustnice, Široké lúky, Hurbanovce, Vinice, Sadovské, Na širokých kopaniciach, Prameň, Spodné pole, Úbočie, Kňazský vrch, Zatkó, Vŕšok, Cintorínsky hon, Pod Hliníkom, Pri nitrianskej ceste, Doln časť, Konopniská, Deberča, Vrchová strana, Štampoch, Trstina, Nové mlyny, Konopnice, Pred riekou, Pri Hornom jazere, Na tehlianskej ceste, Galov vrch

Miesto, Nitriansky kraj:, 7 z 17

Pod hájom, Za malou kompou, Záhumeničky, Za hájom, Bojnianka, Domovina, Kapustniská, Slovenský majer, Horné záhumnice, Pod vinohradmi medzi dvoma cestami, Veľká dolina, Pasienok, Vinica, Nad Tabánom, Pirte, Celé, Diviaky, Zvonivé, Kapustniská, Koteľnica, Pri somorovej ceste, Záhumenice, Rybník, H á j, Pod lesom, Búčska pusta, Veľká Ragoňa, Medzi doliny, Kapusnice, Pod okáčinou, Dolné lúky, Pri tvrdošovskej ceste, Dvor Lahne, Pri šókskej ceste, Malá Lahňa, Radošinka, Horný Krížny vrch, Krížny vrch, Od čechynského chotára, Panský les a pasienok, Žrebčia záhrada, Predné rázsochy, Pri jazere, Pánske table, Konopniská, Langovské, Kedvencek 05, Čierne blato, Tulát, Predné blato, Chrastie a pod chrastím, Pasienky, Dolné pole, Malá sihoť, Pri kúpeli, Pod cintorínom, Pod Vargovým vrchom, Korytá, Malý háj, Pod orešinou

Miesto, Nitriansky kraj:, 8 z 17

Stávka, Mrazný vrch, Kučiny, Konopniská, Horné lúky, Číčov, Rákosište, Pasienky pri dedine, Prídavky, Kyselka, Repný breh, Suché lúky, Sihoť, Bačochrast, Pod hlbokou cestou, Nové zeme, Nad družstvom, Dolina, Vonkajší chotár, Jurský dvor, Lukov dvor, Medzivŕšie, Pred čiernou vodou, Pod uhliskom, Za tehelňou, Pivničné záhrady, Lúka na beregu, Stará hora, Vŕšky, Michalovo, Balážové doliny, Staré konopnice, Rakytová, Breziny, Lazy, Záhumnie, Ladické Stanovisko, Kučiny, Šírava, Prieložky, Nové Triby, Smrečina, Békeše, Priehon, Ríčaviny,Ostrý vrch a Pastierska studňa, Pod zámok a Vaškopáč, Pod zámok a Vaškopač, Veternáky, Močiare, Bedenové, Hrabovce, Terkelové, Nad Konopnicou, Veľká hora, Dubový hon, Pod Tordovým, Kočovnice, Ceriny, Konopnica, Šinko

Miesto, Nitriansky kraj:, 9 z 17

Pod cerinou, Pri chotári, čergále, Brestíky, Tŕstie, Duboše, Pod hradskou, Chrastočka, Háje, Rakoťáš, Pri chrenovej ceste, Za vinicami nad Chrastočkou, Konča malej lúky, Hrádok, Dolná Malanta, Končale, Barónky, Pri hradskej, Monďačina, Hošták, Záhumenice, Zadné lúky, Kopanice, Dolné lúky, Na kraj hája, Pri Cigáňoch, Studená stráň, Zadný úhor, Lodný pasienok, Podháj, Obecný les, Pri hornom Dunaji, Želiarske, Dolný želiersky vrch, Pod jelšou, Langov majer, Veľké pažite, Hruškový rad, Panský les, Za záhumenice, Nad mašinou, Dobytčie pasienky, Medzi jarkami, Rybník, Pri Dudváhu, Horná pažiť, Pod vinohradmi, Pod záhradami, Viničky, Vymokliny, Vonkajší Geč, Starý majer, Pri malom kanáli, Na doline od radošinského chotára, Stará lúka, Horné Heliská, Na úvale, Želiarske urbáre, Za Hronom, Od silského

Miesto, Nitriansky kraj:, 10 z 17

Novosady, Konopnice, Nad hrdličkou, Kozárka, Pusté vinice, Za Žitavou, Zobor, Na Dudkoch, Vŕsok, U Dunaja, Dolná pažiť, Doroštiansky hon, Za železnicou, Vrbový rad, Pod vinohradmi, Pod dolnými vŕškami, Diely, Stará hora, Medzi vinicami, Tormáš, Na prielohách, Sekaniny, Kosmálky, Dolné Heliská, Rocké, Dolný Geč, Vedľa hája, Palota, Dlhé jutrá, Prostredné lúky, Pod Viničkami, Vidiecke lazy, Nové vinohrady, Jovka, Hoferské role, Jutrá, Dolný háj, Vrch Černo, Nemečky, Pri studničke, Medzi cestami, Dlhé diely, Pri železnici, Na kraji hája, Piesčiny, Marásky, Chrobačia lúka, Horný Andrásov dom, Horný Slanec, Kratiny, Dielce, Horné lúky, Malé pažite, Na prielohoch, Ďalap, Komárovská, Pod lieštinou, Novanské lazy, Dolný želiarsky vrch, Lazy

Miesto, Nitriansky kraj:, 11 z 17

Horný úhor pri Ostrove, Nová hora, Pri dolnom Dunaji, Kormán, Pánske tably, Cerovina, Kuriálne hory, Kotol, Priehon, Vonkajší Geč, Kopanica, Riedky háj, Pri hradskej, Kamenice, Ravasník, Horné lúky, Pri kanáli, Pačurová, Novosady, Na lúkach, Pred záhrady, Lúčne zeme, Jamy, Horné medze, Pod Vaníkovou, Zadná lúka, Na úvale, Stráne, Pivničné, Dolinky, Jahodník, Pánske table, Záhumné, Dlhé zeme, Dolný mlyn, Maleništia, Majer, Topole, Za mlynom, Osičie, Kakalské, Pod zámkom, Záhumenice, Pri kríži, Hrebenčok, Dolný háj, Doliny pod pažiťami, Cimbal, Pelúsky, Nad hlbokým jarkom, Dolné Brody, Hrboľatý hon, Nad Majtanovu, Staré vinice, Nad lúčkami, Pri hosťovskom chotári, Pri Zemianskej Olči, Sedrešiovská tabuľa, Pod priekopou, Bukovina stráň

Miesto, Nitriansky kraj:, 12 z 17

Sihote, Vyše dolného mlyna, Vlasenovské, Butánová cesta, Pod babkou, Ireky, Brestovňa, Malá Vajka, Chotárne pasienky, Panské lúky, Výmenná lúka, Za mlynom, Kramarovská, Nákle, Beňovská, Slivničný vrch, Stojutrové, Pod Slepčianskym hájom, Slané blato, Remanencia, Želiarske lúky, Slivnica, Hlina, Pri jarku, Pod kaplnkou, Stredná lúka, Za Laskom, Rakytina, Stanovištia, Vrchné zeme, Vrbový rad, Lipina, Kod, Kraľove lúky, Žure, Kutina, Kostolné role, Bukovina, Kopaničky, Pod katovým kruhom, Dolina, Za Záhumenicami, Pri kríži, Hore brehom, Horný želiarsky hon, Konopnice, Rybník, Krátke zeme, Dlhé, Hustá chrasť, Na medziach, Pri mlyne, Rybník, Nové pasienky, Stará lúka, Staré vinohrady, Nová hora viníc, Horný hon, Ležiská, Remanencia

Miesto, Nitriansky kraj:, 13 z 17

Konopište, Hrbské, Za humnami, Pánske hory, Majír, Dolný Slanec, Poltiny, Tomanová, Pod Šanky, Piesočné vinice, Lúčné pole, Za Dolným hájom, Martinová, Stránka, Pod Chočou, Do jarkov, Studený bok, Prvý ťah, Horné háje, Nad jamné, Pri Panenke Márii, Veľké vinice, Za piri, Kováčová, Kračiny a kliny, Horné lúky, Piesky, Za pajtou, Myslíková, Na pieskoch, Pri Bystričke, Pri Žitave, Lieština, Pred kanálom, Za jazerskými humnami, Tŕnie, Za vinicami, Želiarske, Veľká pláň, V lazoch na cestu, Pod hájom, Panské jazero, Kratiny, Ireky, Za Domáňovským, Panské lánice, Dubové tále, Prieloh, Za záhradami, Majrovičovské, Maňov vŕšok, Viničky, Dolné lúky, Hontová, Brezina, Korlát, Červený piesok, Pri kostole a Prosninská Záhumenice, Biele políčka, Pod vinicami

Miesto, Nitriansky kraj:, 14 z 17

Kúty, Pasienok, Za Zelenou, Drieňovský štál, Vyše mlyna, Ikrova lúka, Husárov kút, Hradište a Osno, Kozliská, Bancerová, Pos Boriskom, Domáňovský majer, Beňovo uhlisko, Malý Pereš, Krátky hon, Tebehátsky pasienok, Panský hon, Piesky, Po Kazimírom, Pod Drieňovou, Španie lúky, Stoky, Pažitné, Lom vrch, Brnovka, Kapustniská, Oňský les, Ireky za medzou, Vápeničky, Solčianske lúky, Úhory, Pri zlatnianskej ceste, Čalovský Dudváh, Pri modranskom chotári, Stará píla, Lánice, Hlaváčova dolina, Želiarske pozemky, Chlapov jarok, Pri mlyne, Kazimírov štál, Istočka, Lužný lesík, Lélsky horný Buk, Na Polianoch, Kostolný vrch, Za kostolom, Halotka, Močariská, Komnianske lúky, Pod Jedľou, Nová pustatina, Šanky, Repniská, Modoš Štál, Javorina, Šiškovec, Kopanice, Domkárske, Lúky

Miesto, Nitriansky kraj:, 15 z 17

Akáloš, Nad Madenkou, Nad Brodami, T.B., Pri hruške, Nový dvor, Rígeľ, Pod Kolibou, Stredný hon, Konopisko, Pod hájom, Filianova jama, Piesky, Chvojno, Nemčekov štál, Cigánska pažiť, Nad Turňou, Horné Macákovo, Piesky, Pod hôrkami, Žombíky, Predmostie, Ostrov, Pod záhradami, Malý Pereš, Cankertovica, Hon pri Váhu, Pri viniciach, Dlhé lúky, Pri mlyne, Repíková, Pažiť, Mestečko, Na Lazkoch, Žiare, Za Lúčnom, Áčov majer, Stredné lúky, Pri Dubníckej ceste, Lopata, Barcová, Strážske lúky, Pohorniská, Čalovec-Kameničná, Horný úhor, Záhradka, Pri srstke, Klčovisko, Pod Košútom, Pri semerovskej ceste, Biela Bukovina, Vinice, Pod Lonom, Pri dubnickej ceste, Dráhy, Tebehát, Pri novozámockom chotári, Pod Nemečkovo, Nemecké zeme, Vyškovce

Miesto, Nitriansky kraj:, 16 z 17

Vyše hradskej, Ďurianovo, Godorhát, Dulákov vrch, Kločovnica, Za dlhým rohom, Pri mlynskej ceste, Na jame a Ďuriačov štál, Mochovská cerina, Bošiačka, Drahošovo, Za Lomom a na zadnej Levasovskej, Veľký les, Horné Brody, Lom a Lopaťa, Krátky hon, Brezovské Konopnice, Viničky, Malý majer, Ostrý vrch, Pri Virte, Kút, Panské pozemky, Bakajské, Halotka, Močariny, Pri čerešniach, Dolné Macákovo, dvor Hlina, Lélske, Na pieskoch, Forka, Dolná tabula, Ištôčka, Za vinicami, Pri Mrtvom Ipli, Pod Boriskom, Husište, Drahošová, Pri studničke, Starý hon, Pod Uherelom, Nad alejou, Ladáňske, Guľa, Drobné diely, Tanková lúka, Púchovské, Polánky, Domáňovské, Drienovský štál a stráň, Brezinský vrch, Ondorka, Buk, Močaristé lúky, Dolná Tabula, Čierny roh, Pri malom škribinu, Veľkolélsky ostrov, Jama

Miesto, Nitriansky kraj:, 17 z 17

Prostredné lúky, Kalvária, Konský járok, Pred Trstnatým, Horné strážske pasienky, Vidov dom, Na zadných lúčkach, Brezinský vrch, Predmostie, Nad mlynom, Pustolnica, Panské lúky, Michalová, Pod Závozom, Pavlovské, Na barinkách, Vozárka, Potôčky, Ištenešova pustatina, Pri enčeri, Za záhradami, Ladia, Stráň, Za dolným krížom, Štátny les, Pod kráľovou, Okrúhla lúka, Žiarny vrch, Čomorské lúky, Funduše, Mláky, Horný Geč, Brezina, Nad Kazimírovým štálom, Jalšiny, Briešťok, Za vrchom, Pod Levasovskou, Michalová, Hrabový vŕšok

miesto inde

okres Levice (2294x), okres Nové Zámky (1130x), okres Komárno (1048x), okres Zlaté Moravce (1018x), okres Nitra (936x), okres Topoľčany (902x), okres Šaľa (367x), Jedľové Kostoľany (161x), Nitra (121x), Nové Zámky (121x), Levice (120x), Komárno (109x), Žemberovce (106x), Nesvady (99x), Jabloňovce (97x), Prašice (94x), Hurbanovo (90x), Bátovce (89x), Plášťovce (88x), Rybník (88x), Želiezovce (88x), Tekovské Nemce (86x), Obyce (84x), Bojná (83x), Vráble (83x), Čifáre (81x), Svätý Peter (80x), Zlaté Moravce (80x), Horné Žemberovce (79x), Santovka (79x)
miesto v okres Levice
miesto v okres Nové Zámky
miesto v okres Komárno

Podobné, Nitriansky kraj:

9538x turistika, 7674x miesto, 438x orientačný bod, 326x strom, 303x poľovnícky posed, 212x turistické informácie, 194x chranený strom, 79x prístrešok, altánok, 76x vodárenská veža, 59x studňa, 41x atrakcia, 34x orientačná mapa, 32x komín, 31x miesto na piknik, 15x ohnisko, 11x štôlňa, 9x ZOO, 2x horáreň, 2x väznica
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Nitriansky kraj

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://nitriansky-kraj.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.